5G разгърнат във Франция, 5G | ARCEP

<h1>5G</h1>
<blockquote>За разгръщане на 5G са идентифицирани няколко честотни ленти по координиран начин в Европа. Често се идентифицира в Европа като “сърдечна лента” на 5G, 3,4 – 3,8 GHz лента, по физическите си свойства и количеството на наличните честоти, предлага компромис между покритието и потока.</blockquote>
<h2>Разберете всичко от разполагането на 5G във Франция</h2>
<p>Ново поколение мобилна телефония, 5G е в основата на дигиталната трансформация на компанията. Възможно е да се адаптира към експоненциалното увеличаване на цифровите приложения и по този начин да се избегне насищането на мрежата.<br />Изпълненията на ефективността, разрешени от 5G, засягат много сектори: транспорт, промишленост, селско стопанство, медицина, обществена сигурност, управление на отпадъците или умни градове.</p>
Voice + SMS + ограничен интернет (изпращане на снимки)
Гласове + SMS + Интернет (видеоклипове, приложения)
Voice + SMS + Internet (Augmented Reality, свързани превозни средства. ))
Превъртете, за да откриете съдържанието
<h2>Какъв бетон използва за 5G ?</h2>
<p>По -добър поток, по -ниска латентност, възможностите, предлагани от 5G за професионалисти, са многобройни.</p>
<p><strong>Среща с Кристоф Карниел</strong>, Главен изпълнителен директор на Vogo, Sportch, специализиран във видео мултиплекса за спортни събития в реални времена. Досега ретрансмисиите на стадиони са се изправили срещу границите на Wi-Fi, но ситуацията е съвсем различна благодарение на пристигането на 5G.</p>
<p><strong>Среща с Оливие Леру</strong>, Президент на Oasis Smart Sim, френска пионерска компания по отношение на производството на ESIM, новото поколение SIM карти, чиито предлагани функции ще намерят целия си бум в 5G.</p>
<p><strong>Среща с Hacène Larhèche</strong>, Директор за свързаност на SNCF. Той обяснява как 5G, благодарение на производителността си, далеч по -добра от 4G, ще позволи ново &bdquo;безжично&ldquo; оборудване и ще отвори нови хоризонти към групата по отношение на индустриалната трансформация. Пристигането на 5G в гарите също ще подобри опита на пътешествениците и ще засили сигурността на обмена на данни.</p>
<p><strong>Среща с Лоран Бенет</strong>, Отговарящ за развитието на проекта Paris2Connect. Това амбициозно експериментиране на &bdquo;Smart City&ldquo; с намален размер се възползва от градската цифрова инфраструктура, инсталирана в района на Париж-Берси, за да предлага различни иновативни услуги. Тези употреби ще бъдат още по -максимални в 5G.</p>
<h2>Какви технологични разработки представляват 5G ?</h2>
<p>5G обещава потоци към <strong>10 пъти горен</strong> Към тези на 4G, които позволяват ултраустойчиви връзки: видео и забавление, игри, разширена реалност и виртуална реалност.</p>
<p><strong>Разделен на 10</strong>, Латенцията (времето за реакция) отваря перспективи, особено за професионални приложения: автономни автомобили, дистанционно управление, телешургиургия, индустриална автоматизация и др</p>
<p>5G предлага плътност на връзката, която позволява <strong>Умножете по 10</strong> Броят на обектите, свързани едновременно с мрежата, за насърчаване на употребите като проследяване на продукта, оптимизация на енергия и т.н</p>
Превъртете, за да откриете съдържанието
<h2>Антени за регулируеми лъчи за използване на данни при поискване</h2>
<p><strong>5G позволява използването на данни за &bdquo;при поискване&ldquo;</strong>, За разлика от непрекъснатата експозиция, причинена от 4G, благодарение на използването на антени за регулируеми лъчи.</p>
Текуща инфраструктура
Умни антени
<h2>На коя честотна лента 5G е разгърната ?</h2>
<h3>Постепенно внедряване на различните честотни ленти</h3>
<p>Във Франция се планира това <strong>5G се разгръща в няколко честотни ленти</strong> : Тези, които вече се използват за текущи 2G/3G и 4G мрежи (наречени &bdquo;ниски ленти&ldquo;) и две нови ленти, които досега не се приписват на мобилни мрежи, тази от 3,5 GHz и тази от 26 GHz.</p>
<p>Търговете за 3,5 GHz Band приключиха през октомври 2020 г. и ANFR започна да разрешава сайтове на сайтове, следвайки исканията на операторите през ноември 2020 г. Търговете за 26 GHz Band все още не са планирани и не трябва да се намесват преди 2 или 3 години.</p>
Превъртете, за да откриете съдържанието
<h2>Различните 5G честотни ленти и техните характеристики</h2>
<h2>Какъв 5G календар за внедряване и какви задължения за покритие ?</h2>
<p><strong>Първа част</strong> 5G стандартизация и публикуване на правителствената карта на пътната карта.</p>
<p>Изпълнение на <strong>5G пилоти</strong> Във Франция и първите терминали, пуснати на пазара.</p>
<p>Октомври: Търг на групата 5G, 3,5 GHz лента.<br />‍ <br />Ноември: Издаване на 5G оперативни разрешения.<br />‍ <br />Декември: Търговско отваряне на първите 5G услуги.</p>
<p>Всеки оператор трябва да е разгърнат <strong>3000 5G сайтове.</strong></p>
<p>Всеки оператор трябва да е разгърнат <strong>8 000 5G сайтове</strong> (включително 2000 в малката зона и в индустриалните територии, извън основните агломери).</p>
<p>Покритие на големи градски центрове и оси от магистрала (16 642 км).<br />‍<br />Достъпът до 5G трябва да е възможен за две трети от населението.<br />‍<br />Всеки оператор трябва да е разположил 10 500 5G сайта (включително 2 625 в малката зона и в индустриалните територии, извън основните градове).</p>
<p>Покритие <strong>Основни пътища</strong> (54,913 км).</p>
<p><strong>Втора стъпка</strong> относно изпълнението на задълженията и нуждите.</p>
<p>Мрежата трябва да бъде <strong>100 % 5G.</strong></p>
<p>Задълженията за внедряване и покритие се определят от ARCEP.<br />Повече информация: ARCEP.Fr </p>
<h2>Как да разберем местоположението на 5G антени ?</h2>
<p>За да разберете местоположението на 5G антени във вашия град или другаде, отидете на сайта www.Кардорадио.FR, разработен от ANFR. <br />‍<br />Това е интерактивна карта за свободен достъп, която ви позволява да намерите местоположението на радио антени, включително 5G антени, навсякъде във Франция. Този инструмент дори ви позволява да видите оторизираните станции, но все още не се пускат в експлоатация.</p>
<h3>За да разберете функционирането на сайта стъпка по стъпка, вижте този видео урок.</h3>
<h2>Какви са контролите на ANFR при публично излагане на ефира ?</h2>
