Дивидент AMZ, Резултати и прогнози, Борс на Tradegate – Boursorama, AMZ Courses Cutration, Tradegate Stock Exchange – Boursorama рейтинг

<h1>Amazon Boursorama Action</h1>
<blockquote>Вие сте удостоверени. Ние зареждаме вашата зона на член.</blockquote>
<h2>Amazon Boursorama Action</h2>
<p>Вашият акаунт е затворен.</p>
Съобщение за потвърждение
<p>Вие сте удостоверени. Ние зареждаме вашата зона на член.</p>
Информационно съобщение
<p>От съображения за сигурност и за продължаване на достъпа до зоната на вашия член, ние ви благодарим за валидирането на вашия член на членовете, като кликнете върху следната връзка: Утвърждавам акаунта си в член <br />Ще получите имейл на адреса, посочен, когато сте създали вашия акаунт. <br />След това кликнете върху връзката в имейла. След това можете да получите достъп до акаунта си в член отново. <br />Ако не сте получили този имейл, свържете се с нас</p>
Съобщение за потвърждение
<p>Току -що ви е изпратен имейл за потвърждение.</p>
Забравен идентификатор/парола
<ul>
<li>Добре дошли</li>
<li>Sotck Exchange</li>
<li>Действия</li>
<li>Цитати</li>
<li>Консенсус на Amazon.Com</li>
</ul>
<h2>US0231351067 AMZ</h2>
Tradegate Real -Time Data
<ul>
<li>Политика за изпълнение</li>
<li>Оценка на други места</li>
</ul>
<h2>Други места за оценка</h2>
<ul>
<li>Отваряне 121.700</li>
<li>Ограда в режим на готовност 121.260</li>
<li>+ Високо 122.140</li>
<li>+ BAS 121.520</li>
</ul>
<ul>
<li>Том 7 324</li>
<li>Капитал обменя 0.00%</li>
<li>Оценка 0 Убийство</li>
<li>Последна размяна 25.09.23/08: 41: 17</li>
</ul>
<ul>
<li>граница надолу</li>
</ul>
<h2>Какво е ограничение нагоре/намаляване ?</h2>
<h2>Какво е ограничение нагоре/намаляване ?</h2>
<ul>
<li>Прогнозен добив 2023 -</li>
<li>На приблизително 2023 г</li>
</ul>
<h2>Какво е per ?</h2>
<ul>
<li>последен дивидент</li>
</ul>
<h2>Какво съответства на размера на последния изплатен дивидент ?</h2>
<ul>
<li>Отговарящ на условията, отговарящи на условията, отговарящи на условията</li>
</ul>
<ul>
<li>+ Добавете към портфолиото ми за портфейл</li>
</ul>
Свържете се, за да добавите Amazon.Com към вашите виртуални портфейли.
Ново на Boursorama ? Присъединете се безплатно
Свържете се, за да добавите Amazon.Com към вашите списъци.
Ново на Boursorama ? Присъединете се безплатно
Препоръки за професионални анализатори
Информационно съобщение
<p>Информация не е налична</p>
<p>Copyright © 2023 Factst Research Systems Inc. Всички права запазени.</p>
Еволюция на прогнозите
<h3>Нетна печалба по действие</h3>
<h3>Прогнози за печалба на 25/09/2023</h3>
<h3>2022</h3>
<h3>Оценка 2023⁽⁸⁾</h3>
<h3>Оценка 2024</h3>
<h3>Amazon Dividend.Com по действие</h3>
<h3>Прогноза за дивиденти на Amazon.Com на 25/09/2023</h3>
<h3>2022</h3>
<h3>Оценка 2023⁽⁸⁾</h3>
<h3>Оценка 2024</h3>
<h3>Прогноза за резултатите от Amazon.Com на 25/09/2023 (в EUR)</h3>
<h3>2022</h3>
<h3>Оценка 2023⁽⁸⁾</h3>
<h3>Оценка 2024</h3>
<p>(1) на: Съотношение на печалбата на цените: Референтен индикатор за стойността на дружеството. Получени от връзката между курса на фондовата борса на действие и нетната печалба по действие (BPA) или чрез съотношението между капитализацията и нетната печалба. Той измерва броя пъти, когато BPA се съдържа в курса на фондовия пазар и ще служи като инструмент за сравнение между различните действия, икономическите сектори или финансовите пазари.</p>
<p>(2) Доходност: Връзка между дивидента по действие и курса за стипендии.</p>
<p>(3) EBITDA: Това е EBE (брутен оперативен излишък). За разлика от EBIT, EBITDA не включва амортизация и разпоредби за амортизация на активите. EBITDA често се представя като най -добрият показател за икономическата рентабилност.</p>
