ВЪНШЕН – УСЛОВИЕ НА СОФТУЕР НА СОФТИРАНЕ – Google Play, REBUND IRS – Съвети и често задавани въпроси – Приложения в Google Play

<h1>Възстановяване на IRS – съвети и често задавани въпроси</h1>
<blockquote>Това приложение няма връзки към никое правителство. Целта му е само да предостави информация за това как работят възстановяването на IRS, без да се фокусира върху някаква конкретна държава.</blockquote>
<h2>Условие за възстановяване на софтуер – Google Play</h2>
<p>В съответствие с условията на лицензионния договор с потребителя на Navine Navigator, JSC &bdquo;Център за навигационни технологии&ldquo; (наричан по -долу &bdquo;CNT&ldquo;) извършва процедурата, представена по -долу за възстановяване на закупения софтуер.</p>
<p><b>Условия за възстановяване на софтуера &bdquo;Navine&ldquo;</b></p>
<ol>
<li>За да се възстанови съответната сума, трябва да бъдат изпълнени следните условия <strong>по същото време</strong>:: <ul>
<li>Лицензният ключ не е активиран;</li>
<li>Възможният период на възвръщаемост (3 месеца) Качествени продукти, закупени дистанционно, не са изтекли;</li>
<li>Е предоставен документ за плащане или друга идентификация на покупката (номер и дата на поръчката), потвърждаваща закупуването на софтуера;</li>
<li>Подходящият формуляр за заявка за потребител за възстановяване е попълнен.</li>
</ul>
</li>
<li>Искането на потребителя за подходящо възстановяване (наричано по -долу “заявление”) може да бъде предоставено само ако потребителят е изпълнил всички условия, посочени в параграф 1 по -горе.</li>
<li>Потребителят може да се свърже с техническата поддръжка по електронна поща поддръжка@navitel.за получаване на съвет относно процедурата за възстановяване на покупки на софтуер.</li>
<li>Възстановяването ще бъде извършено през <strong>30 календарни дни</strong> След получаване на заявлението.</li>
</ol>
<p>Моля, въведете вашия акаунт на следната връзка https: // wallet.Google.com/. Проверете състоянието на поръчката на страницата “<strong>Транзакции</strong>”:</p>
<ol>
<li>Ако поръчката ви е анулирана (поръчката е анулирана от Google), приспаданията, които виждате в извлечението за кредитна карта, са само разрешения, а не истинско плащане. Моля, свържете се с вашата банка, за да получите разяснения.</li>
<li>Ако състоянието на поръчката е “<strong>Книга</strong>”, Моля, попълнете формата по -долу:</li>
</ol>
<h2>Възстановяване на IRS – съвети и често задавани въпроси</h2>
<p>Това приложение няма връзки към никое правителство. Целта му е само да предостави информация за това как работят възстановяването на IRS, без да се фокусира върху някаква конкретна държава.</p>
<p>Възстановяване на IRS: Всичко, което трябва да знаете. Приложението има множество статии с дидактическа цел, които могат да бъдат офлайн или изслушани чрез опцията за текст към речта. В заявлението ще намерите статии като следното:</p>
<p>&#55357;&#56462; <b>5 съвета IRS за данъчния сезон 2023</b> <br />&#55357;&#56590; Има много несигурност, но все пак можете да се подготвите да подадете данъците си. <br />&#55357;&#56462; <b>Насоки за информация за възстановяване на IRS за общността за подготовка на данъци.</b><br />&#55357;&#56462; <b>10 -те най -добри съвета за подготовка за данък</b><br />Следвайте тези съвети, за да увеличите максимално възстановяването на данъци през следващата година.</p>
<p>Възстановяване на IRS: Всичко, което трябва да знаете</p>
<h2>Сигурност на данните</h2>
<p>Сигурността е първо да разбере как разработчиците събират и споделят вашите данни. Практиките относно тяхната поверителност и защита могат да варират в зависимост от вашата употреба, вашия регион и вашата възраст. Разработчикът предостави тази информация и може да я промени по -късно.</p>