<p>ANFR публикува анализ, свързан с повече от 3000 публични изложбени мерки за вълните, направени през 2020 г. и 2021 г. Половината от тези мерки са извършени в близост до идентифицирани обекти за настаняване на 5G клонове, преди тяхното въвеждане в експлоатация. Другата половина от мерките е направена на едно и също място, след като се поръча 5G, <strong>По този начин се дава възможност да се идентифицира точно еволюцията на изложбата, свързана с тази нова мрежа</strong>. Всички честотни ленти, използвани в момента в 5G, са проучени. Резултатите показват това <strong>Изложбата е сравнима преди и няколко месеца след въвеждането на 5G</strong>.</p>
<p>В края на септември 2021 г. ANFR публикува междинна оценка на DAS Controls (специфична скорост на абсорбция), извършена на 46 мобилни телефона, взети от точки на продажба във Франция от началото на 2021 г. Сред тези, <strong>13 5G телефона бяха проверени и се появяват в съответствие с разпоредбите</strong>. От 46 взетите телефона, <strong>Две от тях надвишават регулаторния лимит</strong> и вече са били обект на комуникация при внедряване на актуализации на софтуера от техните производители.</p>
<p> <img src=”https://5g.anfr.fr/images/illustration-das.jpg” /></p>
<h3>Други проучвания и доклади</h3>
<ul>
<li>Докладът на правителството за разполагането на 5G във Франция и по целия свят: технически и здравни аспекти (септември 2020 г.)</li>
<li>Симулация на еволюцията на публичната изложба, създадена от мобилната телефония в много плътни градски райони (Париж XIV) (август 2020 г. – Степ доклад)</li>
<li>Оценка на публичното изложение на 5G електромагнитните вълни – посредник 2 компонент: Първи резултати от мерките на пилотите 5 юли 2019 г. (юли 2019 г.)</li>
</ul>
<h2>Как да знаете по -добре излагането на вълни във вашия град ?</h2>
<p>Една от основните мисии на ANFR е <strong>Осигурете спазване на стойностите на обществеността на обществеността на вълните</strong> и управлява националната система за измерване на мониторинга и вълните.<br />Като такъв, всеки може да поиска от ANFR да излага измерване на електромагнитни вълни, в жилища или обществени места. Този подход е безплатен. <br />Като кмет можете също да помолите ANFR да излага на вълните на обществени места във вашата община.<br />‍<br />Сайтът Carcoradio.FR също така ви позволява да имате достъп до резултатите от вече извършените мерки във вашата територия.</p>
<h2>Каква е инструкцията ?</h2>
<ul>
<li>Лицето, което желае да има измерване <strong>Попълнен формуляр за заявка</strong> На мястото на измерване.Анфер.en или го изтеглете от Service-Public.Fr.</li>
<li>Тя трябва да направи <strong>подпишете този формуляр</strong> От организация, упълномощена от указ на ° 2013-1162 от 14 декември 2013 г .: Местните власти (общини, групи общини и др.), Регионални здравни агенции, някои асоциации, одобрени от Министерството на околната среда или Министерството на здравеопазването. </li>
<li>След това предава заявката до ANFR, която го обучава и изисква акредитирана и независима лаборатория за извършване на измерването.</li>
</ul>
<h2>5G и здраве</h2>
<h2><strong>5G и здраве</strong></h2>
<p>На 20 април 2021 г. Националната агенция за безопасност на храните, околната среда и труда за здраве (ANSES) публикува експертиза върху ефектите, които 5G върху здравето на населението може да има. <br />Към днешна дата операторите са разгърнали основно 5G в 3 честотни ленти:</p>
<ul>
<li>700 MHz ленти и 2,1 GHz, вече използвани за няколко години от 3G и 4G. Че антените отделят 3G, 4G или 5G сигнали, нивата на излагане на вълни варират много малко.</li>
<li>Що се отнася до лентата от 3.5 GHz, ANSES показва, че изглежда малко вероятно 5G в тази честотна лента да е нов риск за здравето.</li>
</ul>
<p>В кръстосано интервю, Оливие Меркел, ръководител на отдела за оценка на риска, свързан с физически агенти и нови технологии в ANSES, и Emmanuelle Conil, инженер по радиостанции в ANFR, се върнете към това проучване и научната програма, обща, прилагана от двете агенции за оценка на обществеността нива на експозиция на вълните.</p>
<h2>Презентация и мисии на ANFR</h2>
<p>Като част от внедряването на 5G, ANFR запазва ролята си за всички технологии, свързани с електромагнитните вълни:</p>
<p><strong>Създаването на релейни антени</strong> За разполагане на 5G.</p>
<p>ANFR публикува обсерватория за разгръщане на мобилни мрежи, която насърчава прозрачността спрямо стратегиите и инвестициите, проведени от операторите при съответните им разгръщания всеки месец от съответното им разполагане.</p>
<p>Нивата на излагане на вълните, генерирани от антените, за да се гарантира, че регулаторните граници са добре уважавани. Планирано е ANFR да утрои контролите си до 2021 г. (планирани 10 000 контроли).</p>
<p>Излагането на мобилни телефони вълни, за да се гарантира, че граничните стойности, свързани с DAS, са добре уважавани. Очаква се ANFR да провери повече от 85 % от продуктите, пуснати на пазара до 2021 г.</p>
<p><img src=”https://5g.anfr.fr/images/controle-das-p-800.png” /></p>
<p>Консултации, диалог и прозрачност при разгръщането на 5G: обединяване на по -специално Националния комитет за диалог и участие в местните консултативни органи за публичното изложение за насърчаване на обмена и засилване на общественото доверие.</p>
<h2>ANFR отговаря на вашите въпроси за 5G</h2>
<h2>често задавани въпроси</h2>
<h3>Ще причини ли 5g пролиферация на антени ?</h3>
<p>5G, който ще се разгърне на традиционните честотни ленти, не изисква допълнително развитие. Той наистина може да бъде внедрен от обикновена актуализация на сайт, който вече е използван за 2G, 3G, 4G мрежи.</p>
<p>5G в 3,5 GHz лента изисква поне добавянето на антена към съществуващите сайтове. Първо, операторите ще се съсредоточат върху разширяването на съществуващите антени, тъй като 5G се нуждае от 4G, за да се разгърне (5G нестандалона).</p>
<p>Във втора стъпка вероятно ще бъдат приложени нови сайтове според търсенето на операторите. 26 GHz лентата ще поиска инсталирането на нови антени в добре идентифицирани зони (горещи точки), но внедряването му все още не е планирано във Франция.<br /></p>
<h4>Ще се възползват ли всички територии от 5G ?</h4>
<p>Телефонните оператори решават сайтовете, на които ще внедрят 5G по приоритетен начин. Държавата и ARCEP обаче им наложиха следните мерки:<br />‍<br />- Най -малко 25% от новите сайтове, оборудвани с 5G на 3,5 GHz честоти, ще трябва да бъдат в малката зона и в индустриалните територии, извън основните градове, от 2024 г.<br />‍<br />- Операторите трябва да са разположили 3000 сайта до края на 2022 г., 8000 сайта до края на 2024 г. и 10 500 сайта до края на 2025 г.</p>