<p>(4) EBIT: Това е оперативният резултат, тоест резултатът, преди да се вземат предвид изключителни и финансови елементи.</p>
<p>(5) Финансов нетен дълг: Среден и дългосрочен дълг, включващ структурни финансови разходи и периодични възстановявания. Нетният дълг ще постигне нетния баланс между финансовия дълг и пари в брой (банка и ценни книжа). Ако салдото е отрицателно (пари по -висок от финансовия дълг), ще говорим за положителни нетни пари; Ако е положително за нетен дълг. Нетният дълг в крайна сметка е истинският външен дълг на компанията. Тълкуване: Нетният дълг отразява финансовата структура на дружеството. Върна се към нетните активи или пазарната капитализация, това е мярка за платежоспособността и финансовата солидност на Дружеството. Освен това, отрицателният нетен дълг означава, че Министерството на финансите на дружеството е по -висока от нетния му финансов дълг.</p>
<p>(6) Нетни активи на акция: Наричани още “собствен капитал” или “нетна ситуация”, нетните активи обозначават цялото съставено капитал и резерви (формирани от натрупването на неразтегнати печалби). Изразява се чрез действие.</p>
<p>(7) Паричен поток по действие: Наричан още брутен марж за самоофиниране, паричният поток представлява ресурсите на компания, достъпна за инвестицията или възстановяването на дълговете си. Той е еквивалентен на нетна печалба след данък и преди изключителни елементи, увеличен от амортизационния фонд и предоставянето на дарения. Той измерва паричните средства, използвани или предоставени от редовните дейности на компания. По този начин той измерва способността си да генерира ползи от изключителни и нередовни дейности.</p>
<p>(8) В зависимост от датата на публикуване на годишните резултати на Дружеството, съобщените данни могат да бъдат извършени или оценки на данни.</p>
<p>Copyright © 2023 Factst Research Systems Inc. Всички права запазени.</p>
<h2>Amazon Boursorama Action</h2>
<p>Вашият акаунт е затворен.</p>
Съобщение за потвърждение
<p>Вие сте удостоверени. Ние зареждаме вашата зона на член.</p>
Информационно съобщение
<p>От съображения за сигурност и за продължаване на достъпа до зоната на вашия член, ние ви благодарим за валидирането на вашия член на членовете, като кликнете върху следната връзка: Утвърждавам акаунта си в член <br />Ще получите имейл на адреса, посочен, когато сте създали вашия акаунт. <br />След това кликнете върху връзката в имейла. След това можете да получите достъп до акаунта си в член отново. <br />Ако не сте получили този имейл, свържете се с нас</p>
Съобщение за потвърждение
<p>Току -що ви е изпратен имейл за потвърждение.</p>
Забравен идентификатор/парола
<h2>US0231351067 AMZ</h2>
Tradegate Real -Time Data
<ul>
<li>Политика за изпълнение</li>
<li>Оценка на други места</li>
</ul>
<h2>Други места за оценка</h2>
<ul>
<li>Отваряне 121.700</li>
<li>Ограда в режим на готовност 121.260</li>
<li>+ Високо 122.140</li>
<li>+ BAS 121.520</li>
</ul>
<ul>
<li>Том 7 324</li>
<li>Капитал обменя 0.00%</li>
<li>Оценка 0 Убийство</li>
<li>Последна размяна 25.09.23/08: 41: 17</li>
</ul>
<ul>
<li>граница надолу</li>
</ul>
<h2>Какво е ограничение нагоре/намаляване ?</h2>
<h2>Какво е ограничение нагоре/намаляване ?</h2>
<ul>
<li>Прогнозен добив 2023 -</li>
<li>На приблизително 2023 г</li>
</ul>
<h2>Какво е per ?</h2>
<ul>
<li>последен дивидент</li>
</ul>
<h2>Какво съответства на размера на последния изплатен дивидент ?</h2>
<ul>
<li>Отговарящ на условията, отговарящи на условията, отговарящи на условията</li>
</ul>
<ul>
<li>+ Добавете към портфолиото ми за портфейл</li>
</ul>
Свържете се, за да добавите Amazon.Com към вашите виртуални портфейли.
