Гласова кутия – оранжева, стационарна линия: Вижте гласовата си поща – Оранжева помощ

<h1>Фиксиран телефон: Консултирайте се с гласовата си поща</h1>
<blockquote>The <strong>Оранжево</strong> се предлага в същото време като Orange 3900, а именно от понеделник до събота, от <strong>8h</strong> има <strong>8 вечерта</strong>. За да получите достъп до него, трябва да отидете на уебсайта на доставчика, до секцията за контакт Orange, след което се оставете да се ръководите, след като посочите причината за вашия подход.</blockquote>
<h2>Гласова поща</h2>
<h2>Не пропускайте никакво обаждане, оранжевата гласова кутия поема, когато не сте достъпни !</h2>
<p>Гласовата кутия запазва съобщенията на кореспондентите ви, когато:</p>
<ul>
<li>Вие сте недостъпни (погасен телефон или извън зоната на покритие).</li>
<li>Не можете да отговорите на вашите обаждания.</li>
<li>Вие сте в комуникация и че нямате опцията за двойно обаждане.</li>
</ul>
<p>След това можете да слушате всички съобщения, оставени от вашите кореспонденти безплатно.</p>
<p>Гласовата кутия също запазва номерата, които ви се обаждат, без да е оставил съобщение.</p>
<h3>Активиране на вашата гласова кутия</h3>
<ul>
<li>За да изпратите обажданията си в случай на отговор, съставете: ** 61*123#OK</li>
<li>За да върнете обажданията си в случай на неотговорен отговор след определена продължителност, съставете: ** 61*123 ** Продължителност за секунди #OK (определената продължителност не трябва да надвишава 30 секунди).</li>
<li>За да върнете обажданията си в случай, че телефонът ви е изключен, съставете ** 62*123#OK</li>
<li>За да върнете обажданията си в случай, че телефонът ви е зает да гримира ** 67*123#OK</li>
<li>За да изпратите всички ваши обаждания, съставете ** 21*123#OK</li>
</ul>
<h3>Деактивиране на гласовата ви кутия</h3>
<ul>
<li>За да върнете обажданията си в случай на отговор, композиране: ## 61*123#OK</li>
<li>За да върнете обажданията си в случай на неотговорен отговор след определена продължителност, композиране: ## 61*123 ** Продължителност за секунди #OK (определената продължителност не трябва да надвишава 30 секунди).</li>
<li>За да върнете обажданията си в случай, че телефонът ви е изключен, съставете ** 62*123#OK</li>
<li>За да върнете обажданията си, в случай че телефонът ви е зает да гримира ## 67*123#OK</li>
<li>За да върнете всички ваши обаждания, съставете ## 21*123#ok</li>
</ul>
<h2>Ползи</h2>
<h3>Съединяване</h3>
<p>Не пропускайте никакво обаждане, бъдете достъпни по всяко време.</p>
<h3>Полезност</h3>
<p>Вашите кореспонденти могат да ви оставят съобщение, когато сте недостъпни.</p>
<p>Можете да възстановите съобщенията, депозирани от вашите близки или от вашите служители.</p>
<h3>Простота</h3>
<p>За да слушате, слушате, припомняйте, изтривайте, архивирайте съобщенията си, наберете 123 и се оставете да се ръководите.</p>
<h3>Конвенция</h3>
<p>За да улесните кореспондентите си, персонализирайте домашната си реклама.</p>
<h2>Как да се консултирате с вашата гласова кутия ?</h2>
<ul>
<li>Ако се обадите на гласовата си кутия на телефона си, наберете 123.</li>
<li>Ако се обадите на гласовата си кутия от друг телефон от вашия, грижете 0663 123 123.</li>
<li>Ако сте в чужбина, грижете 00 212 6 63 123 123.</li>
</ul>
<h2>Цени</h2>
<ul>
<li>Консултирането на вашите гласови съобщения е без вашата оранжева линия.</li>
<li>Изплаща се консултацията на вашите гласови съобщения от друга оранжева линия или друг национален или международен оператор. Приложената цена е тази на обаждането към оранжева линия.</li>