<p>По отношение на покритието на територията, 4G и фибри ще продължат да се разработват паралелно, за да абсорбират белите зони.<br />‍<br /></p>
<h4>Разгръщането на 5G ще бъде прозрачно ?<strong><br /></strong></h4>
<p>Да. Всички клонове на повече от 5 вата, разположени на територията, както и всички изложбени мерки, извършени от ANFR и неговите акредитирани партньори, са достъпни публично на сайта Carcoradio.Fr.<br /></p>
<h4>Каква е ролята на ANFR в създаването на 5G сайтове от мобилни оператори ?<strong><br /></strong></h4>
<p>Както и за 2G, 3G и 4G, разрешенията за изпълнение на ANFR предоставя на всеки от сайтовете, разположени от операторите в териториите. Това разрешение дава възможност да се провери електромагнитната съвместимост с другите съществуващи мрежи. Честотите, които се използват все повече с умножението на безжичните употреби и уплътняването на мрежите, тази мисия изглежда по -съществена, за да гарантира правилното функциониране на връзките към потребителите. Разрешението, предоставено от ANFR, също дава възможност да се провери дали инсталациите, проектирани от операторите, зачитат стойностите на обществеността на обществеността към вълните.<br /></p>
<h4>Информационният файл на кметството (Sun) е необходим за заявка за установяване на 5G на сайт, който вече е предоставен с 4G антени ?<strong><br /></strong></h4>
<p>За да насърчи консултациите с общностите и избраните служители, правителството помоли мобилните оператори да предават DIM за всеки проект за създаване на 5G сайтове: независимо дали за ниски групи (групи, които вече се използват за 2G, 3G, 4G) или за 3,5 GHz лента, оператори, оператори Трябва предварително да информира кметствата за техния проект 5G антени.<br /></p>
<h4>5G в ниска лента е от фалшивия 5G ?<strong><br /></strong></h4>
<p>Няма истински или невярно 5G. 5G в ниска лента ще бъде 5G. От друга страна, ширината на лентата е по -ниска в ниска лента, достигнатите дебити не могат да бъдат толкова високи, колкото тези в лентата от 3.5 GHz. Независимо от това, както за 4G, всичко зависи по -специално от броя на мрежовите потребители, присъстващи на едно и също място едновременно: в ниска плътна зона, потребителят може теоретично да има много добра скорост в ниска лента, ако броят на потребителите остава много слаб. По въпроса за потоците операторите скоро ще публикуват във връзка с ARCEP, конкретни карти за качеството на техните мрежи, налични в 5G.<br />И накрая, ниските групи имат по -интересни свойства от високите групи по отношение на обхвата и проникването в сградите.<br /></p>
<h4>Необходимо ли е да завършите 5G в ниски ленти с 5G 3,5 GHz, за да се счита услугата като наистина 5G ?<strong><br /></strong></h4>
<p>Целта на 5G е да достигне 100 mbit/s истински на потребител в плътна зона. Това &bdquo;подобрена широколентова връзка&ldquo; зависи, разбира се от броя на потребителите в клетка. Ако има твърде много потребители, потоците могат да отслабят и операторът ще се нуждае от 3,5 GHz лента, за да продължи да предлага това качество на услугата.<br /></p>
<h4>Какви са възможните скорости на потока на 5G излъчване в ниски ленти, в сравнение с потоците от 3,5 GHz ?<strong><br /></strong></h4>
<p>Ако операторът има блок от 2 х 10 MHz с ниски ленти и блок от 80 MHz във висока лента, максималният теоретичен поток е приблизително 4 пъти по -висок във висока лента. Всичко обаче зависи от броя на хората, използващи 5G мрежата едновременно. Наличните скорости наистина могат да се споделят между потребителите.<br /></p>
<h4>Можем ли да направим две технологии съвместно съществуват на една и съща честота: 4G и 5G ?<strong><br /></strong></h4>
<p>Да, това е една от функциите, предлагани от 5G. Той улеснява прехода от 4G до 5G за операторите, които не желаят да посвещават определени ленти на 5G. Това е &bdquo;динамичното споделяне на спектъра&ldquo; или DSS, което дава възможност да се разделят наличния ресурс между 4G и 5G. В зависимост от търсенето на потребителите, дистрибуцията между 4G и 5G се адаптира и може да варира: в този смисъл той се нарича &bdquo;динамичен&ldquo;.<br /></p>
<h4>Наличието на 5G в ниска лента ще има последица от деградирането на вече разпределените в тези ленти мрежи мрежи ?<strong><br /></strong></h4>
<p>Не, ако оператор реши да използва лента за 5G, която вече експлоатира за 4G, възможността да накарате двете технологии да живеят на една и съща честота, позволява да се избегне това деградация, като постепенно се променя дела на капацитета, използван за 5G. Това позволява &bdquo;динамичното споделяне на спектъра&ldquo; или DSS. Тази конфигурация е възможна, когато мрежата разполага с достатъчно капацитет. Всъщност делът на капацитета, използван за 5G, вече не се предлага в 4G !<br /></p>
<h4>Какъв е средният диапазон на антенна дифузия 5G в 700 MHz лента, 3,5 GHz лента и 26 GHz лента ?<strong><br /></strong></h4>
<p>Според данни на Международния телекомуникационен съюз (IUT) обхватът на сигнала зависи от използваната честотна лента, но и от околната среда:<br /></p>
<ul>
<li>За 700 MHz лентата обхватът е средно 2 км в градските райони и 8 км в селските райони.</li>
<li>За 3,5 GHz лентата обхватът е средно 400 м в градските райони и 1,2 км в селските райони.</li>
<li>За групата 26 GHz обхватът е средно 150 м в градските райони.</li>
</ul>
<h4>Пристигането на 5G ще включва ли разгръщане на нови емисионни сайтове или само добавяне на нови антени на вече съществуващи сайтове ?<strong><br /></strong></h4>
<p>В краткосрочен план пристигането на 5G не означава непременно нови антени и нови сайтове за емисии. <br />Разгръщането на 5G в ниски ленти, вече използвани за текущи мрежи, не предполага нито нови сайтове, нито нови антени, ако тези, които са били внедрени от операторите през последните години, се развиват. Еволюцията на софтуера ще бъде достатъчна, за да премине от 4G антена до 5G антена.</p>
<p>За 3,5 GHz обхват на лентата трябва да се инсталират нови антени, но в повечето случаи те ще бъдат на вече съществуващи сайтове, когато е възможно. В крайна сметка новите сайтове могат да бъдат разгърнати, за да се уплътняват мрежата.</p>
<p>И накрая, когато 5G ще бъде разгърнат в 26 GHz лента (не преди 2022-2023), новите видове антени с по-ниска мощност (&bdquo;малките клетки&ldquo;) ще бъдат разположени в много специфични области-&bdquo;горещи точки&ldquo; или места със силни тълпи като станции, търговски центрове и др.<br /></p>
<h4>Дали 5G антените са заплаха за надеждността на прогнозите за времето ?<strong><br /></strong></h4>
