Глаголно повикване – конюгиране на глаголния разговор с ouest -france, наречен: просто и лесно определение на речника

<h1>Наречен</h1>
<blockquote>&bdquo;През 44 г., ако съюзниците бяха кацнали в деня преди D -ден, ние щяхме да имаме <strong>Наречен</strong> Ден I.” <em>Филип Гелук</em></blockquote>
<h2>Наречен</h2>
<p>В партньорство с Франция-Конюгасон.Fr</p>
да се обади :</b> Глагол на първата група</h2>
<ul>
<li>Инфинитивен: <b>приложение<b>стъпка</b></b></li>
<li>Минало инфинитивно: <b><b>имам</b> приложение<b>Еле</b></b></li>
<li>Настоящото причастие : <b>приложение<b>ученик</b></b></li>
<li>Минало причастие: <b>приложение<b>Еле</b></b></li>
</ul>
Други форми на конюгиране на глаголния призив:
<h2>Обадете се на индикативен</h2>
<h3>Настоящи показателни</h3>
Аз приложение<b>Тя</b><br />вие приложение<b>те</b><br />той приложения<b>Тя</b><br />Тя приложения<b>Тя</b><br />ние приложение<b>Нарежете</b><br />вие приложение<b>Елес</b><br />те приложение<b>тя</b><br />те приложение<b>тя</b><br />
<h3>Сегашно перфектно</h3>
<p>I<b>има</b> приложение<b>Еле</b><br />Вие <b>КАТО</b> приложение<b>Еле</b><br />той <b>има</b> приложение<b>Еле</b><br />Тя <b>има</b> приложение<b>Еле</b><br />Ние <b>има</b> приложение<b>Еле</b><br />ВИЕ <b>има</b> приложение<b>Еле</b><br />те <b>има</b> приложение<b>Еле</b><br />те <b>има</b> приложение<b>Еле</b><br /></p>
<h3>Несъвършено показателно</h3>
<p>Аз приложение<b>Elais</b><br />вие приложение<b>Elais</b><br />той приложения<b>EAIT</b><br />Тя приложения<b>EAIT</b><br />ние приложение<b>Елиони</b><br />вие приложение<b>Елис</b><br />те приложение<b>бяха</b><br />те приложение<b>бяха</b><br /></p>
<h3>Плюс от перфектното показателно</h3>
<p>I<b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br />Вие <b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br />той <b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br />Тя <b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br />Ние <b>Самолети</b> приложение<b>Еле</b><br />ВИЕ <b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br />те <b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br />те <b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br /></p>
<h3>Минало проста индикативна</h3>
Аз приложение<b>Елай</b><br />вие приложение<b>Елас</b><br />той приложения<b>Ела</b><br />Тя приложения<b>Ела</b><br />ние приложение<b>Elâme</b><br />вие приложение<b>Елат</b><br />те приложение<b>Ел</b><br />те приложение<b>Ел</b><br />
<h3>Преден индикативен</h3>
<p>I<b>EUS</b> приложение<b>Еле</b><br />Вие <b>EUS</b> приложение<b>Еле</b><br />той <b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br />Тя <b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br />Ние <b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br />ВИЕ <b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br />те <b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br />те <b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br /></p>
<h3>Прост бъдещ индикативен</h3>
<p>Аз приложение<b>тя ще</b><br />вие приложение<b>Елелас</b><br />той приложения<b>тя ще</b><br />Тя приложения<b>тя ще</b><br />ние приложение<b>тя нея</b><br />вие приложение<b>тя ще</b><br />те приложение<b>тя ще</b><br />те приложение<b>тя ще</b><br /></p>
<h3>Бъдещо-антре на индикативен</h3>
