Моят IP – Какъв е моят IP адрес?, Познайте публичния си IP адрес и частен IP адрес

<h1>Познайте публичния си IP адрес и частен IP адрес</h1>
<blockquote>Вашата широколентова кутия има частен IP адрес и публичен IP адрес. Разберете какво ги отличава и как да ги познаете.</blockquote>
<h2>Какъв е моят IP адрес ?</h2>
<p>IP адрес (Интернет протокол) е поредица от фигури, които уникално идентифицират устройство, свързано с компютърна мрежа, използвайки интернет протокола за комуникация. IP адрес се използва, за да позволи доставката на данни между устройства в мрежа, независимо дали в интернет или в локална мрежа (LAN).</p>
<p>IP адресите са от съществено значение, за да позволят на устройствата да се намират и да общуват помежду си в мрежата. Когато дадено устройство изпраща данни, то го адресира на конкретен IP адрес, а рутери и друго мрежово оборудване използват този адрес, за да определят къде да изпращат данните.</p>
<p>Има две основни версии на Интернет протокола в употреба: IPv4 (версия 4) и IPv6 (версия 6). IPv4 използва IP адреси, съставени от 32 бита (под формата на четири десетични числа, разделени от точки, например: 192.168.0.1), докато IPv6 използва 128-битови адреси (под формата на осем шестнадесетични фигури, разделени с две точки, например: 2001: 0DB8: 85A3: 0000: 0000: 8A2E: 0370: 7334).</p>
<p>IP адресите играят решаваща роля в работата на Интернет, защото те позволяват на трафика да води до конкретни дестинации и да свързва милиони устройства по целия свят.</p>
<h2>Как да намеря моя публичен IP адрес ?</h2>
<p>За да намерите вашия публичен IP адрес, можете да използвате един от следните методи:</p>
<ol>
<li><strong>Посветени уебсайтове:</strong> Има уебсайтове, специално проектирани за показване на вашия публичен IP адрес. Можете да получите достъп до един от тези сайтове с помощта на вашия уеб браузър. Например, можете да посетите mon-ip.Информация, за да получите вашия публичен IP адрес.</li>
<li><strong>Използване на мрежови поръчки:</strong> Ако ви е удобно с команди, можете да отворите команден ред на Windows или терминал на MacOS/Linux и да въведете една от следните команди: <ul>
<li>На Windows: Използвайте командата NSLOEKUP MONIP.org или curl ifconfig.аз .</li>
<li>На MacOS/Linux: Използвайте командата ifconfig curl.аз или къдря ifconfig.io .</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>Тези методи ще ви дадат вашия публичен IP адрес, който е адресът, използван от вашия рутер за комуникация с интернет. Имайте предвид, че този IP адрес може да се променя периодично, ако вашият доставчик на интернет услуги използва динамични IP адреси. Ако имате нужда от публичния IP адрес редовно или за конкретни приложения, може да е полезно да използвате онлайн инструменти или услуги, които автоматично възстановяват тази информация.</p>
<h2>IPv4 и IPv6 адрес, какви разлики ?</h2>
<p>IPv4 и IPv6 адресите са две различни версии на Интернет протокола (IP), използвани за уникално идентифициране на устройства, свързани към мрежа. Ето основните разлики между IPv4 и IPv6 адресите:</p>
<ol>
<li><strong>Адрес формат:</strong><ul>
<li>IPv4: IPv4 адресите са съставени от 32 бита, обикновено представени в десетична оценка, разделена с точки (например 192.168.0.1).</li>
<li>IPv6: IPv6 адресите са съставени от 128 бита, обикновено представени в шестнадесетична оценка, разделена с две точки (например 2001: 0DB8: 85A3: 0000: 0000: 8A2E: 0370: 7334).</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Размер на басейна на адреса:</strong><ul>
<li>IPv4: Поради размера си, ограничен до 32 бита, IPv4 предлага сравнително ограничено адресно пространство, което позволява около 4,3 милиарда уникални адреси.</li>
<li>IPv6: Благодарение на своите 128 бита IPv6 предлага значително по -голямо адресно пространство, което позволява около 3,4 x 10^38 уникални адреси. Това дава възможност да се отговори на нуждите на експоненциалната интернет свързаност и да се гарантира, че всяко свързано устройство може да има уникален адрес.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Миграция и осиновяване:</strong><ul>