<li>Извещаването призиви за гласовата кутия, получени в чужбина, се таксуват на цената на обаждане, получено в роуминг.</li>
</ul>
<h2>Научете повече</h2>
<h3>Как работи ?</h3>
<p>Услугата за гласова кутия се активира автоматично, независимо от естеството на вашата оранжева мобилна линия.<br />Ако гласовата ви кутия трябваше да бъде деактивирана, можете да го активирате отново чрез обаждането на менюто на вашия телефон или като се обадите на 121.<br />Когато гласовото ви поле е активно, то автоматично отговаря на вашите обаждания според избраните от вас случаи (недостъпни, без отговор, заети).<br />Вие сте уведомени за новите си съобщения и обаждания без съобщение, нито чрез обаждане от номер 123, или от SMS от същия номер.<br />Можете да се консултирате с вашите съобщения и обаждания без съобщение, като се обадите на гласовото си поле.</p>
<h3>Как да си припомним кореспондентите ?</h3>
<p>За да си припомни кореспондента, който ви е оставил гласово съобщение, въведете 1 по време или след слушане на съобщението.</p>
<h3>Как да персонализирате последователното съобщение на гласовото поле ?</h3>
<p>Персонализирано съобщение за приемане прави гласовото ви поле по -приятелско -приятелско. Просто се обадете на 123 и достъп до главното меню, за да запазите домашното си съобщение.</p>
<h3>Как да промените езика на инструкциите за гласово поле ?</h3>
<p>От главното меню можете да изберете да слушате инструкциите на френски, арабски или Amazigh.</p>
<h2>Фиксиран телефон: Консултирайте се с гласовата си поща</h2>
<p>Можете да се консултирате с гласовата си поща безплатно, като съставите 3103 от вашата фиксирана оранжева линия. Гласовите съобщения приемат обажданията на вашите кореспонденти, със или без депозит на съобщения, ако не отговаряте или ако вече сте онлайн. Капацитетът за съхранение е 50 съобщения с 2 минути максимум.</p>
<h3>Преди да започнеш</h3>
<ul>
<li>Бъдете в дома си. В противен случай се консултирайте с вашите съобщения дистанционно.</li>
<li>Имайте телефонна честотна телефонна.</li>
</ul>
<p>Ако вашият стационарен телефон е свързан към вашия LiveBox, вижте гласовата поща на телефона в интернет.</p>
<h4>Консултирайте се с вашите съобщения</h4>
<ul>
<li>Съставете 3103 и натиснете зеленото докосване .</li>
</ul>
<p>Приемно съобщение ви казва броя на новите съобщения и обаждания в отсъствие, след което ги доставяте в хронологичен ред с датата и часа, на който са депозирани.</p>
<ul>
<li>По време на слушане или в края на всяко съобщение можете: <ul>
<li>Натиснете клавиша 1, за да се вдигнете отново към това съобщение.</li>
<li>Натиснете клавиша 2, за да запазите това съобщение. Вашето съобщение ще се съхранява за 14 дни.</li>
<li>Натиснете клавиша 3, за да изтриете това съобщение.</li>
<li>Натиснете клавиша 4, за да напомните на вложителя на това съобщение.</li>
</ul>
<p>Ако нямате ново съобщение, вие сте ориентирани към главното меню на гласовата поща.</p>
Намерихте ли тази статия за полезна ?
Вашето мнение ни интересува, че оценихте в тази статия ?
<p>Вашето мнение се обработва анонимно, моля, не съобщавайте лични данни (име, парола, банкови данни. ))<br />Трябва да се свържете с обслужването на клиентите или допълнителната помощ ? Отидете на &bdquo;Помощ и контакт&ldquo;</p>
Въведете вашия коментар тук
Останали знаци: 250
Че си ти липсвал ? Какъв проблем сте срещнали ? обратно
Съдържанието не съответства на това, което търся.