<p>I<b>ще има</b> приложение<b>Еле</b><br />Вие <b>Аура</b> приложение<b>Еле</b><br />той <b>ще има</b> приложение<b>Еле</b><br />Тя <b>ще има</b> приложение<b>Еле</b><br />Ние <b>ще има</b> приложение<b>Еле</b><br />ВИЕ <b>ще има</b> приложение<b>Еле</b><br />те <b>ще има</b> приложение<b>Еле</b><br />те <b>ще има</b> приложение<b>Еле</b><br /></p>
<h2>Тренировъчни упражнения при глаголния разговор <br />С Linstit.com </h2>
<ul>
<li>Упражнение – Глаголно обаждане в настоящ индикативен</li>
<li>Упражнение – Глаголно обаждане на несъвършеното индикативно</li>
<li>Упражнение – Глаголно обаждане в простото минало</li>
<li>Упражнение – Глаголно обаждане за бъдещето на индикативното</li>
</ul>
<h2>Обадете се в условни времена</h2>
<h3>Условно</h3>
<p>Аз приложение<b>тя би</b><br />вие приложение<b>тя би</b><br />той приложения<b>тя беше</b><br />Тя приложения<b>тя беше</b><br />ние приложение<b>тя би</b><br />вие приложение<b>тя</b><br />те приложение<b>тя беше</b><br />те приложение<b>тя беше</b><br /></p>
<h3>Минало условно</h3>
<p>I<b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br />Вие <b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br />той <b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br />Тя <b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br />Ние <b>ще има</b> приложение<b>Еле</b><br />ВИЕ <b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br />те <b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br />те <b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br /></p>
<h2>Обадете се на подчинението</h2>
<h3>Настоящо подчинение</h3>
<p>Това приложение<b>Тя</b><br />че приложението<b>те</b><br />той приложения<b>Тя</b><br />че тя прилага<b>Тя</b><br />че ние приложението<b>Елиони</b><br />че приложението<b>Елис</b><br />че те приложение<b>тя</b><br />че те приложение<b>тя</b><br /></p>
<h3>Минало подчинение</h3>
<p>че аз'<b>О</b> приложение<b>Еле</b><br />Че ти <b>aies</b> приложение<b>Еле</b><br />че той <b>има</b> приложение<b>Еле</b><br />Какво <b>има</b> приложение<b>Еле</b><br />че ние <b>бъда</b> приложение<b>Еле</b><br />че ти <b>има</b> приложение<b>Еле</b><br />че те <b>има</b> приложение<b>Еле</b><br />че те <b>има</b> приложение<b>Еле</b><br /></p>
<h3>Несъвършено подчинение</h3>
<p>Това приложение<b>багажник</b><br />че приложението<b>Стелажи</b><br />той приложения<b>elât</b><br />че тя прилага<b>elât</b><br />че ние приложението<b>Еласии</b><br />че приложението<b>Еласизира</b><br />че те приложение<b>багажник</b><br />че те приложение<b>багажник</b><br /></p>
<h3>Повече от перфектното подчинение</h3>
<p>че аз'<b>имаше</b> приложение<b>Еле</b><br />Че ти <b>Асс</b> приложение<b>Еле</b><br />че той <b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br />Какво <b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br />че ние <b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br />че ти <b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br />че те <b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br />че те <b>бих имал</b> приложение<b>Еле</b><br /></p>
<h2>Обадете се на императивните времена</h2>
<h3>Настоящ императив</h3>
приложение<b>Тя</b><br />приложение<b>Нарежете</b><br />приложение<b>Елес</b><br />
<h3>Минало императив</h3>