<li>IPv4: Като исторически интернет протокол, IPv4 се използва широко от началото на Интернет. Поради постепенното изчерпване на наличните IPv4 адреси, внедряването на IPv6 стана необходимо, за да се отговори на нарастващото търсене на интернет връзки.</li>
<li>IPv6: IPv6 е разработен, за да компенсира ограничаването на IPv4 адресите и да отговори на бъдещите интернет нужди. Въпреки че IIPV6 е на разположение от много години, пълното му приемане се извършва постепенно, тъй като това предполага сложен преход от мрежата и оборудването.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Нотация:</strong><ul>
<li>IPv4: IPv4 адресите обикновено се отбелязват под формата на четири десетични числа, всеки между 0 и 255, разделени по точки (например: 192.168.0.1).</li>
<li>IPv6: IPv6 адресите са отбелязани под формата на осем групи от четири шестнадесетични знака, разделени с две точки, с всяка група, която може да бъде съкратена, ако е необходимо (например: 2001: 0db8: 85a3 :: 8a2e: 0370: 7334).</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>Поради изчерпването на IPv4 адреси, преходът към IPv6 стана неизбежен, за да се позволи непрекъснатият растеж на Интернет и неговите свързани устройства. Съвместното съществуване на двете версии обаче е често срещано през преходния период, а устройствата и мрежите трябва да бъдат конфигурирани да поддържат и двете версии, за да се гарантира глобалната свързаност.</p>
<p>През юни 2023 г. статистиката на Google показва, че IPv6 е достъпен за около 40 % от потребителите си по целия свят. Приемането на IPv6 варира в зависимост от държавата в държава и зависи от доставчиците на достъп до интернет. Страни като Франция, Германия и Индия сега водят по -голямата част от трафика си към Google чрез IPv6, докато други страни като Съединените щати, Бразилия и Япония се приближават с 50 % от 50 %. Русия и Китай обаче приемат IPv6 по -малко от 10 %, а някои страни като Испания, Судан и Туркменистан имат приемане на IPv6 по -малко от 1 %.</p>
През юни 2023 г., според ARCEP, Франция достигна процент на осиновяване от IPv6 от 62,9 %.
<h2>Публичен и частен IP адрес, какви разлики ?</h2>
<p>Публичните и частните IP адреси са два типа IP адреси, използвани като част от интернет протокола (IP) за идентифициране на устройства, свързани към мрежа. Ето основните разлики между публичните и частните IP адреси:</p>
<ol>
<li><strong>Използване на употреба:</strong><ul>
<li>Публичен IP адрес: Публичният IP адрес е уникален и маршрутен адрес в интернет. Използва се за идентифициране на устройство, свързано с интернет и му позволява да комуникира с други устройства в глобалната мрежа.</li>
<li>Частен IP адрес: За идентифициране на устройство в частна локална мрежа (LAN) се използва частен IP адрес (LAN). Тези адреси не са маршрут в интернет, което означава, че те не са директно достъпни извън локалната мрежа.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Наличност:</strong><ul>
<li>Публичен IP адрес: Публичните IP адреси са ограничени по брой и трябва да бъдат разпределени по уникален начин от доставчици на достъп до интернет (ISP) или органи, отговорни за управлението на публичните IP адреси.</li>
<li>Частен IP адрес: Частните IP адреси са запазени за използване в частни мрежи и могат да бъдат използвани повторно в различни местни мрежи без конфликт, тъй като те не са видими или маршрут в интернет.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Конфигурация:</strong><ul>
<li>Публичен IP адрес: Общественият IP адрес е присвоен на вашия рутер от вашия доставчик на достъп до интернет (ISP). Това е адресът, използван за идентифициране на вашата мрежа в интернет.</li>
<li>Частен IP адрес: Частният IP адрес е присвоен на всяко устройство, свързано с вашата локална мрежа (LAN) от мрежовия рутер. Частните IP адреси обикновено се предоставят от протокол, наречен Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), който позволява на устройствата автоматично да получават IP адрес, когато се свързват с мрежата.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Примери за адреси:</strong><ul>
<li>Публичен IP адрес: 203.0.113.45</li>