<p>Някои метеоролози са загрижени за влиянието на честотите, излъчвани от 5G в милиметровите ленти (26 GHz) върху модели на цифрови прогнози: Всъщност лентата на 23,6-24 GHz се използва от сателитно изследване на земята и е от съществено значение за прогнозите за времето за прогнози за времето. Без предпазна мярка, разполагането на 5G в тази милиметрова лента може да създаде смущения в сателитните наблюдения, използвани за прогнозите за времето и отвъд, за анализ на изменението на климата. Това е глобален проблем, тъй като тези прогнози зависят от наблюденията на цялата повърхност на земното кълбо.</p>
<p>Тази тема беше обект на интензивни дебати на последната глобална конференция за радиокомуникации през ноември 2019 г., европейските държави защитиха адекватна защита на тези наблюдения спрямо 5G. Европа, която определи регулацията си за 5G в тази група през март 2020 г., остава по -защитна от останалия свят.</p>
<p>Всъщност в Европа регулациите изискват производителите на оборудване да предоставят на 5G издателите по -взискателни филтри до 2024 г. най -късно, за да избегнат риск от прекъсване, тоест преди прилагането на много емоционални честоти. За протокол, разполагането на 5G в тази група във Франция и в Европа все още не е планирано.</p>
<p>Отделно от Европа, крайният срок, така че производителите на оборудване да интегрират тези филтри, да бъдат зададени на септември 2027 г.</p>
<p>Следователно по своите регулации Европа ще накара производителите да ускорят дизайна на по-ефективно оборудване, което ще повиши общото ниво на защита на лентата 23.6-24GHz, много преди 2027 г.</p>
<p>В допълнение, освен тези регулаторни мерки, внимателното наблюдение се прилага при 5G внедряване в 26 GHz милиметрова лента и върху характеристиките на станциите5G, които ще бъдат внедрени в тази лента. Това ще определи дали реалността на земята се различава с приетите предположения и, ако е необходимо, да предприемат коригиращи мерки, преди да се сблъскат в пагубни.<br /></p>
<h2>5G</h2>
<p>Петото поколение мобилни комуникации (5G) се представя като поколение разкъсване, което вече не се интересува само от света на обществените мобилни оператори, но което отваря нови перспективи и позволява съвместно съжителство на приложения и изключително разнообразни приложения, обединен в рамките на същата технология.</p>
<p>5G трябва да позволи скок на производителността по отношение на потока (който трябва да се умножи по 10), времето за предаване (което трябва да бъде разделено на 10) и надеждност на комуникацията.</p>
<p>Тя трябва да бъде истински &bdquo;фасилитатор&ldquo; на дигитализацията на компанията, като разреши развитието на нови приложения: виртуална реалност, автономно и свързано превозно средство, интелигентен град (контрол на движението по пътищата, енергийна оптимизация), индустрия на бъдещето (дистанционно управление на индустрията Инструменти, машинна свързаност).</p>
<ul>
<li><strong>5G: Нова технология за мобилни мрежи (технология, перспективи, честоти, предизвикателства)</strong> : Презентация, направена от ARCEP за работилницата за свързани територии от 26 юни 2019 г. (PDF – 882ko)</li>
</ul>
<h2>5G и ARCEP</h2>
<h3>Пригответе пристигането на 5G във Франция</h3>
<p>От 2017 г. ARCEP изигра жилетка роля в подготовката на пристигането на 5G:</p>
<p>През юли 2018 г. държавата придоби пътна карта за улесняване на развитието и внедряването на 5G, включително работната програма на ARCEP.</p>
<p>Сред мобилизираните публични органи, нека цитираме Генералния дирекция на бизнеса (DGE), която координира сайтовете на 5G пътната карта, Националната честотна агенция (ANFR), която работи за идентифициране и хармонизиране на нови ленти от честоти 5G, подкрепя Разгръщането на антени на територията и гарантира спазването на стойностите на обществеността на обществеността на вълните; И накрая, Националната агенция за безопасност на храните, околната среда и труда (ANSES), отговорна за оценката на въздействието върху здравето, свързано с разполагането на 5G.</p>
<h3>Каква честотна лента за 5G ?</h3>
<p>За разгръщане на 5G са идентифицирани няколко честотни ленти по координиран начин в Европа. Често се идентифицира в Европа като “сърдечна лента” на 5G, 3,4 – 3,8 GHz лента, по физическите си свойства и количеството на наличните честоти, предлага компромис между покритието и потока.</p>
<p>Използването на тази сърдечна лента се допълва от други ленти, с различни свойства, които всеки допринасят за даването на пълната си мярка на 5G. 700 MHz лентата, която вече е разпределена на операторите в столичната Франция, е идентифицирана по -специално, а 26 GHz лентата, която ще бъде обект на последващо разпределение.</p>
<p><img src=”https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1677573101/user_upload/grands_dossiers/5G/bandes-frequences-5G-ra2022.png” alt=”5G пионерски групи и други групи, разпределени за оператори” /></p>
<h3>Задайте честоти за внедряване на 5G</h3>
<p>През 2020 г. ARCEP организира атрибуцията в континенталната Франция честотите на 3,5 GHz лентата, 5G кокс. Правомощията за разрешение за използване на честоти в тази група бяха възможност ARCEP да въведе нови задължения в полза на цифровото планиране на територията.</p>
<p>Впоследствие ARCEP ще подготви разпределението на 26 GHz честотна лента, която има свойства, присъщо различни от другите честотни ленти, по -малко от 6 GHz, използвани от мобилни оператори. Предвиждат се някои услуги с много силни нужди на честотните ленти като например мултимедийни услуги се увеличават с множество снимки по време на спортни или културни събития или дори за управление на индустриални инструменти във фабрики.</p>
<h3>Насърчаване на експерименти</h3>
<p>ARCEP насърчава експерименти чрез издаване на разрешения за използване на експериментални честоти в рамките на ограничено време и на по -ниска цена. Привилегированата честотна лента за 5G потребителски експерименти вече е 26 GHz лента.</p>
<p>От януари 2019 г. правителството и ARCEP съвместно започнаха призив за създаване на 5G платформи за експерименти, отворени за трети страни, в 26 GHz честоти, които породиха 14 проекта. Целта беше да се насърчи присвояването от всички участници от възможностите, предлагани от тази честотна лента, и да се идентифицират новите приложения на 5G. Оттогава експериментите са винаги възможни и ARCEP кани всички актьори, които желаят да се проявят, за да насърчат иновациите</p>
<h2>Големите дати на 5G</h2>
