Bouygues мрежово покритие | NRJ Mobile, нашата 4G мрежа | Bouygues Telecom

<h1>4GQUI мрежата се развива за вас, от Bouygues Telecom</h1>
<blockquote>Нашите мрежови екипи се мобилизират, за да донесат 3G, 4G и 5G в селските райони. <br />Научете повече</blockquote>
<h2>Покритието на телекомуникационната мрежа Bouygues</h2>
<p>Информацията за покритието се издава като индикация и няма договорна стойност. Зоните на покритие са симулирани по компютър, следователно е възможно да съществуват определени неточности. В допълнение, покритието може да варира във времето, поради много фактори: сезонът, метеорологичните условия, броя на потребителите, появата на препятствие. И накрая, покритието вътре в сградите може да бъде променено в зависимост от използваните строителни материали, наличието на прозорци и местоположението на телефона вътре в сградата. По този начин картата отразява средна оценка на покритието вътре в сградите, което в някои случаи може да бъде по -малко добра. Наличието на услугата може да бъде силно повлияно от вида и чувствителността на използвания терминал. В тази връзка картите се симулират за средна чувствителност към терминал.</p>
<ul>
<li>Кои сме ние ?</li>
<li>Нашите ангажименти</li>
<li>Кредитно плащане</li>
<li>На линия</li>
<li>Оферта за възстановяване</li>
<li>Адаптиран към хендикапи</li>
<li>Мнението на клиентите</li>
</ul>
<ul>
<li>Партньорска програма</li>
<li>подбор на персонал</li>
<li>правна информация</li>
<li>Управление на бисквитките</li>
<li>Политика за лични данни</li>
<li>Цени Брошура | CGS | Cgvad</li>
<li>Достъпност: частично съвместими</li>
</ul>
<p><ul>
<li>Точки за продажба</li>
<li>Свържете се с нас</li>
<li>Обслужване на клиенти за глухи и слухови</li>
<li><br /> </li>
</ul>
</p>
<ul>
<li>Кои сме ние ?</li>
<li>Нашите ангажименти</li>
<li>Кредитно плащане</li>
<li>На линия</li>
<li>Оферта за възстановяване</li>
<li>Адаптиран към хендикапи</li>
<li>Мнението на клиентите</li>
</ul>
<ul>
<li>Партньорска програма</li>
<li>подбор на персонал</li>
<li>правна информация</li>
<li>Управление на бисквитките</li>
<li>Политика за лични данни</li>
<li>Цени Брошура | CGS | Cgvad</li>
<li>Достъпност: частично съвместими</li>
</ul>
<p><ul>
<li>Точки за продажба</li>
<li>Свържете се с нас</li>
<li>Обслужване на клиенти за глухи и слухови</li>
<li><br /> </li>
</ul>
</p>
<p>NRJ Mobile, операторски услуги Bouygues Telecom – Дистрибуция, <br />Предлага ви без ангажираност и мобилни телефони на ниски цени</p>
<h2>4G мрежата<br />който се развива за теб,<br />От Bouygues Telecom</h2>
<p>Избирам <b>4G Bouygues Telecom</b>, Това е да се наслаждавате на качествена мобилна мрежа, където наистина се нуждаете от нея.</p>
<p>Следователно нашата мрежа присъства в големите градове, както в малките села, но и на плажа, в планината или в провинцията. Казваме ви това веднага по -подробно.</p>
<h3>4G Bouygues Telecom е ..</h3>
<br />99% <br />Население<br />Покрит френски *
<br />+ 30 000 <br />покрити общини *
<h3>И в допълнение, 4G и 5G мрежите се допълват много добре !</h3>
<p>Те дори ще съществуват много години. Докато разгръщането на 5G реагира на експлозията на употребата и уплътняването в градските райони, 4G и неговото разполагане на по -малко плътни територии остава <b>Приоритет за Bouygues Telecom</b>.</p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/4g-2021/img/visuel-4g-5g.jpg” alt=”Визуално сравнение 5G 4G с телекомуникация на котка – Bouygues” width=”” /></p>
<h2>От 4G до 5G, ето ключовите дати</h2>
<p>От 2013 г., нашите <b>4G мрежа</b> Не е спрял да се развива, за да ви предложи качествено покритие на мрежата, навсякъде и през цялото време. <br />От 4G до 5G открийте <b>ключови дати</b> който маркира <b>Разгръщане на мобилната мрежа Bouygues Telecom.</b></p>
<h2>Пакети и телефони: Ние изследваме нашите оферти ?</h2>
Нашите 4G и 5G мобилни телефони
Високоскоростен интернет с 4G кутия
