4G карта за покритие на мрежата във Франция., 97 % от френското население е покрито от 4G мрежата! | Национална териториална агенция за сближаване

<h1>97 % от френското население е покрито от 4G мрежата</h1>
<blockquote>Той изготвя окуражаващо наблюдение за мобилното покритие на териториите: Три години след приемането му, New Deal Mobile помогна за задоволяване на нуждите на мобилното покритие на територията e по този начин, за все по -силно изискване на французите.</blockquote>
<h2>4G карта за покритие на мрежата във Франция</h2>
<p><img src=”https://static.data.gouv.fr/images/6f/34c710532b4209ae5b7efdae44274a.jpg” /></p>
<p>Интерактивна 4G мрежова карта във Франция от мобилни оператори Bouygues Telecom, безплатен мобилен, Orange France и SFR.</p>
<h2>Тема</h2>
<p>Икономика и бизнес</p>
<h2>Мил</h2>
<h2>Етикети</h2>
<ul>
<li>Мобилни антени</li>
<li>Релейни клони</li>
<li>Подвижен</li>
<li>телефон</li>
<li>мобилен телефон</li>
</ul>
<h2>Дата на създаване</h2>
<h2>Последна актуализация</h2>
<p>24 септември 2023 г</p>
<h2>1 използван набор от данни</h2>
<h4> Статистика за мобилните антени във Франция </h4>
<p>От Джером Паскелин пазарът на мобилната телефония избухна през последните години главно след не -свързващите оферти, първоначално стартирани от Free Mobile през януари 2012 г., и постоянната еволюция на телефоните, които сега са реални преносими терминали за напреднали преносими терминали. Абонатите имат ..</p>
<h5>Качество на метаданните:</h5>
<p>Описание на данните Момичета Файлове Документирана лиценз Попълнена честота Честота Не се спазват файлови формати са отворени временни покритие, попълнено за пространствено покритие Всички файлове са достъпни</p>
<h2>97 % от френското население е покрито от 4G мрежата !</h2>
<p><img src=”https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/styles/heading_basic_page/public/2021-10/AB029909_t%C3%A9l%20mobile%20_Arnaud%20Bouissou%20%20Terra.jpg?itok=U4OceaYm” alt=”Мобилна телефония-Телефонична релейна антена, заобиколена от дървета, зеленина и под синьо небе, на хълма Motte de Vesoul” width=”914″ height=”521″ /></p>
<p>Достъп до мобилна телефония: Съдът на одиторите отбелязва успеха на внедряването на 4G, в доклад, представен на Сената и публикувано публично.</p>
<p>Съдът на одиторите току -що публикува доклада си ” <em>Намалете мобилната цифрова фрактура, залога на новата сделка Mobile</em> “, Край на септември.</p>
<p>Той изготвя окуражаващо наблюдение за мобилното покритие на териториите: Три години след приемането му, New Deal Mobile помогна за задоволяване на нуждите на мобилното покритие на територията e по този начин, за все по -силно изискване на французите.</p>
<h3>97 % от френското население сега е обхванато от 4G мрежата.</h3>
<p><strong>Природни забележителности</strong> <br />Стартира през януари 2018 г <strong>Нова мобилна сделка</strong> е споразумение между държавата, ARCEP и четирите оператори на телефония за обобщаване на 4G покритие, навсякъде във Франция. <br />Тази програма, която е пилотирана от ANCT, е част от съществена публична политика за приближаване на дигиталния живот до ежедневието на французите.</p>