<h5>2023</h5>
<ul>
<li><strong>26 юли 2023 г .:</strong> ARCEP publishes a public consultation on a decision -making project modifying decision n ° 2022-1062 of the ARCEP, relating to the terms allowing coexistence between the 5G networks in the 3.4 – 3.8 GHz band and the land stations Fixed satellite service in the 3.8 – 4.2 GHz група в континентална Франция. Консултацията е отворена до 26 септември 2023 г. / обществена консултация</li>
<li><strong>20 юли 2023 г .:</strong> ARCEP публикува решението, определящо условията за използване на радиочестоти, за да предостави мобилна комуникационна услуга на борда на самолета, разпространена във френското въздушно пространство. <br />След обществената консултация, проведена от 26 януари 2023 г. до 1 март 2023 г., свързано с транспонирането на национално ниво на техническите условия, определени в решението за изпълнение на Европейската комисия (ЕС) 2022/2324 на 23 ноември 2022 г., ARCEP Публикува решение № 2023-1141 от 25 май 2023 г. Задаване на условията за използване на радиочестоти, за да се предостави мобилна комуникационна услуга на борда на самолета, разпространена във френското въздушно пространство. Това решение отбелязва по -специално технически условия за експлоатация на 5G свързаност на самолета на борда.Решението на ARCEP беше одобрено с постановление на министъра на икономиката, финансите и индустриалния и дигиталния суверенитет от 22 юни 2023 г. / Решение № 2023-1141 / Указът за одобрение (PDF – 125KO) / Приносите на участниците в обществените консултации</li>
<li><strong>13 април 2023 г .:</strong> ARCEP публикува актуализацията на данните за мобилно покритие през четвъртото тримесечие на 2022 г. във Франция и в чужбина / новини</li>
<li><strong>6 април 2023 г .:</strong> ARCEP публикува своята обсерватория за пазара на телекомуникации през четвъртото тримесечие 2022 г. Към 31 декември 2022 г. близо шест от десет интернет абонамента са били в оптични влакна. Две години след търговското стартиране на 5G броят на потребителите, активни в 5G мрежи, е 8,2 милиона и продължава да се увеличава / последните цифри</li>
<li><strong>26 януари 2023 г .:</strong> ARCEP публикува публична консултация по проект за вземане на решение, насочен към транспортиране на европейското решение за услугите за мобилни комуникации на борда на самолетите. Този проект за решение уточнява по -специално как 5G може да се използва в самолета на борда. Консултацията е отворена до 1 март 2023 г. / обществена консултация</li>
</ul>
<h5>2022</h5>
<ul>
<li><strong>19 декември 2022 г .:</strong> Индустриалните употреби на 5G: ARCEP разширява отварянето на своя прозорец на лентата 3.8-4.0 GHz и припомня възможностите на 26 GHz / възможности за съобщение за пресата с една година</li>
<li><strong>15 декември 2022 г .:</strong> ARCEP публикува данните за мобилното покритие 5G през третото тримесечие на 2022 г. в континентална Франция и в чужбина и променя инструментите си, за да отговори по -добре на нуждите на потребителите / новините</li>
<li><strong>20 октомври 2022 г .:</strong> ARCEP публикува резултатите от своята кампания за измерване през 2022 г .: Качеството на мобилната услуга остава стабилно, въпреки спада на потоците, наблюдавани през 2022 г. / съобщение за пресата</li>
<li><strong>13 октомври 2022 г .:</strong> ARCEP стартира публична консултация относно условията, позволяващи съвместно съществуване между бъдещите мобилни мрежи в лентата 3.4-3.8 GHz и наземните станции на фиксираната сателитна услуга в Guyana / прессъобщението</li>
<li><strong>12 октомври 2022 г.:</strong> Прозорец за експерименти за компании и индустриалци в лентата 3.8 – 4.0 GHz: ARCEP постига първи отчет за пресата / прессъобщение</li>
<li><strong>6 октомври 2022 г .:</strong> ARCEP публикува цифрите за второто тримесечие на 2022 г. на обсерваторията на електронните комуникации / новини</li>
<li><strong>29 септември 2022 г.:</strong> Актуализация на обсерваторията за 5G търговско внедряване 5G с актуализиране на картографирането на 5G сайтове и 240 mbit/s сайтове от оператор на 30 юни 2022 г. На тази дата ARCEP отчита 33 158 сайтове 5G, включително 14 457 в 3,5 GHz лента .</li>
<li><strong>16 септември 2022 г .:</strong> ARCEP указва методите, позволяващи съвместно съществуване между 5G мрежи и фиксирано обслужване от сателит в континентална Франция (3.4 – 3.8 GHz ленти и 3.8 – 4.2 GHz) / Прессъобщение</li>
<li><strong>31 август 2022 г .:</strong> &bdquo;Обещанията на 5G&ldquo; – Laure de la Raudière, президент на ARCEP, е гост на програмата &bdquo;Culture Médias&ldquo;, излъчен в Европа 1, представен от Филип Вандел / Интервюто</li>
<li><strong>25 юли 2022 г .:</strong> След публичната консултация, стартирана на 10 декември 2021 г., ARCEP публикува поредица от модифициращи решения, променящи техническите условия за използване на честотите в диапазоните 2.6 GHz и 3,5 GHz за прилагане на националното ниво на новата европейска рамка. По отношение на 900 MHz честотни ленти, 1800 MHz и 2.1 GHz, разрешенията за използване на тези честоти, които се отнасят по -специално към новата европейска рамка относно приложимите технически условия за използване, не изискват да бъдат променени. / Новини и публикувани решения</li>
<li><strong>31 март 2022 г</strong> : ARCEP актуализира своята обсерватория за 5G търговски разгръщания, като актуализира картографирането на 5G сайтове и 240 MB/s сайтове на оператор на 31 декември 2021 г. На тази дата ARCEP се брои <strong>Повече от 28 000 5G сайтове, включително 10 600 в 3,5 GHz лента</strong>.</li>
<li><strong>15 март 2022 г .:</strong> Правителството и ARCEP стартират две нови мерки, предназначени за насърчаване на достъпа до индустриалци и други &bdquo;вертикални&ldquo; потребители в 5G / прессъобщение</li>
<li><strong>14 януари 2022 г .:</strong> 5G и екологичен отпечатък от мрежи: Нова работа от ARCEP за изясняване на дебата и идентифициране на лостове за действие / съобщение за пресата</li>
</ul>
<h5>2021</h5>
<ul>
<li><strong>15 октомври 2021 г .:</strong> ARCEP актуализира своята 5G обсерватория за търговски разгръщания с данни на операторите на 30 юни 2021 г. / Обсерваторията</li>
<li><strong>27 юли 2021 г .:</strong> ARCEP стартира обществена консултация относно условията, позволяващи съвместно съществуване между 5G мрежи и сухопътни станции на фиксираната сателитна услуга в прессъобщението на континенталната Франция / пресата / публичните консултации</li>