<li>Частни IP адреси (за локалната мрежа): 192.168.0.1, 10.0.0.1, 172.16.0.1 и т.н.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>Публичните и частните IP адреси играят съществена роля в работата на интернет и местните мрежи. Използването на ограничени публични IP адреси доведе до внедряването на технология за превод на мрежови адреси (NAT), за да се позволи на множество устройства на частна мрежа да имат достъп до Интернет чрез споделяне на един публичен IP адрес. Това дава възможност да се увеличи максимално използването на наличните публични IP адреси, като същевременно се позволява на устройствата за локална мрежа да комуникират помежду си.</p>
<h2>Статичен или динамичен IP адрес, какви разлики ?</h2>
<p>Статичните и динамични IP адреси са два типа IP адреси, използвани за идентифициране на устройства, свързани към мрежа. Ето основните разлики между статичните и динамичните IP адреси:</p>
<h3>Статичен IP адрес:</h3>
<ol>
<li><strong>Задание:</strong> Статичният IP адрес е адрес, който е ръчно конфигуриран и остава непроменен с течение на времето, освен ако мрежовият администратор не реши да го модифицира.</li>
<li><strong>Стабилност:</strong> Статичният IP адрес остава постоянен, което означава, че устройството, на което се приписва.</li>
<li><strong>Употреба:</strong> Статичните IP адреси често се използват за сървъри, мрежово оборудване и периферни устройства, които се нуждаят от постоянен и предсказуем IP адрес, за да позволят постоянен достъп от интернет или други мрежи.</li>
<li><strong>Ползи :</strong> Статичните IP адреси са практични за отдалечен достъп до сървъри или устройства, за онлайн настаняване на услуги и за конфигуриране на точни правила за защитна стена.</li>
<li><strong>Недостатъци:</strong> Основният недостатък на статичните IP адреси е, че тяхното управление може да стане сложно в мрежи с много устройства, тъй като всеки адрес трябва да бъде конфигуриран ръчно.</li>
</ol>
<h3>Динамичен IP адрес:</h3>
<ol>
<li><strong>Задание:</strong> Динамичен IP адрес се присвоява автоматично от DHCP сървър (протокол за динамична конфигурация на хоста) всеки път, когато устройство се свързва с мрежата.</li>
<li><strong>Вариация:</strong> За разлика от статичния IP адрес, динамичният IP адрес може да се променя всеки път, когато устройството се свързва отново в мрежата. DHCP сървърът разпределя адрес, наличен в своя адрес на пула.</li>
<li><strong>Употреба:</strong> Динамичните IP адреси обикновено се използват във вътрешните мрежи, малки офиси и предприятия, където има много устройства, свързани към мрежата и където не е необходимо да има постоянен IP адрес.</li>
<li><strong>Ползи :</strong> Използването на динамични IP адреси опростява управлението на мрежата, тъй като разпределението и пускането на адреси се управляват автоматично от DHCP сървъра. Това също оптимизира използването на наличните IP адреси, тъй като те се използват повторно, когато устройството е изключено от мрежата.</li>
<li><strong>Недостатъци:</strong> Един от недостатъците на динамичните IP адреси е, че достъпът до определени онлайн услуги извън мрежата може да бъде по -сложен, тъй като IP адресът се променя често и не е предсказуем.</li>
</ol>
<p>В обобщение, статичните IP адреси се използват, когато устройствата се нуждаят от постоянен IP адрес по специфични причини, докато динамичните IP адреси обикновено се използват в мрежи, където гъвкавостта на адресите се предпочита да опростява управлението на мрежата.</p>
<h2>Защо другите потребители на интернет могат да видят моя IP адрес ?</h2>
<p>Други потребители на интернет могат да видят вашия IP адрес по различни причини, свързани с работата на интернет и използваните комуникационни протоколи. Ето някои често срещани причини, поради които вашият IP адрес може да бъде видим за други:</p>
<ol>
<li><strong>Интернет комуникация:</strong> Когато комуникирате със сървъри в интернет, вашият IP адрес е включен в пакетите от база данни, които изпращате. Това позволява на сървърите да ви изпращат отговорите и исканите данни. Например, когато посетите уебсайт, уеб сървърът получава вашия IP адрес, за да знае къде да изпраща уеб страниците, които питате.</li>
<li><strong>Онлайн услуги:</strong> Някои онлайн услуги може да се наложи да знаят вашия IP адрес за сигурност, геолокация или други функции. Например, услугите за геолокация използват вашия IP адрес, за да ви предоставят подходящи резултати въз основа на приблизителното ви географско местоположение.</li>