<h2>Качествена мрежа, на която можете да разчитате</h2>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/4g-2021/img/visuel-qualite-2-210224.jpg” alt=”Визуален – Bouygues Telecom” width=”” /></p>
<p>У дома или на разходка</p>
<p>За да ви позволим да поддържате връзка с вашите близки, ние полагаме всички усилия да имаме достъп до много високоскоростна мрежа.</p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/4g-2021/img/visuel-qualite-1-210301.jpg” alt=”Визуален – Bouygues Telecom” width=”” /></p>
<p>В селските райони също</p>
<p>Тъй.</p>
<h2>Най -красивите покрити региони<br />В #4GBOUYGUES и #5GBOUYGUES</h2>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/4g-2021/img/post-280722-1.webp” alt=”Instagram | Bouygues Telecom” /></p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/4g-2021/img/post-280722-2.webp” alt=”Instagram | Bouygues Telecom” /></p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/4g-2021/img/post-280722-3.webp” alt=”Instagram | Bouygues Telecom” /></p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/4g-2021/img/post-280722-4.webp” alt=”Instagram | Bouygues Telecom” /></p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/4g-2021/img/post-280722-5.webp” alt=”Instagram | Bouygues Telecom” /></p>
<h2>Повече информация за употребата на 4G ?</h2>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/4g-2021/img/visuel-actu-1-210301.jpg” alt=”Визуален – Bouygues Telecom” width=”” /></p>
<p>Обратно към видео за дарението на 600 4G кутия на Samu Social на Ile-de-France</p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/4g-2021/img/visuel-actu-2-210301.jpg” alt=”Визуален – Bouygues Telecom” width=”” /></p>
<p>4G, 5G: Как се развива телемедицината с мобилни мрежи ?</p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/4g-2021/img/visuel-actu-3-210301.jpg” alt=”Визуален – Bouygues Telecom” width=”” /></p>
<p>От 2G до 5G: Еволюцията на мобилните приложения в инфографиката</p>
<h2>Въпроси <br />на 4G ?</h2>
<h3>Как да разбера дали съм покрит в 4G ?</h3>
<p>Телекомуникационната мрежа 4G Bouygues обхваща 99% от френското население. За да разберете дали сте в покрита с 4G зона, можете да се консултирате с картата на покритието на мобилната мрежа Bouygues Telecom.<br /></p>
<h3>Как да се възползваме от 4G Bouygues Telecom ?</h3>
<p>За да се възползвате от 4G Bouygues Telecom, просто бъдете в 4G покрита зона и имайте мобилен пакет Bouygues Telecom. Опцията 4G е безплатна за всеки абонамент за мобилен пакет. За да разберете дали дадено място е покрито в 4G, можете да се консултирате с нашата карта за покритие.</p>
<h3>Как да разбера кога мога да се възползвам от 4G в моя град ?</h3>
<p>Екипите на Bouygues Telecom Network масово мобилизират, за да внесат 4G в селските райони и са изпълнили целта си за покритие с въвеждането на 102 телекомуникационни обекта през 2020 г. Ще продължим да мобилизираме през 2021 г., за да покрием новите територии в 4G. За да следвате новите покрити места, можете редовно да се консултирате с нашата карта за актуализация.</p>
<h3>Какво означава 4G ?</h3>
<p>4G, в телекомуникациите, обозначава 4 -то поколение стандарти за мобилна телефония. Това поколение успява 2G и 3G.</p>
<h3>Каква е разликата между 4G и 5G ?</h3>
<p>4G и 5G са две допълващи се мрежи: 5G носи по -бърз и по -мощен поток от 4G, но също така намаление на времето за реакция (латентност). 5G мрежата е внедрена в приоритет в най -плътните области.</p>
<h2>Bouygues Telecom Mobile и Internet Networks</h2>
<p>За да се доближим до тези, които броят, ние постоянно разработваме и подобряваме нашите мрежи и днес предлагаме втората най -добра мобилна мрежа във Франция . Нашата цел: Винаги ви предлагаме възможно най -доброто качество на мрежата, както на мобилния, така и на фиксирания. * <small>* Класификация, извършена от Bouygues Telecom въз основа на годишното проучване на ARCEP 2022 за качеството на Metropolitan Mobile Services (2G, 3G, 4G и 5G).</small> </p>
Борба с предимствата с новите ни мобилни пакети Bouygues Telecom !