<li><strong>17 юни 2021 г .:</strong> ARCEP актуализира своята 5G обсерватория за търговски разгръщания с данни на операторите на 31 май 2021 г. / Обсерваторията</li>
<li><strong>28 май 2021 г .:</strong> “5G има обещание да подобри прякото подобряване на производителността на капитала” Мая Бакаче, член на колежа ARCEP, подписва платформа в света / галерията</li>
<li><strong>18 май 2021 г .:</strong> ARCEP актуализира своята 5G обсерватория за търговски разгръщания с данни на операторите на 30 април 2021 г. / Обсерваторията</li>
<li><strong>14 април 2021 г</strong> : ARCEP актуализира своята 5G обсерватория за търговско внедряване с данни на операторите на 31 март 2021 г./ Обсерваторията</li>
<li><strong>9 април 2021 г .:</strong> Държавният съвет потвърждава предишния режим на разрешение за експлоатация на антените на операторите на оператори 5G / Съобщението на печата на Държавния съвет / Решението на Съвета</li>
<li><strong>18 март 2021 г .:</strong> ARCEP актуализира своята 5G обсерватория за търговско внедряване с данни на операторите на 28 февруари 2021 г. / Обсерваторията</li>
<li><strong>22 февруари 2021 г .:</strong> ARCEP актуализира своята 5G обсерватория за търговско внедряване с данни на операторите на 31 януари 2021 г. / Обсерваторията</li>
<li><strong>16 февруари 2021 г</strong> : &bdquo;Операторите трябва да са много ясни за качеството на предлагания 5G опит. Потребителят трябва да може да знае от каква производителност може да се възползва от благодарение на мобилния си абонамент и според неговото географско местоположение &rdquo;. Интервю с Laure de la Raudière, президент на ARCEP, в <em>Дигитален /</em>Интервюто</li>
<li><strong>14 януари 2021 г .:</strong> ARCEP актуализира своята 5G обсерватория за търговско внедряване с данни на операторите на 31 декември 2020 г. / Обсерваторията</li>
</ul>
<h5>2020</h5>
<p><ul>
<li><strong>18 декември 2020 г</strong> : “Отхвърлянето на 5G направи всички кратко”. Sébastien Soriano, президент на ARCEP, отговаря на въпроси от Gazette Des Communes / Interview</li>
<li><strong>16 декември 2020 г .:</strong> Първа публикация от ARCEP на обсерваторията за внедряване на 5G / прессъобщение / 5G обсерватория за внедряване</li>
<li><strong>19 ноември 2020 г</strong> : “ARCEP и правителство, ние поканихме 5G оператори да бъдат в диалог с местни избрани служители. Тези избрани служители играят роля.&bdquo;Себастиен Сориано, президент на ARCEP, е гост на вестника 12:30 ч. По културата на Франция.</li>
<li><strong>17 ноември 2020 г</strong> : “Кметовете играят важна роля в присвояването на 5G от гражданите”<strong>.</strong> Sébastien Soriano, президент на ARCEP, отговаря на въпроси от Mailors.</li>
<li><strong>13 ноември 2020 г .:</strong> ARCEP доставя на победителите разрешенията да използват честоти в лентата 3.4 – 3.8 GHz / прессъобщение</li>
<li><strong>4 ноември 2020 г .:</strong> ARCEP публикува крайния резултат от процедурата за разпределяне на честотите на лентата 3.4 – 3,8 GHz с търг за позициониране / прессъобщение. За да отчете напредъка на внедряването и да информира избраните служители и граждани за пристигането му на територията, ARCEP създава обсерватория, посветена на внедряването на 5G / прессъобщение</li>
<li><strong>22 октомври 2020 г .:</strong> ARCEP представя своите препоръки на операторите по отношение на покритието / съобщението за пресата / препоръките на ARCEP (PDF – 126KO)</li>
<li><strong>1 октомври 2020 г .:</strong> Търгът за разпределяне на честотите на лентата 3.4 – 3,8 GHz е завършен / прессъобщение</li>
<li><strong>30 септември 2020 г .:</strong><br />- Търгът за разпределението на честотите на лентата 3.4 – 3,8 GHz продължава / прессъобщение<br />- Търг, въздействие върху здравето, внедряване: Развитието на ARCEP на 5G. Себастиен Сориано, президент на ARCEP, отговаря на въпроси от вестника Le Parisien / Интервюто</li>
<li><strong>29 септември 2020 г .:</strong><br />- Търгът за разпределението на честотите на лентата 3.4 – 3,8 GHz продължава / прессъобщение</p></li>
</ul>
<h5>2019</h5>
<ul>
<li><strong>31 декември 2019 г .:</strong> Призивът за кандидати за разпределението на групата 3.4 – 3,8 GHz, както и постановлението за стартиране на процедурата за награда бяха публикувани в официалното списание. ARCEP кани актьорите, които желаят да бъдат кандидат да подадат заявление преди 25 февруари 2020 г. / Прессъобщение</li>
<li><strong>17 декември 2019 г .:</strong> ARCEP дава своето мнение на правителството при финансовите условия, приложени към процедурата за разпределение на честотата в лентата 3.4 – 3,8 GHz и е готов за провеждане на процедурата / прессъобщението</li>
<li><strong>17 декември 2019 г</strong> : Правителството оповестява финансовите условия на призива за кандидати / прессъобщение</li>
<li><strong>7 декември 2019 г</strong> : Публикация на <em>Официален вестник</em> на постановлението за прилагане на закона за сигурността на 5G (постановление ° ° 2019-1300 на 6 декември 2019 г.) / Указът (PDF – 162KO)</li>
</ul>
<p><strong>• 21 ноември 2019:</strong> ARCEP предава на правителството предложението си за присъждане и задължения за кандидати за 5G честоти в лентата 3.4 -3.8 GHz в континентална / прессъобщение </p>
<ul>
<li><strong>7 октомври 2019 г .:</strong> Правителството и ARCEP представят първите единадесет проекта, избрани като част от призива му за създаване на 5G експерименти платформи в Pioneer Band от 26 GHz. Цели: Популяризирайте присвояването от всички участници от възможностите, предлагани от тази честотна лента, и за идентифициране на новите приложения на 5G / прессъобщение</li>
</ul>
<p><strong>• 1 август 2019:</strong> Публикация на <em>Официален вестник</em> на решението за одобрение на решение ° 2019-0862 на ARCEP от 2 юли 2019 г., свързано със синхронизацията на земните мрежи в лентата 3.4-3.8 GHz в континенталната част / постановлението (PDF- 140KO) / Решението на ARCEP</p>
<ul>
<li><strong>14 септември 2019 г</strong> : “5G: Ние сме неутрален, безпристрастен рефер. Това, което ни интересува, е интересът на французите &rdquo;. Sébastien Soriano, президент на ARCEP, е гост на програмата &bdquo;Ние не спираме еко&ldquo; на Франция Интер.</li>
<li><strong>6 септември 2019 г</strong> : ARCEP кани европейските телекомуникационни регулатори да реагират на френския проект за разпределяне на честотите на 3.5 GHz лентата в безпрецедентен формат на &bdquo;Peer Review&ldquo; / Прочетете съобщението за пресата</li>
</ul><ul>