<li><strong>Споделяне на файлове с двойка (P2P):</strong> В P2P мрежи вашият IP адрес може да бъде видим от други потребители, с които споделяте файлове или данни директно, тъй като P2P предполага директна комуникация между потребителите, без да преминавате през централизиран сървър.</li>
<li><strong>Мрежова сигурност:</strong> В някои случаи мрежовите администратори могат да наблюдават IP адреси, които имат достъп до тяхната мрежа или услуги от съображения за сигурност, като откриване на подозрителни дейности или опити за проникване.</li>
<li><strong>Онлайн съобщения:</strong> Когато общувате с други потребители чрез услуги за незабавни съобщения, електронни съобщения или друга система за онлайн комуникация, вашият IP адрес може да бъде видим, за да улесни установяването на връзка.</li>
</ol>
<h2>Как да защитя моя IP адрес ?</h2>
<p>Защитата на вашия IP адрес може да бъде важна за запазване на вашата поверителност и вашата онлайн безопасност. Ето някои мерки, които можете да предприемете, за да защитите вашия IP адрес:</p>
<ol>
<li><strong>Използвайте VPN (виртуална частна мрежа):</strong> VPN крипта вашата интернет връзка и пренасочване на целия трафик чрез отдалечен сървър, маскирайки истинския си IP адрес до уебсайтове и услуги, които посещавате. Това помага да се запази вашата анонимност онлайн и да защити вашите данни от любопитни очи.</li>
<li><strong>Използвайте прокси:</strong> Проксито действа като посредник между вашето устройство и интернет. Той крие вашия истински IP адрес и предава заявки към интернет сървъри. Това също може да помогне за защитата на вашия IP адрес онлайн.</li>
<li><strong>Конфигурирайте защитна стена:</strong> Софтуера или защитната стена на хардуера може да ви помогне да блокирате неоторизиран достъп до вашата мрежа и да защитите локалния си IP адрес от възможни външни атаки.</li>
<li><strong>Избягвайте изтеглянията на P2P:</strong> Ако използвате мрежи за споделяне на файлове за партньорска връзка (P2P), вашият IP адрес може да бъде изложен на други потребители на мрежата. Избягвайте изтеглянето или споделянето на P2P файлове, ако искате да защитите вашия IP адрес.</li>
<li><strong>Обърнете внимание на параметрите на конфиденциалност в социалните мрежи:</strong> В социалните мрежи и онлайн форумите не забравяйте да контролирате настройките си за поверителност, за да ограничите видимостта на вашия IP адрес от други потребители.</li>
<li><strong>Актуализирайте вашия рутер:</strong> Уверете се, че вашият рутер има най -новите актуализации за сигурност, за да избегнете потенциални уязвимости, които биха могли да изложат вашия IP адрес.</li>
<li><strong>Използвайте браузъри с разширения за защита на поверителността:</strong> Някои уеб браузъри предлагат разширения или допълнителни модули, които могат да скрият вашия IP адрес и да засилят вашата поверителност онлайн.</li>
<li><strong>Избягвайте кликванията върху заподозрените връзки:</strong> Избягвайте да щракнете върху връзки или прикачени файлове от неизвестни или подозрителни източници, тъй като те могат да бъдат проектирани за събиране на информация, включително вашия IP адрес.</li>
<li><strong>Използвайте криптирани връзки (HTTPS):</strong> Когато разглеждате уебсайтове, предпочитате онези, които поддържат HTTPS връзки, тъй като те предлагат допълнително ниво на сигурност и защитавайте вашия IP адрес от нежелани прихващания.</li>
</ol>
<p>Важно е да се отбележи, че въпреки всички тези предпазни мерки, определени онлайн дейности все още могат да изложат вашия IP адрес. Например, когато изпращате имейли, вашият IP адрес ще бъде включен в заглавката на съобщението. Въпреки това, като предприемете тези мерки, можете да засилите вашата онлайн защита и да намалите риска от излагане на вашия IP адрес на нежелани трети страни.</p>
<h2>Който може да намери IP адрес ?</h2>
<p>Няколко образувания могат да намерят IP адрес, но нивото на прецизност варира в зависимост от естеството на предприятието и законите и разпоредбите в сила в съответната страна. Ето някои от страните, които могат да намерят IP адрес:</p>