Решението не работи, както е описано.
Съдържанието не ми се стори ясно.
Връзката не работи или изображение не се появява
Въведете вашия коментар тук
Останали знаци: 250
<p>Вашето мнение се обработва анонимно, моля, не съобщавайте лични данни (име, парола, банкови данни. ))<br />Трябва да се свържете с обслужването на клиентите или допълнителната помощ ? Отидете на &bdquo;Помощ и контакт&ldquo;</p>
<h2>Оранжево обслужване на клиенти: Свържете се с Orange по имейл, телефон или онлайн</h2>
<p>Orange има репутацията на лечението на качеството на обслужването на клиентите си. За да се свържете с него, за вас са достъпни няколко решения: Телефон, имейл, поща, Enamea, социални мрежи, магазини. Казваме ви всичко, което бързо се свързва със съветник.</p>
<p><img src=”https://www.jechange.fr/sites/jechange.fr/files/2019/03/orange.png” alt=”Оранжево лого” /></p>
<p><strong>Абонирайте се за оранжева интернет оферта</strong> </p>
Безплатна услуга Jechange – Orange Partner
<p><img src=”https://www.jechange.fr/sites/jechange.fr/files/2019/03/orange.png” alt=”Оранжево лого” /></p>
<p><strong>Абонирайте се за оранжева интернет оферта</strong> </p>
<p><img src=”https://www.jechange.fr/sites/jechange.fr/files/2019/03/orange.png” alt=”Оранжево лого” /></p>
<p><strong>Абонирайте се за оранжева интернет оферта</strong> </p>
Безплатна услуга Jechange – Orange Partner
<p><img src=”https://www.jechange.fr/sites/jechange.fr/files/2019/03/orange.png” alt=”Оранжево лого” /></p>
<p><strong>Абонирайте се за оранжева интернет оферта</strong> </p>
<p><strong>3900</strong></p>
<p>Тази таблица е проверена на 24 септември 2023 г.</p>
<p>Телефонът вероятно е <strong>по най-добрия начин</strong> присъединяване <strong>Оранжево обслужване на клиенти</strong>. Въпреки това, в зависимост от деня от седмицата или часа, времето за изчакване може да бъде сравнително дълго. В този случай се опитайте да се върнете върху алтернативно решение, като<strong>Ехат</strong> (зона на клиента) или <strong>имейлът</strong>, Или отидете директно <strong>в магазина</strong>. Намерете по -долу различните средства на <strong>Свържете се с Orange обслужване на клиенти.</strong></p>
<h2>Оранжево обслужване на клиенти по телефона: 3900</h2>
<p>Ако не сте клиент на Orange, трябва да съставите <strong>3900</strong> За да се свържете с <strong>Оранжево обслужване на клиенти</strong>. Това <strong>Оранжево число</strong> Ще ви позволи да получите информация за интернет и мобилни пакети и абонаменти, но също така да попитате дали вашето настаняване отговаря на условията за такава или такава оферта или дори да се абонирате директно в пакет по телефона.</p>
<p><img src=”https://www.jechange.fr/sites/jechange.fr/files/2019/03/orange.png” alt=”Оранжево лого” /></p>
<p><strong>Възползвайте се от нови оферти на Orange Internet ! <br />Открийте абонаментите на LiveBox с Jechange Advisor &#55357;&#56391;</strong> </p>
<p>Ако сте клиент на Orange, трябва да съставите и <strong>3900</strong> За да се свържете с Orange обслужване на клиенти. Каквато и да е вашата заявка, независимо дали сте интернет, мобилен или и двамата клиент, <strong>3900 оранжево</strong> е номерът, на който трябва да се обадите, за да се свържете със съветник. Обърнете внимание, че ако вече сте <strong>Оранжев клиент</strong>, Времето за изчакване няма да бъде за вас <strong>Фактура</strong>.</p>
