API за прогноза за времето – прогнози за времето на вашия сайт, брутни данни за метеорологични модели – Infoclimat, Свържете се с API на OpenWeather – Център за помощ – Pandasuite

<h1>Свържете се с API на OpenWeather</h1>
<blockquote>Изберете текстовия блок, който показва температурата. В прозореца <strong>Имоти</strong>, Кликнете върху иконата в горната десница и бутона <strong>Добавяне</strong> > <strong>Източник</strong>.</blockquote>
<h2>Автоматични прогнози в Париж за вашия сайт</h2>
<p>Можете да се обадите на API на Infoclimat, който ще ви върне подробните прогнози за този град. <br /><b>Просто ви молим да посочите източника под формата на връзка към www.инфоклимат.FR, във вашите приложения или страници, използвайки тези данни.</b></p>
<p> <br />Този API е ограничен до разумна и нетърговска употреба. <b>Се счита за разумно използване по -малко от 5.000 заявки за 24 часа и по -малко от една заявка в секунда, за всички прогнозни API.</b> <br />Ще трябва да сте сигурни, <i>Превишена граница на честотната лента на 509</i>)). Моля, уважавайте нашата услуга, предлагана ви безплатно, без реклама, от асоциация на доброволци. Ако вашите нужди са по -високи (по отношение на броя на наличните заявки или параметри), моля, свържете се с нас предварително. <br />Ако ключът за удостоверяване е грешен, съобщението <i>400 лоша заявка</i> ще бъде върнат. Ако стартирането се пуска и данните не са налични, кодът ще бъде <i>409 Конфликт</i>. <br /><b>Съветваме ви винаги да проверявате настройката “request_state” преди обработката на данни, това ще избегне повишаване на вашите приложения в случай на проблем.</b> </p>
<p> <table cellspacing=”0″> <tr><th>Име на параметъра</th> <th>Налични нива</th> <th>Единици</th> <th>Описание</th> </tr> <tr><td><b>температура</b></td> <td>2м, смлян, 300 кча, 400 кча, 500 кча, 550hpa, 600hpa, 650hpa, 700hpa, 750hpa, 850hpa, 900hpa, 950hpa, 975hpa, 1000hpa</td> <td>Келвин</td> <td>Температура</td> </tr> <tr><td><b>дъжд</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>мм</td> <td>Валежи за 3 часа</td> </tr> <tr><td><b>RAIN_CONVECTIC</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>мм</td> <td>Конвективни валежи за 3 часа</td> </tr> <tr><td><b>налягане</b></td> <td>морско ниво</td> <td>Паскал</td> <td>Натиск на морско равнище</td> </tr> <tr><td><b>влажност</b></td> <td>2M, 300hpa, 400hpa, 500hpa, 550hpa, 600hpa, 650hpa, 700hpa, 750hpa, 850hpa, 900hpa, 950hpa, 975hpa, 1000hpa</td> <td>%</td> <td>Относителна влажност</td> </tr> <tr><td><b>небулозит</b></td> <td>Общо, високо, средно, ниско</td> <td>%</td> <td>Мъглявина</td> </tr> <tr><td><b>посока на вятъра</b></td> <td>10m, 305m, 457m, 610m, 914m, 1829m, 2743m, 3658m, 4572m, 300hpa, 400hpa, 500hpa, 550hpa, 600hpa, 650hpa, 700hpa, 750hpa, 850hpa, 900hpa, 950hpa, 975</td> <td>°</td> <td>Посока на средния вятър</td> </tr> <tr><td><b>wind_moyen</b></td> <td>10m, 305m, 457m, 610m, 914m, 1829m, 2743m, 3658m, 4572m, 300hpa, 400hpa, 500hpa, 550hpa, 600hpa, 650hpa, 700hpa, 750hpa, 850hpa, 900hpa, 950hpa, 975</td> <td>km/h</td> <td>Среден вятър</td> </tr> <tr><td><b>WIND_RAFALES</b></td> <td>10м</td> <td>km/h</td> <td>Силата на вятъра в поривите</td> </tr> <tr><td><b>Iso_zero</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>M</td> <td>Височина на изотермата 0 ° C</td> </tr> <tr><td><b>риск_neige</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>[Да не]</td> <td>Риск от сняг</td> </tr> <tr><td><b>Геопотик</b></td> <td>500hpa, 550hpa, 600hpa, 650hpa, 700hpa, 750hpa, 850hpa, 900hpa, 950hpa, 975hpa, 1000hpa</td> <td>GPDAM</td> <td>Геопотенциална височина</td> </tr> <tr><td><b>скорост_ обратна</b></td> <td>500hpa, 550hpa, 600hpa, 650hpa, 700hpa, 750hpa, 850hpa, 900hpa, 950hpa, 975hpa, 1000hpa</td> <td>HPA/s</td> <td>Вертикални скорости</td> </tr> <tr><td><b>pwat</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>мм</td> <td>Утаителна вода</td> </tr> <tr><td><b>повдигнат_index</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>Келвин</td> <td>Повдигнат