<b>О</b> приложение<b>Еле</b><br /><b>бъда</b> приложение<b>Еле</b><br /><b>има</b> приложение<b>Еле</b><br />
<h2>Обадете се в близко бъдеще и близкото минало</h2>
<h3>Близко бъдеще</h3>
<p>I <b>отивам</b> <b>да се обади</b> <br />Вие <b>отивам</b> <b>да се обади</b> <br />той <b>отивам</b> <b>да се обади</b> <br />Тя <b>отивам</b> <b>да се обади</b> <br />Ние <b>да тръгваме</b> <b>да се обади</b> <br />ВИЕ <b>Продължи</b> <b>да се обади</b> <br />те <b>ще</b> <b>да се обади</b> <br />те <b>ще</b> <b>да се обади</b> <br /></p>
<h3>Близкото минало</h3>
<p>I <b>идвам</b> д ‘<b>да се обади</b> <br />Вие <b>идвам</b> д ‘<b>да се обади</b> <br />той <b>идвам</b> д ‘<b>да се обади</b> <br />Тя <b>идвам</b> д ‘<b>да се обади</b> <br />Ние <b>Да дойдем</b> д ‘<b>да се обади</b> <br />ВИЕ <b>идвам</b> д ‘<b>да се обади</b> <br />те <b>идват</b> д ‘<b>да се обади</b> <br />те <b>идват</b> д ‘<b>да се обади</b> <br /></p>
<p><img src=”https://conjugaison.ouest-france.fr/verbe/images/of-conjugaison-pub.png” /></p>
<h2>Бележки за конюгирането на глаголния разговор</h2>
<p>Глаголът <b>да се обади</b> е глагол на първата група.<br />Модел на конюгиране: Глаголи в Eler като повикване.</p>
<p>Eler глаголи се комбинират или:<br />- Като замръзване: i g<b>èl</b>E<br />- Като вкореняване: фокусирам се<b>Ell</b>E</p>
<p>След реформата на правописа, глаголите като сбруя, която се комбинира в “Ell”, също приемат правописа в “èl”: Фокусирам се<b>Ell</b>E – или – приемам<b>èl</b>E<br />Изключение: Глаголът <b>да се обади</b> и неговите производни, които приемат само версията “ell”: i приложение<b>Ell</b>E</p>
<p>Глаголът <b>да се обади</b> може да бъде директен или преходен косвен преход .</p>
<p>Глагол <strong>Директен преход</strong>, като глагола <b>да се обади</b>, е глагол, който може да приеме COD (добавка за директен обект).<br /><i><u>Пример</u> : Глаголно хранене е директен преходен глагол. Можем да кажем: ям <u>ябълка</u>.</i></p>
<p>Глагол <strong>косвен преход</strong>, като глагола <b>да се обади</b>, е глагол, който може да приеме съвместно предприятие (добавка на обект на INRECT).<br /><i><u>Пример</u> : Глаголното писане е косвен преходен глагол. Можем да кажем: Пиша <u>на брат ми</u>.</i></p>
<p>Извикването на глагола тук е комбинирано с нормалната форма, но също така е възможно да се комбинира с протоминалната форма се нарича.</p>
<h2>Наречен</h2>
<p><strong>Наречете се Артур</strong> Значение: Виждайки себе си увещание. Произход: Този израз щеше да дойде от Втората световна война и да се отнася до окупацията на Франция, по време на която полицейският час е бил определен в 8 ч. Името “Артур” би било деформация на немския “Acht Uhr” “(” Двадесет часа !”) че вражеските патрули викаха на възможни къщи. “Да бъдеш наречен Артур” трябва да се размине, за да се спори.</p>
<strong>Дискретно обаждане</strong> Значение: Срамежливо обаждане.
<strong>Неустоимо обаждане</strong> Значение: покана, че не можем да откажем.
<strong>Обадете се на медицината</strong> Значение: Нуждаете се и използвайте науката за човешкото тяло, за да лекувате.
<strong>Призоваване за мерки</strong> Значение: искане, разпоредби за искове.
<strong>Обадете се за търпение.</strong> Значение: Помолете хората да чакат известно време.
<strong>Апел към патриотизма</strong> Значение: Изисква се национализъм.