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/hub/img/visuel-mobile-5g-220517.jpg” alt=”Визуален – Bouygues Telecom” width=”” /></p>
<h2>Сега е моментът да отидете на 5G !</h2>
<p>От днес, <b>Телекомуникационната мрежа 5G Bouygues</b> Покрийте близо <b>14 000 общини</b> и повече от <b>3 от 4 жители !</b> <br />Всичко около 5G<br /></p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/hub/img/visuel-mobile-4g-220517.jpg” /></p>
<h2>4G/4G+: ние сме където и да отидете</h2>
<p>Нашата 4G/4G+ мрежа ви поддържа навсякъде и обхваща 99% от населението (1) . Казваме ви повече ? <br />Кажи ми всичко</p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/hub/img/visuel-mobile-rurales-220517.jpg” /></p>
<h2>Мобилна мрежа в селските райони</h2>
<p>Нашите мрежови екипи се мобилизират, за да донесат 3G, 4G и 5G в селските райони. <br />Научете повече</p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/hub/img/visuel-reseau-recommandation-220517.jpg” /></p>
<p><br />9 клиенти на Bouygues Telecom в 10 Препоръчайте нашата мобилна мрежа. Изследване на ENOV за Bouygues Telecom, представителна извадка от 1017 клиенти с Bouygues Telecom Mobile оферта, интервюирана от 11 до 21 януари, 2022 г. в мобилната мрежа (2G, 3G, 4G и 5G) <br /></p>
Искате да видите детайлите на покритите зони<br />от нашата мобилна мрежа ?
Нашите подходящи мобилни пакети<br />към вашите нужди
<h2>Придружаваме те</h2>
Поправете<br />твоят телефон
С нашия партньор на Wefix ще можете да го направите на най -добрата цена.
Свързани<br />Дори в чужбина
<p>Обаждания, SMS/MMS, интернет и мобилен плик: Ние ви казваме всичко да пътувате без неприятни изненади.</p>
Препродайте на вашия<br />стар телефон
<p>Планирахме услуга за бързо оценка на цената на препродажбата на вашия телефон и просто я препродавам.</p>
Обадете се и изпратете<br />SMS чрез wifi
Това е услугата Vowifi и е много практична в случай на намалена мобилна мрежа.