<p>The <strong>Мобилно обслужване на клиенти и оранжева кутия</strong> може да се стигне от понеделник до събота от <strong>8h</strong> има <strong>8 вечерта</strong> Външни празници. Ако искате да избегнете дълги минути на чакане, изберете вашата ниша доста преди<strong>Обадете се на Orange обслужване на клиенти</strong>. Като цяло, избягвайте транш от 18h-8pm и събота, най-натовареният ден от седмицата. Веднъж не е обичайно, предпочитайте <strong>Понеделник</strong> Което е за обслужване на клиенти доста спокоен ден.</p>
<h2>Оранжево обслужване на клиенти в интернет</h2>
<p>Ако не сте последовател на телефона или работните ви графици не ви пречат да се свържете с обслужването на клиентите по време на отварянето му, можете да достигнете <strong>Оранжев съветник чрез интернет.</strong> Независимо дали сте клиент или не, има няколко начина да се присъедините към интернет съветник по всяко време на деня и нощта, каквото и да е <strong>причината</strong> на вашия подход.</p>
<p>Ако вие сте <strong>Оранжев клиент</strong>, Можете да се свържете <strong>Оранжево обслужване на клиенти по имейл</strong>. За да направите това, трябва да отидете на уебсайта на оператора, в секцията &bdquo;Контакт&ldquo;, посочете <strong>Причината за вашата заявка</strong>, Въведете идентификаторите на клиента си и изпратете имейл чрез <strong>Специална форма</strong>. Можете също да изпратите съобщение до съветник от вашия <strong>Приложение Orange и Me</strong> Или използвайте голямата услуга от понеделник до събота от 8:00 до 20:00 от уебсайта на оператора.</p>
<p>Ако не сте клиент на Orange, това е <strong>невъзможен</strong> да стигне до нея <strong>Оранжево обслужване на клиенти по имейл</strong> (Имейл адресът на клиента на Orange Service не съществува). От друга страна, можете да използвате <strong>Услугата Echat</strong> Предлага се от понеделник до събота от 8:00 до 20:00, като отидете на уебсайта на оператора. За да не чакате отчаяно да се отговори, можете да попитате <strong>да бъде отзован</strong> от оранжев съветник чрез попълване <strong>Онлайн форма</strong> и посочва вашия телефонен номер.</p>
<p>Оригинално решение за контакт на Orange обслужване на клиенти е да преминете през <strong>социални мрежи</strong>, В Twitter особено. Специализиран мениджър на общността ще може да отговори на всички ваши общи въпроси. От друга страна, той няма да има необходимия достъп, за да отговори точно на въпроси, свързани с подробностите на вашия договор и вашите абонаменти. За да се свържете с Orange чрез социални мрежи, трябва да отидете в акаунта <strong>Twitter Orange: @orange_consseil</strong>.</p>
<h2>Оранжево обслужване на клиенти: в магазина</h2>
<p>Ако предпочитате човешки контакт, не се колебайте да отидете директно от <strong>Магазин</strong> За да се срещнете с оранжево обслужване на клиенти в плътта. Историческият оператор има почти <strong>600</strong> Магазините се разпространяват на територията. За да разберете магазина, най -близо до вас и да получите часовете си за отваряне, отидете на уебсайта Orange в секцията Boutiques.</p>
<p>Оранжевите съветници в магазините са на ваше разположение да отговорят на всички ваши въпроси. Ако вече сте клиент, те имат достъп до цялата информация, свързана с вашия договор, и могат да я променят незабавно по ваше заявка. Ако не сте клиент, те могат да ви представят <strong>Оранжеви оферти</strong> и ви позволяват да се абонирате без забавяне на оферта <strong>интернет</strong> Или <strong>Подвижен</strong>.</p>
<h2>Как да се свържете с Orange обслужване на клиенти по пощата ?</h2>
<p>Ако предпочитате ръкописни писма, Orange ви дава възможност да се свържете с тях по публикация на този адрес:</p>