<ol>
<li><strong>Доставчик на интернет услуги (ISP):</strong> Вашият ISP е отговорен за това да ви даде публичен IP адрес, когато се свържете с интернет. Като доставчик на интернет услуги той има информация за вашето приблизително географско местоположение, защото знае къде се намира вашата интернет връзка.</li>
<li><strong>Правни органи:</strong> В някои случаи юридическите органи, като полиция или други правителствени агенции, могат да поискат от интернет доставчик да предоставят информация относно IP адреса на потребител в контекста на проучвания за подозрителни или незаконни дейности.</li>
<li><strong>Уебсайтове и онлайн услуги:</strong> Уебсайтът и онлайн услугите, които посещавате, могат да запишат вашия IP адрес в техните сървърни вестници. Това им позволява да следват и анализират трафика, да откриват злонамерени дейности и да персонализират съдържанието според вашето приблизително географско местоположение.</li>
<li><strong>Компании за геолокация:</strong> Някои компании, специализирани в геолокацията, могат да предоставят услуги за оценка на географското местоположение на IP адрес в съответствие с наличната обществена информация, като базата данни за IP адреси и базите данни за обществена информация.</li>
<li><strong>Виртуални частни мрежови услуги (VPN):</strong> VPN доставчиците могат да намерят IP адреса на потребители, свързани с техните услуги, тъй като те трябва да знаят къде идват връзките да ги транспортират правилно. Добрата VPN услуга обаче ще се съсредоточи върху защитата на поверителността на своите потребители и няма да съхранява вестници за дейности или идентифицируема лична информация.</li>
</ol>
<p>Важно е да се разбере, че местоположението на IP адрес обикновено се основава на оценка на географската позиция и може да не е изключително точно. В допълнение, много VPN услуги и уебсайтове зачитат поверителността на своите потребители и не събират идентифицируема лична информация, което затруднява намирането на IP адрес според наличната информация публично. В определени конкретни случаи обаче законните органи могат да получат по -подробна информация от интернет доставчици съгласно местните закони и разпоредби.</p>
<h2>Как да разбера кой принадлежи към IP адрес ?</h2>
<p>Като физическо лице като цяло е трудно да се знае директно на кого принадлежи публичен IP адрес, тъй като тази информация обикновено се управлява от доставчици на достъп до интернет (ISP) и защитена от правилата за поверителност. Ето обаче някои методи, които можете да опитате да получите обща информация на публичен IP адрес:</p>
<ol>
<li><strong>Използвайте услуга за геолокация на IP:</strong> Някои уебсайтове предлагат услуги за геолокация на IP, които могат да ви дадат приблизителна оценка на географското местоположение на IP адреса въз основа на публичните бази данни на IP адресите.</li>
<li><strong>Потърсете онлайн IP адреса:</strong> Можете да използвате търсачка за търсене на IP адреса и да видите дали той е свързан със сървър, уебсайт или друга онлайн информация.</li>
<li><strong>Кой е:</strong> Има онлайн услуги, наречени &bdquo;whois&ldquo;, които ви позволяват да търсите публична информация, свързана с IP адрес. Можете да опитате да потърсите IP адреса на уебсайт WHOIS, за да видите дали е достъпна определена информация за собственика или записа на домейна.</li>
<li><strong>Свържете се с FAI:</strong> Ако имате валидна причина, можете да се свържете с IP на IP адреса и да го помолите за информация за неговия собственик. Въпреки това, интернет доставчиците обикновено имат строги политики за защита на поверителността на потребителите и не могат да разкрият тази информация без официално искане от компетентните органи.</li>
</ol>
<p>Важно е да се отбележи, че повечето публични IP адреси са динамични, което означава, че те могат да се променят редовно, когато се свържете отново с интернет. Следователно, дори и да намерите информация на IP адрес в даден момент, те вече не са валидни в бъдеще. И накрая, е от съществено значение да се спазва поверителността на други потребители и да не се опитвате да получавате поверителна информация или да се разграждат правилата за онлайн конфиденциалност.</p>