Ново на Boursorama ? Присъединете се безплатно
Свържете се, за да добавите Amazon.Com към вашите списъци.
Ново на Boursorama ? Присъединете се безплатно
<h3>поръчки</h3>
<h3>количество</h3>
<h3>покупка</h3>
<h3>продажба</h3>
<h3>количество</h3>
<h3>поръчки</h3>
Оставете режима на целия екран
Повечето използвани индикатори
Основни показатели
Линейна крива на регресия
Линейна регресия вдясно
Средно мобилен плик
Средна стойност на мобилния корпус
Мобилни мобилни покладове
Триъгълни
Нов по -висок/нисък
Вторични показатели
Натрупване на разпределение
Натрупване на индекс на люлка
Старейшина Рей – бик мощност
Старейшина Рей – мечка сила
ОБЕМИ НА КЛИНГЕР ОБЕМА
Индекс на отрицателен обем
Осцилон. ЛИНЕЙНА РЕГРЕСИЯ
Положителен обем на индекса
Стохастичен импулс
Осцилатор на тенденцията на вълната
Натрупване на Уилямс
Фигури за откриване на фигури
Повечето използвани индикатори
Основни показатели
Линейна крива на регресия
Линейна регресия вдясно
Средно мобилен плик
Средна стойност на мобилния корпус
Мобилни мобилни покладове
Триъгълни
Нов по -висок/нисък
Вторични показатели
Натрупване на разпределение
Натрупване на индекс на люлка
Старейшина Рей – бик мощност
Старейшина Рей – мечка сила
ОБЕМИ НА КЛИНГЕР ОБЕМА
Индекс на отрицателен обем
Осцилон. ЛИНЕЙНА РЕГРЕСИЯ
Положителен обем на индекса
Стохастичен импулс
Осцилатор на тенденцията на вълната
Натрупване на Уилямс
Фигури за откриване на фигури
<ul>
<li>Скрий / шоу</li>
<li>Ъгъл</li>
<li>Анотация</li>
<li>Фибоначи <ul>
<li>Fibonacci Arcs</li>
<li>Цикли на Фибоначи</li>
<li>Фибоначи пенанти</li>
<li>Разширения на Фибоначи</li>
<li>Пенсиониране на Фибоначи</li>
<li>Клинови фибоначи</li>
</ul><ul>
<li>Елипс – кръг</li>
<li>Правоъгълник</li>
<li>Триъгълник</li>
</ul><ul>
<li>Покупка на Fleche</li>
<li>ПРОДАЖБА НА FLECHE</li>
<li>Права лампа</li>
<li>Вляво варено</li>
<li>Smiley 1</li>
<li>Smiley 2</li>
</ul><ul>
<li>Gann Grid</li>
<li>Ъгли на Ган</li>
</ul><ul>
<li>Мярка</li>
<li>Вертикално измерване</li>
<li>Хоризонтално измерване</li>
</ul>
Информационно съобщение
<h2>Сравнете</h2>
Сравнете с индекс
Сравнете със заглавие в сектора
За да се сравнява с друга стойност
Свържете се, за да споделите техническия си анализ на форуми и/или социални мрежи.