<li><strong>29 юли 2019 г</strong> : ARCEP разширява отварянето на радио брояча на THD и финализира преустройството на лентата 3.4 3.8 GHz за честотно издаване за 5G / Прочетете прессъобщението</li>
<li><strong>17 юли 2019 г .:</strong> &bdquo;Две трети от населението ще имат достъп до 5G през 2025 г.&ldquo; Себастиен Сориано, президент на ARCEP, отговаря на въпроси от вестника La Croix / Интервюто</li>
<li><strong>15 юли 2019 г .:</strong> ARCEP се консултира с участниците по процедурите и условията за разпределение на 5G честоти в лентата / пресата на прессъобщенията 3.4-3.6 GHz / прессъобщение</li>
<li><strong>26 юни 2019:</strong> По време на семинар за свързани територии ARCEP представя местните власти, асоциации на общността и операторите си работа за подготовка за 5G честоти във Франция / презентации: <br />- 5G, нова технология за мобилни мрежи (PDF – 882KO)<br />- Присвояване на честоти за 5G: Календар, честоти, процедура, облигации (PDF – 546KO)</li>
<li><strong>11 юни 2019:</strong> ARCEP публикува своите ориентации при излизането на лентата за съобщения 1.5 GHz / прессъобщение</li>
<li><strong>27 май 2019 г .:</strong> ARCEP стартира публична консултация за идентифициране на проекти за радио мрежа с оглед за издаване на 5G честоти / прессъобщение</li>
<li><strong>16 май 2019 г .:</strong> От гледна точка на разпределението на 3,4 – 3,8 GHz лента за 5G, Комитетът от експерти, създаден за просветление на техническите въпроси, свързани с мобилните мрежи, изследва залозите на съвместното съществуване между мрежите в тази група. Докладът, публикуван днес, представя резултата от тази работа / доклада</li>
<li><strong>10 май 2019 г .:</strong><br />• ARCEP поставя на обществени консултации проект за вземане на решения относно синхронизирането на мрежи в група 3.4-3.8 GHz, за да гарантира тяхното съвместно съществуване / прессъобщение<br />• Правителството съобщава на ARCEP ориентациите си с оглед на развитието на следващите честотни приписвания за 5G / прессъобщението и правителственото рамкиране на буквата (PDF – 754KO)</li>
<li><strong>29 април 2019 г .:</strong> ” <em>Компаниите все още не са готови за 5G (. ) Нашият залог е, че телекомуникационните оператори ще променят начина си на работа и приспособяват, за да отговорят на нуждите на компаниите</em> Интервю със Sébastien Soriano, президент на ARCEP, за вестника l’minure / Прочетете интервюто</li>
<li><strong>18 април 2019 г .:</strong> С писмо от 17 януари 2019 г. генералният директор на бизнеса поиска съветите на ARCEP по текстов проект, насочен към установяване на схема за предварително разрешение за експлоатация на радиоелектрически мрежово оборудване на националната територия. Този проект на текст беше представен на 25 януари 2019 г. от правителството в Сената като изменение № 874 на законопроекта за растеж на законопроекта и трансформация на бизнеса (PACTE). Становището на ARCEP се представя въз основа на това изменение / становище ° 19-0161</li>
<li><strong>15 април 2019 г .:</strong> ANFR публикува актуализация на националната таблица за разпределението на честотните ленти (TNRBF), като се вземат предвид 5G. Целта на приетите модификации е да предостави на ARCEP достъп до лентата 26.5-27.5 GHz с приоритетен статус, за да се позволи въвеждането на първите 5G мобилни услуги в този диапазон от честоти. <br />• Указът на премиера, променящ TNRBF<br />• Мнението на ARCEP<br />• Новият TNRBF</li>
<li><strong>10 април 2019 г .:</strong><br />• <u>Изслушване от Комитета за икономически въпроси в Сената</u> Sébastien Soriano, президент, и Joëlle Cottenye, член на ARCEP College, на 5G и скорошна работа на ARCEP / AUDITION<br />• Държавният секретар по телекомуникациите разкрива за ежедневието &ldquo; <em>Светът</em> &raquo;, Рамката на бъдещите търгове за честоти <em>5G</em> / Интервю</li>
<li><strong>14 февруари 2019 г .:</strong> ARCEP се присъединява към Epitech за хакатон, който възнамерява да подготви бъдещи експерти в 5G Trades / Прессъобщението</li>
<li><strong>31 януари 2019 г .:</strong> Правителството и ARCEP апелират към създаването на 5G експерименти в 26 GHz лента / прессъобщението</li>
</ul>
<h5>2018</h5>
<ul>
<li><strong>20 декември 2018 г</strong> : ARCEP публикува табло за 5G експерименти във Франция. Той представя разрешенията за използване на честоти, издадени за експерименти с 5G, както и експериментите в ход или завършени, под формата на панорама на всички случаи на тествани приложения, карта на Франция от експерименти 5G и припомняне на наличността на нови 5G честотни ленти (3,5 GHz и 26 GHz) / таблото за управление</li>
<li><strong>26 октомври 2018 г .:</strong> Какви методи и условия на разпределение за честоти 5G ? <br /><strong>></strong> ARCEP is launching a public consultation and calls for operators, communities and economic players to respond before December 19, 2018 / Press release> Interview: Sébastien Soriano, President, and Pierre-Jean Benghozi, member of the Arcep college, answer questions from <em>NextInpact:</em><br />→ ARCEP подробно описва консултациите си относно разпределението на новите честоти 5G<br />→ ARCEP пред техническия избор, възможен уникален актьор</li>
<li><strong>25 октомври 2018 г .:</strong> ARCEP актуализира своя боен план за пристигане на 5G във Франция / Планът за битка на ARCEP (PDF – 159KO) / Английска версия (PDF – 180KO)</li>
<li><strong>27 юли 2018 г .:</strong> ARCEP подготвя бъдещото използване на 26 GHz ленти и 1,5 GHz от гледна точка на 5G мрежи. Тя стартира публична консултация / съобщение за пресата</li>
<li><strong>16 юли 2018 г .:</strong> Делфин Гени-Стефан, държавен секретар на министъра на икономиката и финансите, Мунир Махжуби, държавен секретар на министър-председателя, отговарящ за цифровия и Себастиен Сориано, президент на ARCEP, представи този понеделник, 16 юли, 5G пътната карта за Франция / Прессъобщението / Работната програма ARCEP / 5G във Франция, Планът на битката на ARCEP / The Press Kit</li>
<li><strong>9 юни 2018 г .:</strong> Публикация на <em>Официален вестник</em> на постановлението от 7 юни 2018 г., свързано с националната таблица за разпределение на честотните ленти, постепенно освобождаващи честотите на 3400-3600 MHz лента от Министерството на вътрешните работи, по-специално за развитието на 5g / Order / ARCEP мнение / CSA мнение</li>
<li><strong>22 май 2018 г .:</strong> Отваряне на обществена консултация относно излизането на честотната лента от 26 GHz, “Pioneer” Band за Kick -off of 5G / Press Relect Networks</li>