<h2>Как да променя IP адреса си ?</h2>
<p>За да промените публичния си IP адрес, имате няколко опции в зависимост от вашата ситуация:</p>
<ol>
<li><strong>Рестартирайте вашия рутер:</strong> Един от най -простите методи за получаване на нов публичен IP адрес е да рестартирате вашия рутер. След рестартиране, вашият доставчик на интернет услуги (FAI) вероятно ще ви присвои нов IP адрес.</li>
<li><strong>Използвайте VPN:</strong> VPN (виртуална частна мрежа) може да ви помогне да скриете публичния си IP адрес, като пренасочите вашия интернет трафик чрез отдалечен сървър. Избирайки VPN сървър в друг регион или друга държава, можете да получите различен IP адрес от този, присъден от вашия FAI.</li>
<li><strong>Свържете се с вашия ISP:</strong> В някои случаи можете да се свържете с вашия доставчик на интернет услуги и да го помолите да ви присвои нов IP адрес. Това може да бъде полезно, ако имате конкретна причина да промените вашия IP адрес.</li>
<li><strong>Променете настройките на вашия рутер:</strong> Някои рутери ви позволяват да променяте параметрите на публичния IP адрес. Можете да проверите опциите за конфигурация на вашия рутер, за да видите дали можете да подновите IP адреса или да го промените ръчно.</li>
</ol>
<p>Важно е да се отбележи, че определени IP адреси могат да бъдат приписани статични от вашия ISP, което означава, че те не се променят често. В такива случаи може да бъде трудно да промените публичния си IP адрес. Освен това, ако използвате VPN, вашият публичен IP адрес може да се промени в зависимост от VPN сървъра, към който регистрирате.</p>
<p>И накрая, е от съществено значение да се спазва условията за използване на вашия интернет доставчик и да не се опитвате да заобикаляте политики или установени правила по отношение на разпределението на IP адресите. Ако имате нужда от нов IP адрес по конкретни причини, най -добре е да се свържете директно с вашия ISP, за да обсъдите вашите опции.</p>
<h2>Как да скрия моя IP адрес ?</h2>
<p>За да скриете вашия IP адрес и да запазите вашата анонимност онлайн, можете да използвате различни методи, като например:</p>
<ol>
<li><strong>Използвайте VPN (виртуална частна мрежа):</strong> VPN е един от най -ефективните начини да скриете вашия IP адрес. Той криптира вашия интернет трафик и го пренасочва чрез отдалечен сървър, маскирайки истинския си IP адрес на уебсайтовете, които посещавате. Можете да изберете VPN сървър в друг регион или друга държава, за да получите различен IP адрес.</li>
<li><strong>Използвайте прокси:</strong> Proxies действат като посредници между вашето устройство и интернет. Те получават заявки от вашето устройство и ги изпращат на уебсайтове, използвайки собствен IP адрес. Това маскира истинския ви IP адрес на уебсайтовете, които посещавате.</li>
<li><strong>Навигирайте в частен режим:</strong> Много браузъри предлагат частен навигационен режим (например &bdquo;режим на инкогнито&ldquo; в Google Chrome), който не съхранява история на навигацията, бисквитки и информация за сесията. Това може да скрие вашата онлайн активност, но не крие вашия IP адрес с уебсайтове, които посещавате.</li>
<li><strong>Използвайте TOR мрежата:</strong> TOR мрежата е мрежа от анонимност, която транспортира вашия интернет трафик чрез няколко възли (TOR възли), за да скрие истинския ви IP адрес. Това прави връзката ви по -трудна за рисуване, но трябва да се отбележи, че скоростта може да бъде значително забавена.</li>
<li><strong>Деактивирайте услугите за геолокация:</strong> На мобилното си устройство или в някои браузъри можете да деактивирате услугите за геолокация, за да предотвратите знанието на уебсайтовете ви с приблизително географско местоположение от вашия IP адрес.</li>
<li><strong>Използвайте разширения на браузъра:</strong> Някои разширения на браузъра, като блокери за реклама или модули за защита на поверителността, могат да ви помогнат да скриете вашия IP адрес, като блокирате проследяващите и онлайн скриптове за проследяване.</li>
</ol>
