AMP технологична операция в Google Search | Google Search Central | Документация | Google за разработчици, AMP в Google | Google за разработчици

<h1>AMP в Google</h1>
<blockquote>AMP форматът е структура на уеб компоненти, която можете да използвате за лесно създаване на уебсайтове, статии, имейли и потребителски реклами на потребителя.</blockquote>
<h2>Разберете работата на AMP технологията в резултатите от търсенето</h2>
<p>Google Индекси за търсене AMP страници, за да предложат бързо и надеждно уеб изживяване. Когато е налична AMP страница, тя може да бъде представена в резултатите от мобилното търсене под формата на обогатени резултати и въртележка. Дори ако самият AMP формат няма пряко влияние върху вашата позиция в резултатите от търсенето, скоростта е решаващ фактор за класификация за търсене в Google. Google Research третира всички страници по един и същи начин, независимо от технологията, използвана за създаването им. За да откриете предимствата, свързани с използването на формата на AMP, консултирайте се с някои примери за убедителни случаи на използване на AMP сайта.</p>
<p>Когато потребителите избират AMP страница, Google Search я събира от Google Amp Cache. Този подход предполага различни оптимизации на зареждане като Prensym, които често помагат да се показват незабавно тези страници. Понастоящем страниците на AMP на компютъра не се излъчват от плейъра AMP/Google Amp Cache. Каноничните страници на AMP се държат като стандартни резултати.</p>
<h2>Първоначален дисплей в резултатите от търсенето</h2>
<p>AMP страниците могат да се появят в Google Търсене под формата на обогатени резултати, както и други уеб страници. За да помогнете на Google да интерпретира страницата си по -точно, можете да добавите структурирани данни към нея. Обърнете внимание обаче, че не можем да гарантираме, че добавянето на структурирани данни ще доведе до показване на обогатен резултат в търсене в Google. За повече информация вижте Общи инструкции, свързани със структурирани данни.</p>
<p>Ако имате двойни страници за идентично съдържание, поставете едни и същи структурирани данни на всички тези страници, не само на каноничната страница. За да научите повече за местоположението, консултирайте се с общите инструкции, свързани със структурирани данни.</p>
<p>AMP страниците могат да се появяват и под формата на уеб истории. Разберете как да активирате уеб истории в Google Search.</p>
<h2>След като потребителите щракнат върху AMP съдържание</h2>
<p>Когато потребителите кликнат върху вашето AMP съдържание в Google Search, то може да се появи по два начина:</p>
<p><img src=”https://developers.google.com/static/search/docs/images/amp07-signed-exchange.png?hl=fr” alt=”Илюстрация, която сравнява как може да се покаже съдържанието на AMP. Първото изображение илюстрира дисплея на AMP съдържание в AMP Google Player. Легендите показват URL адреса на AMP Google Player и оригиналната лента за AMP Source. Второто изображение илюстрира навигацията с помощта на подписан обмен. Легендите показват URL адреса на уебсайта и допълнителното пространство, достъпно за уебсайта” /></p>
<p><ul>
<li><b>AMP Google Player</b> : Полето на вашето съдържание се показва в горната част на AMP Google Player, за да се позволи на потребителите на интернет да идентифицират кои са публикували въпросното съдържание.</li>
<li><b>Подписана размяна</b> : Технология, която позволява на браузъра да обработва документ като принадлежност към вашия произход.</li>
</ul>
</p>
<h3>За усилвателния плейър на Google</h3>
<p>AMP Google Player е хибридна среда, в която можете да събирате данни на потребителя в браузърите, съвместими с AMP Google Player. AMP Google плейър може да се появи, когато нашите системи определят, че може да предложи полезно потребителско изживяване, особено в случаите, когато потребителят вероятно ще превърта съдържанието. Събирането на данни в Google се управлява от правилата за конфиденциалност. Като издател на страници AMP, чието съдържание се показва в AMP Google Player, вие събирате тези данни според вашите правила за конфиденциалност. Тъй като избирате поведение и интеграция на доставчика във вашата страница за усилване, от вас се изисква да спазвате задълженията за съответствие, произтичащи от тези избори.</p>
<h3>За подписаната размяна</h3>
<p>Подписаната борса ви позволява да използвате собствени бисквитки, за да персонализирате съдържанието и да измервате анализите. Вашата страница се появява под вашия URL, вместо в URL адреса на Google.com/amp . Google Research дава приоритет на връзките, свързани със съдържанието под формата на обмен, подписан във връзка с използването на усилвателния Google плейър в браузъри, съвместим с подписаната борса. За да предложите резултатите от потребителите в този формат, трябва да публикувате AMP съдържанието като подписана борса, в допълнение към стандартния AMP HTML формат. Понастоящем подписаните борси са възможни само в Google Research за обогатени резултати и основни резултати, а не за въртележка. За да научите повече за конфигурацията на обмен, подписан за страниците на AMP, вижте тази страница.</p>
Коментар
<p>Освен ако не е посочено друго, съдържанието на тази страница се управлява от лиценз на Creative Commons Assice 4.0 и кодовите проби се управляват от лиценз Apache 2.0. За повече информация вижте правилата на сайта на Google Developers. Java е регистрирана търговска марка на Oracle и/или неговите свързани компании.</p>
<p>Последна актуализация на 2023/04/26 (UTC).</p>
<h2>AMP в Google</h2>
<img src=”https://developers.google.com/static/amp/cache/images/AMP-Brand-Blue-Icon-64_36.png?hl=fr” alt=”AMP в Google” />
<p>Изпращайте коментари Останете организирани с помощта на колекциите Запазване и класифицирайте съдържанието според вашите предпочитания.</p>
<p><img src=”https://developers.google.com/static/amp/images/amp-home1_36.png?hl=fr” /></p>
<h2>Оптимизиране на вашите страници на усилвател в Google</h2>
<p>AMP форматът е структура на уеб компоненти, която можете да използвате за лесно създаване на уебсайтове, статии, имейли и потребителски реклами на потребителя.</p>
<h2>Интеграция в Google Products</h2>
<p><img src=”https://developers.google.com/static/amp/images/logo_google_search_round_color_48dp_36.png?hl=fr” /></p>
<h3> Търсене в Google </h3>
<p>Оптимизирайте страниците си за усилвател за търсене в Google. Добавете структурирани данни, за да активирате специфични функции към AMP в резултатите от търсенето.</p>
<p><img src=”https://developers.google.com/static/amp/images/ic_cached_grey600_2x_web_48dp_36.png?hl=fr” /></p>
<h3> Google AMP кеш </h3>
<p>Разберете как Google Search и други платформи за разпространение използват кеша на Google Amp, за да направят страниците на AMP още по -бързи.</p>
<p><img src=”https://developers.google.com/static/analytics/images/logo_google_analytics_color_1x_web_64dp_36.png?hl=fr” /></p>
<h3> Google Analytics </h3>
<p>Анализирайте взаимодействията и страниците на потребителите, гледани на AMP страници с Google Analytics.</p>