индекс</td> </tr> <tr><td><b>most_unstable_lifted_index</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>Келвин</td> <td>Нестабилен най -повдигнат индекс</td> </tr> <tr><td><b>нос</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>J/kg</td> <td>Нос</td> </tr> <tr><td><b>мукап</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>J/kg</td> <td>Мукап</td> </tr> <tr><td><b>Convective_inhibition</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>J/kg</td> <td>Конвективно инхибиране (CIN)</td> </tr> <tr><td><b>Request_state</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>[509,409,400,200]</td> <td>Изявление</td> </tr> <tr><td><b>Заявка_key</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>Вътрешна заявка за заявката</td> </tr> <tr><td><b>Model_run</b></td> <td><i>не е приложимо</i></td> <td>[00,06,12,18]</td> <td>Изпълнете</td> </tr> </table> </p>
<ul>
<li><ul>
<li><b>Свържете се с нас</b> / САЩ контакт</li>
<li>Станете доброволец или служител</li>
<li>Кои сме ние ? И какво ще правим ?</li>
<li>Правно известие</li>
<li>∞</li>
<li>Meteo-Time-Reel.Fr – Времето в реално – време</li>
<li>Търсачка за метеорологични архиви</li>
<li>Времето във Венукс</li>
</ul><ul>
<li>Асоциацията</li>
<li>Форумите</li>
<li>Android</li>
<li>iOS</li>
<li>∞</li>
<li>Infoclimat е марка, регистрирана под номер 053372184</li>
<li>Сайтът, деклариран на CNIL (875366) | Сирет: 45386074400037</li>
<li>Infoclimat е нестопанска асоциация на закона от 1901 г</li>
</ul>
<h2>Свържете се с API на OpenWeather</h2>
<p><strong>Можете да покажете данните за времето на деня и прогнозата на следващите дни в приложението си, като се свържете с API на OpenWeather. Връзката API се осъществява благодарение на HTTP компонента.</strong></p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/6078361ef8c0ef2d98df2bbd/file-rOVZ8LvxYu.png” /></p>
<p>За този урок ще подробно опишем приложението за приложение в Париж.</p>
<h4>В тази статия</h4>
<ul>
<li>Създайте акаунт в OpenWeather</li>
<li>Показване на прогнозата за времето</li>
<li>Покажете прогнози в колекция</li>
</ul>
<h2>Създайте акаунт в OpenWeather</h2>
<p>OpenWeather е онлайн услуга, достъпна безплатно, позволяваща достъп до прогнозата за времето за град. Той предлага различни API за получаване на данни за времето от дадено място.</p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/60783c00e0324b5fdfd0b452/file-3tjBeTIksv.png” /></p>
<p>Създайте безплатен акаунт на OpenWeather</p>
<p>OpenWeather ви предлага различни API за получаване на данни за времето от място. Ще се обадим на <strong>Текущо време на API</strong> За да получите времето на деня, след това в<strong>Ежедневна прогноза на API</strong> За да се покаже прогнозата за следващите няколко дни.</p>
<h2>Показване на прогнозата за времето</h2>
<p>Ние сме подготвили екрана си, показвайки времето и температурата. Целта е сега да се свържете с актуалния ток на API, за да се покажат правилните данни.</p>
<h3>Поставете HTTP компонент</h3>
<p>Връзката с API се прави благодарение на HTTP компонента.</p>
<p>Обратно в Pandasuite Studio, щракнете върху <strong>Компоненти</strong> и поставете компонент <strong>Http</strong>.</p>
<p>Най -доброто е да поставите този компонент на преден план, така че да може да бъде активен и поставен под въпрос от всеки екран на приложението. В противен случай го поставете на екрана, в който се намират тези данни.</p>
<h3>Конфигурирайте HTTP компонента</h3>
<p>Отворите прозореца <strong>Имоти</strong>.</p>
<h4>URL</h4>
<p>Отидете на техническата документация на актуалния API на времето, за да получите неговия URL адрес.</p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/600061392e764327f87bea30/file-Asz7prsANO.png” /></p>
<p>URL адресът е в следната форма:</p>
https: // api.Openweathermap.Org/data/2.5/Време?q = & appid =
<p>В което е името на града и вашия личен ключ за API.</p>