Ново на Boursorama ? Присъединете се безплатно
<h2>Конфигурирайте графиката</h2>
<p>Вашите промени се вземат автоматично. Затворете прозореца, след като настройките ви са избрани.</p>
Цвят по подразбиране на маршрутите
Стойности на показателите
Преглед на последната стойност
Рамкирани панели
<p>Възстановяване на стойностите по подразбиране</p>
<table data-table-sorter> <tr ><th >19-09</th> <th >20-09</th> <th >21-09</th> <th >22-09</th> <th >25-09</th> </tr> </th> <tbody > <tr > <td >Последно.</td> <td >129.020</td> <td >126.940</td> <td >121.460</td> <td >121.300</td> <td >121.520</td> </tr> <tr > <td >Var.</td> <td >-1.50%</td> <td >-1.61%</td> <td >-4.32%</td> <td >-0.13%</td> <td >0.21%</td> </tr> <tr > <td >Ouvre.</td> <td >131.040</td> <td >128.700</td> <td >126.900</td> <td >121.700</td> <td >121.700</td> </tr> <tr > <td >+Високо</td> <td >131.280</td> <td >129.800</td> <td >126.980</td> <td >123.760</td> <td >122.140</td> </tr> <tr > <td >+Надолу</td> <td >126.840</td> <td >126.900</td> <td >121.360</td> <td >120.840</td> <td >121.520</td> </tr> <tr > <td >Полет.</td> <td >80 707</td> <td >71 863</td> <td >198 193</td> <td >157 528</td> <td >7 324</td> </tr> </tbody> </table>
<p>Вариация за 5 дни: -7.22%</p>
Консенсус на анализаторите*
Информационно съобщение
<p>Информация не е налична</p>
<p>Copyright © 2023 Factst Research Systems Inc. Всички права запазени.</p>
Еволюция на прогнозите на 25/09/23
<h3>2022</h3>
<h3>Оценка. 2023</h3>
<h3>Оценка. 2024</h3>
<p>Copyright © 2023 Factst Research Systems Inc. Всички права запазени.</p>
Информационно съобщение
<p>Няма събитие в ход</p>
Последни съобщения за пресата
Информационно съобщение
<p>Тази компания не е член на услугата за прессъобщение в съобщенията на Boursorama Press.</p>
<p>Изброени компании, за да се появят в този раздел, моля, свържете се с нас на следния адрес: [email protected] </p>
Последни транзакции
<h3>часа</h3>
<h3>курс</h3>
<h3>количество</h3>
Консултирайте се с най -новите транзакции за деня
<h2>Консултирайте се с най -новите транзакции за деня</h2>
Последни новини
Информационно съобщение
<p>В момента няма данни.</p>
<h3>Период</h3>
<h3>var.</h3>
<h3>+ Високо</h3>
<h3>+ надолу</h3>
Информационно съобщение
<p>В момента няма данни.</p>
Последни съобщения на форума
Информационно съобщение
<p>Няма съобщение за показване</p>
<p>Всички анализи и/или препоръки, присъстващи на форума на Boursorama, са разработени само от членове, които ги издават.</p>
<p>Действайки изключително като излъчен канал, Бурсорама по никакъв начин не участва в тяхното развитие или не е упражнявал дискреционна власт относно техния подбор. Информацията, съдържаща се в тези анализи и/или препоръки, е преписана &bdquo;както е&ldquo;, без декларация или гаранция от какъвто и да е вид. Изразените мнения или оценки има такива на техните автори и не могат да отразяват гледната точка на Бурсорама. При спазване на приложимите закони, нито съдържащата се информация, нито анализите, изразени в тях, не могат да ангажират отговорността на бурсорамата.</p>
<p>Прочетете пълни правни известия</p>
<p>Възникна грешка при зареждане на списъка</p>
Този списък не съдържа стойност.
Свържете се, за да управлявате вашите списъци.
Ново на Boursorama ? Присъединете се безплатно
<p><strong>* Списък на фирми за анализатори, които са следвали стойността поне веднъж годишно:</strong> </p>
<p>Консенсусът е среден или медиана на прогнози или препоръки, направени от финансови анализатори. Factst JCF препоръчва използването на средните оценки, а не средните. Средната стойност представя недостатъка да бъде чувствителна към екстремните оценки на извадка, недостатък, от който се избягва медианата. Следователно медианата е най -общо запазената оценка от финансовия център.</p>
<p>Този консенсус се предоставя от компанията FACTSTSET Systems Inc и резултати по природа от разпространението на няколко мнения на анализаторите. Припомня се, че по никакъв начин Бурсорама не е участвал в неговото развитие, нито е упражнявал дискретност по отношение на избора на финансови анализатори. За всички полезни цели мненията на всеки финансов анализатор, участвал в създаването на този консенсус, са достъпни и достъпни чрез офиси за анализатори.</p>