<p>Важно е да се отбележи, че дори ако тези методи могат да маскират вашия IP адрес на уебсайтовете, които посещавате, те не гарантират пълна анонимност онлайн. Други техники и инструменти за наблюдение винаги могат да се използват за следване на вашата онлайн дейност. В допълнение, не забравяйте да спазвате местните закони и разпоредби, когато използвате тези методи, тъй като определени действия могат да бъдат незаконни в определени юрисдикции.</p>
<p><strong>Mon-ip.Информация:</strong> Познайте публичния си IP адрес с щракване !</p>
<h2>Познайте публичния си IP адрес и частен IP адрес</h2>
<p><img src=”https://cdn.futura-sciences.com/cdn-cgi/image/width=1024,quality=50,format=auto/sources/images/actu/ip-adresse.jpg” alt=”Как да знаете вашия публичен и частен IP адрес под Windows или MacOS? © Evryka, Shutterstock” width=”” /></p>
<p>Каква е разликата между частния IP адрес и публичния IP адрес във вашата широколентова кутия ? Как да ги позная ?</p>
Това също ще ви интересува
<p>[Във видео] Как да защитите вашия IP адрес ? Какво е IP адрес, за какво е и най -вече как да го защитите, за да се избегне.</p>
<p>Вашата широколентова кутия има частен IP адрес и публичен IP адрес. Разберете какво ги отличава и как да ги познаете.</p>
<h2>Публичен IP адрес</h2>
<p>Полето има IP адрес “отвън” и материализира адреса си в интернет мрежата: Това е публичният IP адрес. Това е адресът, който “вижда” например сървър сървър, на който ще правите транзакции. Това е връзката му с мрежата. Тези адреси се използват за компютри от мрежата за комуникация помежду си. По този начин, всеки компютър от мрежа има един IP адрес.</p>
<h2>Частен IP адрес</h2>
<p>Полето има и IP адрес “навътре”, тоест да свържете един или повече компютри. Това е частният IP адрес.</p>
<h2>Как да знаете публичния си IP</h2>
<ul>
<li>Публичният IP адрес се издава от вашия ISP (доставчик на достъп до интернет) към момента на вашата инсталация и синхронизация на кутията. <br /></li>
<li>Някои джаджи с джаджи също ви позволяват да го знаете.</li>
</ul>
<p>Ето как да знаете публичния си IP:</p>
<ul>
<li>Свържете се с вашата кутия: <br /><ul>
<li>Отидете на моите услуги → Достъп до интернет → Състояние на интернет връзка <br /></li>
</ul><ul>
<li>http: // www.Whatismyip.com</li>
<li>http: // адрес.com</li>
<li>http: // www.Aboutmyip.com</li>
<li>http: // www.Ipchicken.com</li>
<li>http: // www.showmyisp.com</li>
</ul>
<h2>Как да знаете личния си IP с Windows</h2>
<ul>
<li>Ако сте под Windows 2000, Windows XP Windows XP или Windows Vista Windows Vista, продължете на стартиране /стартиране, тогава въведете “CMD /K ipconfig /All”. <br /></li>
<li>Ако сте под Windows 95, Windows 98, Windows 7 Windows 7, Windows 8 Windows 10 Windows 10, отидете да стартирате / стартирате, след това въведете “WinIPCFG”.</li>
</ul>
<p>Ето подробната процедура под Windows за възстановяване на частния му IP адрес:</p>
<ul>
<li>Отидете на Старт → Изпълнение → CMD</li>
<li>Въведете командата “ipconfig /all”</li>
</ul>
<p>След това се появява списъкът на всички Ethernet карти на вашия компютър с компютър, с техните IP адреси и следната информация:</p>
<ul>
<li>Име на връзката в свойствата на Windows;</li>
<li>MAC адрес на мрежовата карта;</li>
<li>Адрес “IPv4 IPv4″ лишен от вашия компютър.</li>
</ul>
<h2>Windows 10 съвет</h2>
<ul>
<li>В лентата на задачите щракнете върху иконата на иконата на вашата връзка, след което изберете &bdquo;Свързаната&ldquo; маркирана активна връзка;</li>
<li>В прозореца, който се отваря, щракнете отново върху активната връзка. След това ще видите информацията, свързана с вашата връзка с по -специално вашия частен IPv4 адрес.</li>
</ul>
<p><img src=”https://cdn.futura-sciences.com/cdn-cgi/image/width=1024,quality=60,format=auto/sources/images/adresse_IP_W10.jpg” alt=”Windows 10 осигурява достъп до личния си IP адрес при три кликвания. © FUTURA” width=”” /></p>
Windows 10 осигурява достъп до личния си IP адрес при три кликвания. © FUTURA
<h2>Как да знаете личния си IP с macOS</h2>
<ul>
<li>Отидете в менюто &bdquo;Системни предпочитания&ldquo; (икона на Apple в горната лява част на екрана), след което отворете менюто &bdquo;Мрежа&ldquo;.</li>
<li>След това щракнете върху вашата активна връзка, личният IP адрес се показва в горната част на десния прозорец.</li>
</ul>
<p>Вижте това съдържание на немски: wie lautet meine öffentliche und private ip-adresse ?</p>