<p>Копирайте референтния URL адрес на API от <strong>Https:</strong> до <strong>?</strong> Не е включена, останалата част съответства на въпросителни, които ще бъдат посочени по -долу:</p>
<pre>https: // api.Openweathermap.Org/data/2.5/Време</pre>
<h4>Метод</h4>
<p>Изберете метода <strong>Вземете</strong> За да се изискват данни от API.</p>
<h4>Въпроси верига / ремъци на заявки</h4>
<p>OpenWeather ви осигурява <strong>Запитване на ремъци</strong> които правят възможно приписване на стойности на параметри на вашата заявка за API:</p>
<ul>
<li>градът : <strong>q</strong> (В нашия пример: Париж, FR)</li>
<li>Идентификационният номер на приложението: <strong>Appid</strong></li>
<li>Единицата за измерване: <strong>единици</strong> (В нашия пример: Метричен)</li>
<li>И език: <strong>Ланг</strong> (В нашия пример: FR)</li>
</ul>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/6000619dc64fe14d0e1fae14/file-sMpLvT1Eam.png” /></p>
<p>ID AP (APPID) съответства на вашия личен клавиш API, който генерирате от интерфейса OpenWeather.</p>
<p>За да генерирате приложението си за идентификационен номер / API, отидете на вашия <strong>Сметка</strong>, раздел <strong>Keys API.</strong></p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/60017f88c64fe14d0e1fb422/file-maQtQF70UJ.png” /></p>
<h4>Управление на кеша</h4>
<p>Можете също да персонализирате бъбривия. Кликнете върху <strong>Мрежа и кеш</strong> така че приложението връща съдържанието на кеша, но все пак прави заявката, за да го актуализира. Тази опция ви позволява да имате бърз отговор.</p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/60783f58e0324b5fdfd0b46d/file-qjD20jCfge.png” /></p>
<h2>Тествайте заявката</h2>
<p>Сега трябва да тествате дали връзката ви е била правилно конфигурирана.</p>
<p>Кликнете върху бутона <strong>редактиране</strong> на HTTP компонента (или щракнете двукратно върху видимото поле на HTTP компонента).</p>
<p>Появява се информация. Кликнете върху бутона <strong>Тест за заявка.</strong></p>
<p>Визуализирайте резултатите от вашата заявка: Ако суровите данни съответстват на вашето желание, API е правилно конфигуриран.</p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/607840514466ce6ddc5f4fab/file-9dyPaEoeBp.png” /></p>
<p>Тя ви позволява да разберете по -добре структурата на данните и да формализирате правилните формули.</p>
<h3>Показване на данни</h3>
<h4>Свържете променлива по температурата</h4>
<p>Изберете текстовия блок, който показва температурата. В прозореца <strong>Имоти</strong>, Кликнете върху иконата в горната десница и бутона <strong>Добавяне</strong> > <strong>Източник</strong>.</p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/607844954466ce6ddc5f4fdc/file-LpPNmsTdzF.png” /></p>
<p>Копирайте следната формула:</p>
<pre>[Данни: id_http (/main/temp/@formatnumber: максимални фракции | 0)] ° C</pre>
<p>Детайл от функцията:</p>
<ul>
<li>Id_http е идентификаторът на компонента HTTP. Щракнете двукратно върху името на HTTP компонента от прозореца на свойствата, за да получите този идентификатор.</li>
<li>Основна/Темп <em>E</em>St Средството за достъп до температурната стойност</li>
<li>@FormatNumber ви позволява да показвате номер естествено в зависимост от езика на езика.</li>
</ul>
<p>За да намерите всички функции, вижте този урок.</p>
<h4>Покажете времето за деня благодарение на условията</h4>
<p>OpenWeather предоставя информация за времето от деня от своя API, използвайки полето <strong>Икона</strong>. Това поле <strong>Икона</strong> До различни стойности (01d, 02d, 10n и т.н. ) Съответстващи на различните метеорологични ситуации: <strong>Ясно небе, малко облаци, разпръснати облаци</strong>.</p>
<p>Например <strong>10n</strong> е свързано с <strong>Лек дъжд (нисък дъжд)</strong><em>.</em></p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/600180751c64ad47e4b6f9d4/file-wG7rLUIluY.png” /></p>
<p>Вместо да използваме тези икони, ние вмъкнахме поредица от анимации After Effects в компонент на галерията. Всяка анимация съответства на метеорологичната стойност.</p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/6078496c4466ce6ddc5f500d/file-BT8CdzAmLw.png” /></p>