<p><em>Orange Address Интернет обслужване на клиенти: <br />Orange Internet Обслужване на клиенти TSA 10018 59878 Lille Cedex 9</em></p>
<p><em>Orange Orange Address National Service Consumer: <br />Потребители на национална услуга Orange Fixed, Internet или Mobile (за да бъдат посочени) 33734 Bordeaux Cedex 9</em></p>
<p>Важно е да се изпрати <strong>регистрирана поща</strong> с потвърждение за получаване чрез La Poste, за да се гарантира <strong>Добър прием</strong> на вашата поща.</p>
<h2>Оранжеви графици за обслужване на клиенти</h2>
<p>Обслужването на клиенти Orange се предлага на 3900 от понеделник до събота, от <strong>8h</strong> има <strong>8 вечерта</strong> с цената на обаждане до фиксирана позиция. Обърнете внимание, че за клиентите на Orange, <strong>Времето за изчакване</strong> не се брои. За да предотвратите да бъде твърде дълго, направете обаждането си по -скоро <strong>Понеделник</strong> И избягвайте събота, ден, който обикновено е много зает за обслужване на клиенти на Orange.</p>
<p>The <strong>Оранжево</strong> се предлага в същото време като Orange 3900, а именно от понеделник до събота, от <strong>8h</strong> има <strong>8 вечерта</strong>. За да получите достъп до него, трябва да отидете на уебсайта на доставчика, до секцията за контакт Orange, след което се оставете да се ръководите, след като посочите причината за вашия подход.</p>
<p>За да разберете графиците на Orange Store, най -близо до вас, отидете до сайта Orange, в секцията за бутици, след което въведете адреса си. С едно щракване търсачката ще ви даде списъка с отворени магазини в близост до вашия дом, както и нейното начално време.</p>
<p><img src=”https://www.jechange.fr/sites/jechange.fr/files/2019/03/orange.png” alt=”Оранжево лого” /></p>
<p><strong>Абонирайте се за оранжева интернет оферта</strong> </p>
Безплатна услуга Jechange – Orange Partner
<p><img src=”https://www.jechange.fr/sites/jechange.fr/files/2019/03/orange.png” alt=”Оранжево лого” /></p>
<p><strong>Абонирайте се за оранжева интернет оферта</strong> </p>
<p><img src=”https://www.jechange.fr/sites/jechange.fr/files/2019/03/orange.png” alt=”Оранжево лого” /></p>
<p><strong>Абонирайте се за оранжева интернет оферта</strong> </p>
Безплатна услуга Jechange – Orange Partner
<p><img src=”https://www.jechange.fr/sites/jechange.fr/files/2019/03/orange.png” alt=”Оранжево лого” /></p>
<p><strong>Абонирайте се за оранжева интернет оферта</strong> </p>
<p>Това съдържание може също да ви заинтересува:</p>
<ul>
<li>Как да се свържа с Orange ?</li>
<li>Оранжеви процедури по време на движение</li>
<li>Оранжеви оферти за професионалисти</li>
<li>Интернет телевизия благодарение на Orange</li>
<li>Преосмисли оранжевата си оферта</li>
<li>Абонирайте се за оранжев интернет или мобилна оферта</li>
<li>Тест за допустимост на оранжевите</li>
</ul>
<p><img src=”https://www.jechange.fr/sites/jechange.fr/files/2019/03/orange.png” alt=”Оранжево” width=”170″ /></p>
<p> <strong>Всичко за оранжевото</strong> </p>
<ul>
<li>Гледайте телевизия с оранжеви пакети</li>
<li>Оранжево обслужване на клиенти</li>
<li>Интернет кутии без задължение оранжево</li>
<li>Оранжеви пакети в чужбина: Всичко, което трябва да знаете</li>
<li>Преосмисляне на оранжева мобилна оферта</li>
</ul>
<p>Имате ли право на фибри ? <br />Тест <strong>Безплатно</strong> Вашата допустимост по -малко от <strong>3 минути</strong> И открийте <strong>Най -добрите оферти</strong> За вашия достъп до интернет.</p>