<li><strong>18 май 2018 г .:</strong> Международна конференция на 5G в Мумбай (Индия): Себастиен Сориано, президент на ARCEP, призовава Индия и Европа да работят заедно за дигитален суверенитет / реч (на английски)</li>
<li><strong>15 март 2018 г .:</strong> ” <em>Важно е да не закъснявате на 5G</em> &raquo;Интервю със Себастиен Сориано, президент на ARCEP за следващия Inpact / интервю</li>
<li><strong>23 февруари 2018 г .:</strong> ARCEP отпусна 3,6-3,8 GHz честоти на лентата на Orange и Bouygues Telecom за провеждане на технически експерименти относно решението на 5G / ARCEP относно решението на Orange / ARCEP относно Bouygues Telecom</li>
<li><strong>18 януари 2018 г .:</strong> ” <em>Девет пилотни сайта за 5G през 2018-2019 г</em> ” – Интервю със Себастиен Сориано, президент на ARCEP, за новата фабрика / интервю</li>
<li><strong>16 януари 2018 г .:</strong> За да позволи на участниците от веригата на стойността 5G да присвоят случаите на употреба и проблемите на това ново поколение, ARCEP отваря своите пилоти “5G”: [email protected] . По този начин Органът може да достави разрешения за използване на честоти, на преходна основа, за разгръщане на 5G пилоти, особено в лентата 3,4-3,8 GHz. Вече са идентифицирани девет сайта: Лион, Бордо, Нант, Лил, Льо Хавър, Сен-рай, Дуай, Монпелие и Гренобъл. Възвръщаемостта на опита на тези пилоти ще захранва подготовката на процедурата за разпределяне на бъдещи разрешения 5G / прессъобщение</li>
</ul>
<h5>2017</h5>
<ul>
<li><strong>14 декември 2017 г .:</strong> Министърът на икономиката и финансите и държавният секретар по обществените консултации за цифрови лами, за да се изгради национална стратегия в областта на 5G / прессъобщението технологии</li>
<li><strong>22 юни 2017 г .:</strong> ARCEP публикува резюмето на 66 -те вноски, получени за публичната си консултация от 6 януари 2017 г. на тема &bdquo;Нови честоти за територии, фирми, 5G и иновации&ldquo;. С оглед на приносите, ARCEP желае да започне подготвителна работа сега за стартиране на 5G мобилните мрежи в лентата 3.4 – 3.8 GHz. Тя също желае, без да чака хода на тези преустройства и разпределението на 5G честоти, бързо разрешава на актьорите, които биха ги помолили да могат да извършват 5G / прессъобщения</li>
</ul>
<p><strong>21 март 2017 г .:</strong> ARCEP публикува a <strong>Доклад за споделяне на разбирането му за предизвикателствата на 5G</strong>. <br />5G ще бъде полиморфна, дори протеанова технология, способна да отговори на приложения, които ще изпратят различните &bdquo;вертикални&ldquo; на икономиката: енергия, здраве, медии, индустрия, автомобил, .. <br />В зависимост от сектора (или употребата), характеристиките на мрежата и исканите функции няма да бъдат същите. / / <strong>Прессъобщение </strong>/ / <strong>Докладът</strong></p>
<ul>
<li><strong>6 януари 2017 г .:</strong> ARCEP стартира публична консултация “Нови честоти за територии, фирми, 5G и иновации” / Прессъобщение</li>
</ul>
<h5>2016</h5>
<ul>
<li><strong>14 септември 2016 г .:</strong> В допълнение към публикуването на своите законодателни предложения за основен ремонт на телекомуникационния пакет и комуникация, в която подробно описва амбициите си за &bdquo;Gigabit Society&ldquo;, Европейската комисия обявява a<strong>5G план за действие</strong> / Прессъобщение на комисията / предложения на 5G</li>
</ul>
<h5>2015</h5>
<ul>
<li><strong>30 септември 2015 г .:</strong> ARCEP упълномощава Orange да провежда първи 5G експеримент във Франция / съобщението за пресата</li>
<li><strong>28 септември 2015 г .:</strong> Европейският съюз и Китай подписват партньорство на 5G и се ангажират да насърчават реципрочността и отвореността по отношение на достъпа до финансиране за изследвания на 5G мрежи, достъп до пазари и участие в секторни асоциации 5G китайски и европейски / прессъобщението от Европейската комисия</li>
<li><strong>1 юли 2015 г .:</strong> Европейската комисия разкрива 19-те технологични проекта, избрани в подкрепа на изграждането на 5G като част от партньорството 5G-PPP-PPP. Валидирането на тези проекти бележи отварянето на фаза 1 (фаза на технологичните изследвания) на календара, зададен в проекта 5G-PPP. Развитието на тази фаза 1 ще бъде подкрепено от плик от 128 милиона евро / Научете повече</li>
<li><strong>19 юни 2015 г .:</strong> Международният телекомуникационен съюз (IUT) определя проект и пътна карта за разработване на 5G мобилни системи, наречени “IMT-2020″ / съобщението на UIT Press</li>
<li><strong>29 май 2015 г .:</strong> Европейският съюз и Япония засилват сътрудничеството си по 5G технологии и сътрудничеството им в научните изследвания и иновациите. Споразумението ще позволи на Европейския съюз и Япония да работят по дефиниция и общи стандарти за 5G, да определят нови хармонизирани честотни ленти, които да бъдат разпределени на 5G и да си сътрудничат на бъдещи 5G приложения в области, като свързания автомобил или онлайн здравето на здравето. През първите две години те ще съберат заедно 12 милиона евро в проекти, свързани с 5G, които ще помогнат за развитието на Интернет на нещата, Cloud It или Megadata Platforms / Европейската комисия прессъобщение</li>
<li><strong>5 май 2015 г .:</strong> Международният телекомуникационен съюз (ITU) ще проучи нуждите на мрежите по отношение на стандартизацията за &bdquo;5G&ldquo;. Отваря се нова група, за да се определят нуждите на бъдещите мрежи за нормализиране / прессъобщението на ITU</li>
<li><strong>3 март 2015 г .:</strong> Европейската комисия и европейските компании в технологичния сектор представиха визията на Европейския съюз относно 5G технологиите и инфраструктурата по време на изданието за 2015 г. на мобилния световен конгрес / разберете повече</li>
</ul>
<h5>2014</h5>
<ul>
<li><strong>16 юни 2014 г .:</strong> Европейската комисия и Южна Корея подписват споразумение в прессъобщението 5G / Европейската комисия</li>
<li><strong>24 февруари 2014 г .:</strong> ” <em>5g за свързания континент</em> ” – Реч на Нили Кройс, заместник -президент на Европейската комисия, отговаряща за дигиталното общество / речта</li>
</ul>
<h5>2013</h5>
<ul>
<li><strong>13 декември 2013 г .:</strong> Европейската комисия стартира публично-частно партньорство на 5G (5G-PPP). До 2020 г. Европейският съюз ще инвестира 700 милиона евро в това партньорство, чрез хоризонта през 2020 г., нейната програма за изследвания и иновации / прессъобщение от Европейската комисия / &bdquo;Информация за публично-частното партньорство, публикувано на уебсайта на Европейската комисия</li>
</ul>