<p><strong>Обадете се на някого или нещо.</strong> Значение: Повишете се, разчитайте на силата на човек или нещо.</p>
<p><strong>Това е кучето на Жан де Нивел, който избяга, когато се нарича.</strong> Значение: някой, който избяга, когато имате нужда от него, някой се разхлабва. Произход: През 15 век Луис XI търси съюзници, които да се борят срещу Чарлз Смелият. Jean II De Montmorency искаше да помогне на Луи XI, като изпрати сина си Жан де Нивел в битката. Но последният, не много безразсъден, отказа. Баща му се отнасяше с него като “куче”, за да изрази страхливостта си. Следователно, ние използваме този израз до момента, за да посочим някой, който е избягал, когато имате нужда от него.</p>
<p><strong>Обадете се на котка котка</strong> Значение: Не се страхувайте да наричате нещата по име, да казвате нещата такива, каквито са, честно казано. Произход: През 18 век женският пол в жаргона се нарича &bdquo;котка&ldquo;, по -точно от срамното руно, играейки на неяснотата на термина, който обозначава животното. Именно поетът Николай Бойло използва първия израз в сатира, денонсирайки лицемерието на обществото.</p>
<p>&bdquo;Как да остана смирен ? Лесно. Когато аз <strong>Наречен</strong> Моите баби и дядовци онзи ден, дядо ми ми каза: &bdquo;Видях филма ти&ldquo;. Питам го кой и там я чувам да казва на баба си “Бети, как се казва филма, който видяхме последния път и че не ни хареса ?”. Ако този вид опит не ви дава краката на земята, тогава нищо няма да го направи.” <em>Брад Пит</em></p>
&bdquo;Една, уникална мъдрост, отказва и се съгласява да бъде <strong>Наречен</strong> кръстен на Зевс.” <em>Хераклит</em>
&bdquo;Армейски хирург: Доктор, който обича да разбърква ножа в<strong>Наречен</strong>.” <em>Марк Ескайрол</em>
&bdquo;Слушайте целия свят <strong>Наречен</strong> вътре в нас.” <em>ВАЛЕР НОВАРИНА</em>
<p>&bdquo;През 44 г., ако съюзниците бяха кацнали в деня преди D -ден, ние щяхме да имаме <strong>Наречен</strong> Ден I.” <em>Филип Гелук</em></p>
&bdquo;Историята на малкия араб, който имаше <strong>Наречен</strong> Любимите му овце “Мечуа”.” <em>Жак Мение</em>
<p>&bdquo;Този, на когото страданието е пощадено, трябва да се чувства <strong>Наречен</strong> да се облекчи това на другите.” <em>Алберт Швейцер</em></p>
<p>&bdquo;Този, който има злобно шофиране и не се поправя, този може да бъде <strong>Наречен</strong> порочен.” <em>Конфуций</em></p>
<p>&bdquo;Имам този подарък за наблюдение <strong>Наречен</strong> Вулгарно цинизъм от онези, които са лишени от него.” <em>Джордж Бернар Шоу</em></p>
<p>”” Никога не съм участвал в “Пет колони на първа страница”, защото не бях журналист. Но бях свидетел на събитие, което бележи историята на телевизията и тази програма. Ние сме през май 1968 г. и в латинския район това е началото на това, което ние <strong>ще звънна</strong> “събитията”. Има нощ на безредици, барикади и списанието &bdquo;Zoom&ldquo;, които искаха да бъдат еквивалент на &bdquo;Пет колони на първа страница&ldquo;, но на втория канал решава да докладва по темата. И този доклад очевидно е цензуриран от правителството на генерал дьо Гол. Веднага екипът на “Zoom” <strong>обадете се</strong> Лазареф, който решава да реагира, като обединява всички телевизионни продуценти. Той беше много динамичен, отец Лазареф ! И така, първата среща на Съюза на производителите се провежда в салоните на Жорж срещу. RGS имат уши навсякъде, но ние решаваме да предизвикаме стачката и ние сме последвани в процеса от режисьори и техници и така се роди общата стачка на френската телевизия, която продължи един месец и половина. Освен това &bdquo;Пет колони на първа страница&ldquo; не оцеляха на 6 май на 68 май.” <em>Пиер Белемаре</em></p>
<h2>Потърсени близки думи</h2>
<h2>Думи на деня</h2>
<p>Събраната информация е предназначена за Benchmark Group на CCM, за да се гарантира изпращането на вашия бюлетин.</p>
<p>Те също така ще бъдат използвани предмет на абонираните опции, от CCM Benchmark Group за рекламно насочване и търговски проучвания в рамките на Le Figaro Group, както и с нашите бизнес партньори.</p>
<p>Лечението на вашия имейл за реклама и персонализирано съдържание се извършва при регистрация в този формуляр. Можете обаче да се противопоставите по всяко време</p>
<p>По -общо, вие се възползвате от право на достъп и коригиране на вашите лични данни, както и от това на искането за изтриване в рамките на ограниченията, предоставени от закона.</p>
<p>Можете също да прегледате възможностите си по отношение на търговски проучвания и насочване. Научете повече за нашата Политика за поверителност или нашата политика за бисквитки.</p>