Чрез MMS гласова поща | Bell Mobility: Какво е гласова поща чрез MMS?, Гласови съобщения от MMS – Virgin Plus

<h1>Вокални съобщения от MMS</h1>
<blockquote><strong>Ще получа ли нови гласови съобщения от MMS, ако моята вокална кутия е пълна?</strong> <br />Не. Ако вашата гласова пощенска кутия е пълна, не можете да получавате нови гласови съобщения в центъра за съобщения или от MMS. Трябва да продължите да управлявате гласовото си поле, както обикновено правите (обадете се и изтрийте съобщенията, от които вече не се нуждаете), за да освободите място за нови гласови съобщения.</blockquote>
<h2>Чрез MMS гласова поща</h2>
<p>Via MMS VoiceMail е услуга, която ви позволява да получавате гласовите си съобщения под формата на аудио файлове от MMS (Мултимедийна услуга за съобщения). Вместо да се обаждате на гласовата си поща, можете да прочетете аудио файла директно от съобщенията си, за да чуете гласово съобщение. Можете също така да запазите гласовите си съобщения, докато желаете, защото аудио файловете ще останат в текстовите ви разговори, докато не ги изтриете. Via MMS Voicemail ви позволява да получавате гласовите си съобщения под формата на аудио файлове от MMS (Мултимедийна услуга за съобщения). Вместо да се обаждате на гласовата си поща, можете да прочетете аудио файла директно от съобщенията си, за да чуете гласово съобщение. Ще продължите да получавате класически отзиви за гласова поща, освен ако не решите да ги деактивирате. Консултирайте се с често задаваните въпроси, за да разберете повече.</p>
Допустимост за гласова поща чрез MMS
<p>Всички клиенти на Bell Mobility, абонирани за Центъра за съобщения, имат право на това подобрение и се регистрират автоматично, с изключение на клиентите, абонирани за опции за гласова поща с текст или визуална гласова поща. Тези клиенти могат ръчно да имат достъп до гласова поща чрез MMS, като изпращат текстовото съобщение “Старт” (да) на <strong>44625</strong>. Забележка: За да получавате гласови съобщения чрез мултимедийни съобщения (MMS), вашият смартфон трябва да бъде свързан към Bell Network, клетъчните данни трябва да бъдат активирани и трябва да можете да получавате мултимедийни съобщения. Няма разходи за данни, използвани с гласова поща чрез MMS в Канада. Таксите за данни ще се прилагат при роуминг.</p>
<p><strong>Как мога да избера да се абонирам за гласова поща чрез MMS или да се отпиша?</strong> <br />За да не получавате гласова поща чрез MMS, изпратете текстовото съобщение &bdquo;Стоп&ldquo; (Не) на <strong>44625</strong>. <br />За да се регистрирате за гласова поща чрез MMS, изпратете текстовото съобщение “Старт” (да) на <strong>44625</strong>.</p>
<p><strong>Как мога да деактивирам прегледите на гласовата поща на моето устройство?</strong> <br />Да бъдат уведомени нови гласови съобщения <strong>само</strong> По MMS можете да деактивирате прегледите на гласовата поща по подразбиране на вашето устройство, като изпратите текстовото съобщение &bdquo;Деактивиране&ldquo; на <strong>44625</strong>. Моля, обърнете внимание, че ако деактивирате тези мнения на вашето устройство, няма да бъдете посъветвани нови гласови съобщения във всяка ситуация, в която MMS не може да бъде изпратен. За да активирате отново прегледите на гласовата поща по подразбиране на вашето устройство, изпратете текстовото съобщение &bdquo;Enable&ldquo; (Активирайте се) на <strong>44625</strong>.</p>
<p><strong>Изискват ли се за тази услуга?</strong> <br />В Канада: Не, тази услуга е подобрение на опцията за съобщение на Center DE, която е включена във всички текущи пакети за смартфони Bell Mobility.</p>
<p>Извън Канада: Роуминг, тарифите за използване на текущи данни се прилагат и ще бъдат приспаднати от опцията ви за роуминг, ако е приложимо. В противен случай цените на роуминг данни, платими за употреба, се прилагат според мястото, където пътувате; Виж Бел.CA/роуминг, за да разберете цените на роуминг. Използването на данни се прилага, ако аудио файлът се изтегля автоматично или ако отворите MMS и изтегляте аудио файла ръчно.</p>
<p><strong>Ще получа ли нови гласови съобщения от MMS, ако моята вокална кутия е пълна?</strong> <br />Не. Ако вашата гласова пощенска кутия е пълна, не можете да получавате нови гласови съобщения в центъра за съобщения или от MMS. Трябва да продължите да управлявате гласовото си поле, както обикновено правите (обадете се и изтрийте съобщенията, от които вече не се нуждаете), за да освободите място за нови гласови съобщения.</p>