<p>Целта е да се покаже правилната анимация според стойността, повишена от API.</p>
<p>Поставете компонент <strong>Условия</strong>. В прозореца <strong>Имоти</strong>, Създайте условие за всяка стойност:</p>
<pre>Данни: [Данни: D_HTTP (/Време/0/Икона)] Функция: Егал на стойност: 01D</pre>
<p>Преименувайте всяко условие с името на стойността, например 01d.</p>
<p>Поставете отметка в квадратчето <strong>Автоматична оценка</strong></p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/60785076f8c0ef2d98df2cab/file-563r7GS86O.png” /></p>
<p>Изберете условията и създайте действието с спусъка <strong>Оценка (01D)</strong> > <strong>Действайте върху компонент</strong> > <strong>Галерия</strong> > <strong>Отидете на избраната страница (01d) .</strong></p>
<h3><strong>Стартирайте заявката</strong></h3>
<p>Трябва да създадете действието на API заявка от вашето приложение. За да се направи автоматично, ние избираме да го направим, когато показваме преден план.</p>
<p>Изберете преден план и щракнете върху <strong>Действия</strong>.</p>
<p>Изберете <strong>Текущ дисплей</strong> > <strong>Действайте върху компонент</strong> > <strong>HTTP компонент</strong> > <strong>Стартирайте заявката</strong></p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/60784a7d8af76a714bfd796d/file-RU2LMcDeUd.png” /></p>
<h2>Покажете прогнози в колекция</h2>
<h3>Създайте колекция</h3>
<p>В нашия пример показваме прогнозата за времето в хоризонтален списък и под формата на стикери, включително датата на деня, икона и средните стойности на температурата.</p>
<p>Този списък е създаден визуално благодарение на компонент <strong>колекция</strong>.</p>
<h3>Свържете се с API за ежедневна прогноза</h3>
<p>За достъп до прогнозите за времето, OpenWeather предлага специален API: <strong>Ежедневна прогноза</strong>. За да се свържете с нов API, трябва да вмъкнете нов HTTP компонент.</p>
<p>Поставете нов <strong>HTTP компонент</strong> и в прозореца <strong>Имоти</strong>, Информирайте следните полета:</p>
<h4><strong>URL</strong></h4>
<pre>https: // api.Openweathermap.Org/data/2.5/прогноза/ежедневно</pre>
<p>Намирате този URL адрес в техническата документация на OpenWeather:</p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/600180f5cfe30d219ccd8247/file-XmQjVZ9uUk.png” /></p>
<h4>Метод</h4>
<p>Изберете метода <strong>Вземете</strong> За да се изискват данни от API.</p>
<h4>Въпроси верига / ремъци на заявки</h4>
<p>Посочете същите параметри като за другия API:</p>
<ul>
<li>Градът: Q (В нашия пример: Париж, FR)</li>
<li>Приложението за лична карта: AppID</li>
<li>Единицата за измерване: единици (в нашия пример: Метрик)</li>
<li>И език: Ланг (в нашия пример: FR)</li>
</ul>
<h3>Тествайте връзката API</h3>
<p>Кликнете върху бутона <strong>редактиране</strong> на HTTP компонента (или щракнете двукратно върху видимото поле на HTTP компонента).</p>
<p>Появява се информация.</p>
<p>Кликнете върху бутона <strong>Тест за заявка.</strong></p>
<p>Визуализирайте резултатите от вашата заявка: Ако суровите данни съответстват на вашето желание, API е правилно конфигуриран.</p>
<h3>Показване на данни</h3>
<p>Свържете всеки елемент от вашия списък към източника на данни, тоест на API.</p>
<p>Например, изберете датата.</p>
<p>В прозореца <strong>Имоти</strong>, Кликнете върху иконата на динамичните данни в горния десен ъгъл и бутона <strong>Добавяне</strong>.</p>
<p><img src=”https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5eeb6c752c7d3a10cba92698/images/60018199cfe30d219ccd824c/file-wq0DgSeE9S.png” /></p>
<p>Копирайте следната формула:</p>
<pre>[Данни: id_http (/list/@getByIndex: [data: (rowindex)]/dt/@multiply: 1000/@formatdate: datestyle | medium)]]]</pre>
<p>За да намерите всички функции, вижте този урок.</p>
Това отговори на въпроса ви ?
<p>Благодаря ви за коментарите, че имаше проблем да изпратите вашите коментари. Моля, опитайте отново по-късно.</p>