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/hub/img/hub_reseau_wifi1_mobile20230821.jpg” /><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/hub/img/hub_reseau_wifi1_desk20230821.png” /></p>
<h2>Нашият wifi е най -бързият, просто</h2>
<p>За четвъртото поредно време барометърът на NPERF на WiFi връзки, публикуван на 24 юли 2023 г., посвещава wifi bouygues telecom n ° 1 за първата половина на 2023 г.*. Bouygues Telecom също е оператор N ° 1 на фиксираната интернет връзка ** Всички технологии комбинирани (Fiber, XDSL). <br />Полза</p>
<p>*Източник NPERF на 24/07/23: n ° 1 При глобалния резултат на NPERF тестовете, проведени от 01/01/23 до 30/06/23 от приложението NPERF с терминали Android и iOS. S1 2023 Доклад за NPERF.com. ** Източник NPERF на 19/19/23: n ° 1 при глобалния резултат на NPERF, който отчита измерените потоци и латентността. Тестове, проведени от 01/01/23 до 30/06/23.</p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/hub/img/visuel-internet-fibre-230207.webp” /></p>
<h2>Фибри, за сърфиране и изтегляне с пълна скорост</h2>
<p>Благодарение на фибри и много висока скорост, вече можете да се насладите на мощна интернет връзка за всички ваши приложения (стрийминг, изтегляне, онлайн игра, видеоконференция …) на всички поддръжки и за цялото семейство. <br />Всичко за фибри</p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/hub/img/visuel-internet-wifi.png” /></p>
<h2>Най -доброто от wifi и дизайн с wifi 6 bbox</h2>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/hub/img/visuel-internet-janus.jpg” /></p>
<p>Неговият вертикален дизайн гарантира по -добро покритие на WiFi, за да се възползвате максимално от интернет в цялата къща. <br />Открийте своите тайни</p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/hub/img/visuel-5GBox-230207.webp” alt=”Визуален – Bouygues Telecom” width=”” /></p>
<h2>5g кутия</h2>
<p>Искате да се насладите на скоростта и силата на 5G у дома ? <br />Сега е възможно благодарение на 5g кутия. Открийте полето 5G</p>
<p><img src=”https://www.bouyguestelecom.fr/static/com/assets/reseau/hub/img/visuel-4GBox-230207.webp” alt=”Визуален – Bouygues Telecom” width=”” /></p>
<h2>4G кутия</h2>
<p>Ако имате недостатъчна интернет връзка, просто свържете 4G кутия, за да се насладите на неограничена висока скорост навсякъде в къщата. Открийте полето 4G</p>
Тестваме вашата допустимост ?
Ще разберем веднага от какво<br />Интернет офертите са достъпни у дома.
Можете също да персонализирате офертата си
Телевизионни букети, цифрови услуги:<br />Налични са много опции за вашата кутия.
<h2>Придружаваме те</h2>
<p>Така че, че винаги сте свързани, ние ви заемаме 4G ключ, преди да пуснете кутията си в експлоатация или в случай на интернет отрязване (2) .</p>
<p>Предлага се от вашата клиентска зона, 24/7, помощникът на BBOX ви насочва към решението за инсталиране или отстраняване на неизправности на вашето оборудване.</p>
Инсталация на влакна
Много е просто: техник се движи безплатно за свързване на вашето настаняване.
С него всички се възползват от връзка<br />усилен дом.
<p>Да, тъй като вече имате много работа, ние се грижим за всичко, за да свържете новото ви настаняване.</p>
<p>Избирам <b>Bouygues Telecom Network</b> , Това е да се възползвате от a <b>Интернет мрежа</b> с фибри, ADSL или 4G кутия у дома. Но това е също така да се възползва от a <b>Телефонна мрежа</b> и 3G, 4G, 4G+ и 5G мобилна мрежа с качество. Където и да се намирате, отидете на по -добра интернет връзка и се възползвайте от услугите за поддръжка, каквито и да е вашите нужди и вашето местоположение. Нашите екипи се мобилизират, за да ви предложат най -доброто мрежово покритие във Франция.</p>
<p>Независимо дали сте в града, както в провинцията, край морето и в планината, в транспорта, както във вашата градина, нашата <b>4G мобилна мрежа</b> обхваща 99% от френското население и присъства и в селските райони. За да откриете териториите, обхванати от нашата 3G, 4G и 5G мобилна мрежа, достъп до интерактивното ни покритие на нашето покритие на мобилната мрежа.</p>
<p>Що се отнася до нашата оптична мрежа, тя се разгръща с висока скорост. Тя вече присъства в повече от 12 милиона домове, защо не и вашите ? Нашите екипи работят, за да ви предложат най -добрата интернет връзка у дома. За да откриете областите, обхванати от нашата оптична мрежа, ADSL или 4G кутия, консултирайте се с нашата карта за интернет покритие.<br />Още по -добре, направете тест за допустимост на оптични влакна. Просто трябва да въведете пощенския си адрес или фиксирания си телефонен номер и да разберете дали техник може да отиде в дома ви, за да свърже вашето настаняване с фибри. <br />Вие нямате право на фибри ? И така, ви очакват ADSL, VDSL и 4G Box Internet ви очакват.</p>