<p><strong>Как мога да изтрия гласови съобщения?</strong> <br />Трябва да получите достъп до гласовата си поща (дръжте натиск върху 1 ключа от телефона си), за да изтриете гласовите си съобщения. Изтривайки аудио файловете на MMS от вашите текстове, вашите гласови съобщения ще бъдат премахнати само от пространството за съхранение на вашето устройство.</p>
<p><strong>Са аудио файловете на услугата за мултимедийни съобщения, съхранявани на телефона?</strong> <br />Да, аудио файловете на MMS заемат минимално пространство за съхранение на вашето устройство (двуминутно гласово съобщение използва приблизително 200 ko пространство). Можете да изтриете тези файлове по всяко време. Въпреки това, за да изтриете гласови съобщения, трябва да получите достъп до вашата гласова кутия. <br />За всякакви въпроси или притеснения, моля, свържете се с нас или изпратете писмо до: <br />Бюро на секретаря на Bell Mobility, Bell Canada, Bell Télé Satellite (Bell Expressvu), Bell Média и Bell заедно. <br />СРЕЩУ.P. 201, клон C, Торонто (Онтарио) M6J 3M9</p>
<h2>Вокални съобщения от MMS</h2>
<p>Вокалните съобщения от MMS е услуга, която ви позволява да получавате гласовите си съобщения под формата на аудио файлове от MMS (Мултимедийна услуга за съобщения). Вместо да се обаждате на гласовата си поща, можете да прочетете аудио файла директно от съобщенията си, за да чуете гласово съобщение. Можете също така да запазите гласовите си съобщения толкова дълго, колкото искате, тъй като аудио файловете ще останат в текстовете ви, докато не ги изтриете.</p>
<p>Вокалните съобщения от MMS са включени във всички Virgin плюс текущи пакети за кафе. Няма да се направи промяна в начина, по който управлявате вашата вокална кутия (P. Напр., Изтриване на съобщения, промяна на персонализираното съобщение за прием и т.н.), и все пак можете да получите достъп до гласовата си поща, за да слушате съобщенията си, ако предпочитате.</p>
<p>Ще продължите да получавате традиционни гласови съобщения, освен ако не решите да деактивирате тези мнения. Вижте често задаваните въпроси за повече информация.</p>
<h2>Допустимост за гласови съобщения от MMS</h2>
<p>Всички членове на Virgin Plus с гласова поща имат право на това подобрение и се регистрират автоматично, с изключение на членовете, които имат добавяне на гласова поща чрез текст и/или визуална гласова поща. Тези членове могат ръчно да активират гласовите съобщения от MMS, като изпращат текстови съобщения да <strong>44625</strong>.</p>
<p><strong>Внимание</strong> : За да получавате гласови съобщения от MMS, вашият смартфон трябва да бъде свързан към мрежата на Virgin Plus, трябва да може да получава MMS съобщения, а клетъчните данни трябва да бъдат активирани. Няма разходи за използване на данни за гласови съобщения, изпратени от MMS в Канада. Разходите за данни се прилагат за бездомността.</p>
<h2>Имате въпроси? Имаме отговори.</h2>
<p>За да се отпишете от вокални съобщения от MMS, изпратете текст &bdquo;не&ldquo; на 44625. <br />За да се регистрирате за гласови съобщения от MMS, изпратете текст &bdquo;Да&ldquo; на 44625.</p>
<p>В Канада: Не, тази услуга е подобрение на опцията за гласова поща, включена във всички Virgin More Current Smartphones. Извън Канада: Когато роуминг, се прилагат стандартни разходи за използване на данни и те ще бъдат приспаднати от вашия паспорт за пътуване или допълнения за роуминг услуга, ако е приложимо. Ако нямате допълнение към услугата за роуминг или паспорт за пътуване, гласовата поща от MMS няма да работи. Използването на данни се прилага, ако изтеглянето на аудио файлове се извършва автоматично или ако отворите MMS и изтегляте аудио файла ръчно.</p>
<p>Не, ако вашата гласова пощенска кутия е пълна, няма да можете да получавате ново гласово съобщение в гласовото си поле или от MMS. Ще трябва да продължите да управлявате гласовите си съобщения, както обикновено, като се обаждате и изтривате съобщенията, които вече нямате нужда да освобождавате място за нови гласови съобщения.</p>
<p>Трябва да получите достъп до вашата гласова поща (натиснете и задръжте клавиш 1 на телефона си), за да изтриете гласовите си съобщения. Изтриването на MMS аудио файлове от вашите текстове ще ги премахне само от пространството за съхранение на вашия телефон.</p>
<p>Да, аудио файловете на MMS използват минимално пространство за съхранение на вашия телефон (2 -минутно гласово съобщение използва приблизително 200 KO пространство). Можете да изтриете тези файлове по всяко време. За да изтриете гласовата поща, трябва да получите достъп до гласовата си поща.</p>
<p>За всякакви въпроси или за коментари, моля, свържете се с нас или изпратете писмо до: <br />Virgin Plus <br />Пощенска кутия 261, клон c <br />Торонто, ние m6j 3p4</p>