Инсталиране на актуализации на Acrobat и Reader, нови функции на Adobe Acrobat

<h1>Acrobat Нови функции</h1>
<blockquote>Когато споделяте линк към вашия PDF файл с други потребители, можете да приложите интегрирани предварително определени параметри за дефиниране на разрешения за публични, частни или бизнес достъп. Ако получателят няма достъп до файла, той може да ви поиска. <br /></blockquote>
<h2>Инсталиране на актуализации за Acrobat и четец</h2>
<p>Adobe препоръчва на потребителите да направят актуализация на най -новата версия, за да се възползват от подобренията на безопасността и стабилността. Актуализациите могат да бъдат инсталирани, както е посочено по -долу.</p>
<p>За повече информация относно най -новата версия вижте бележки за публикуването.</p>
<h2>Автоматична актуализация от продукта</h2>
<p>За да инсталирате Adobe Reader и Acrobat актуализации, продължете както следва:</p>
<ol>
<li>Стартирайте Adobe Reader или Acrobat.</li>
<li>Избирам <strong>Помощ> Актуализации за търсене</strong>.</li>
<li>Следвайте стъпките в прозореца за актуализиране на помощната програма, за да изтеглите и инсталирате най -новите актуализации.</li>
</ol>
<h2>Актуализация на Adobe Reader от мрежата</h2>
<ol>
<li>Отворете читателя и изберете <strong>Помощ> За Adobe Reader</strong>. Повдигнете версията на вашия продукт.</li>
<li>Достъп до страницата за изтегляне на Adobe Reader. Уеб страницата автоматично открива вашата операционна система и вашата версия на четеца.</li>
<li>Ако уеб страницата показва, че е налична по -нова версия, изберете <strong>Инсталирай сега</strong>.</li>
<li>Щракнете върху Изтегления файл и следвайте инструкциите.</li>
</ol>
<p><img src=”https://helpx.adobe.com/content/dam/help/fr/acrobat/kb/install-updates-reader-acrobat/jcr%3acontent/main-pars/image/getreader.png.img.png” /></p>
<h2>Ръчна актуализация на Adobe Reader и Adobe Acrobat</h2>
<p>Инсталационните програми на всички поддържани продукти също са в продуктите за изтегляне на продукти (с изключение на пълната версия на Acrobat). Можете ръчно да изтеглите и инсталирате тези продукти, както следва:</p>
<ol>
<li>Отворете продукта.</li>
<li>Избирам <strong>Помощ> Относно Acrobat</strong> Или <strong>Adobe Reader</strong>. <br /></li>
<li>Обърнете внимание на версията.</li>
<li>Близо.</li>
<li>Ако най -новата версия не е инсталирана, изтеглете инсталационната програма, необходима от следните места:</li>
</ol><ul>
<li>Попълнете актуализиране и актуализиране на помощни програми Adobe Acrobat Reader за Windows и MacOS</li>
<li>Актуализации на Adobe Acrobat за Windows и MacOS<br /></li>
</ul><ol>
<li>Кликнете върху инсталационната програма, за да я изтеглите. След като изтеглянето приключи, щракнете двукратно върху изтегления файл и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса.</li>
</ol>
<h2>Acrobat Нови функции</h2>
<p><img src=”https://helpx.adobe.com/content/dam/help/fr/acrobat/using/whats-new/2021-february/jcr_content/main-pars/imageandtext/imageandtextimage/acrobat_red_icon.png.img.png” alt=”Acrobat” /></p>
<p>Пълното решение на PDF Acrobat Pro с онлайн услуги ви позволява да работите върху най -важните си документи от работни станции, мобилни или онлайн устройства. Актуализирайте вашите приложения за работа на Acrobat и мобилни задачи или се свържете с Acrobat онлайн, за да откриете новите функции и подобрения. <br /></p>
<p>За да откриете незабавно новите функции, актуализирайте приложението си Acrobat: В менюто <b>Помогне</b>, Изберете <b>Потърсете актуализации</b> и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на актуализиране.</p>
<h2>Рационализиране на документи и контрол на достъпа <br /></h2>
<p>Функционалността е внедрена под ограничена версия за ограничен набор от потребители в новото преживяване на Acrobat с пространството за съхранение на Adobe. <br /></p>
<h2>Единно споделяне на работен процес</h2>
<p>Новият единният бутон <b>Дял</b> D’Acrobat обединява споделянето на връзка, изпраща файла по електронна поща и споделя файл с други хора в едно рационализирано действие, като по този начин опростява опита за споделяне. <br /></p>
<h2>Споделяне на файлове с приложения за трета страна</h2>
<p>Acrobat ви позволява да споделяте вашия файл с помощ. Можете да споделяте файл по един от следните начини:</p>
<ul>
<li>Използвайте поканата за работния процес, за да въведете имейл адресите на получателите, на които искате да споделите файла.</li>
<li>Изберете Microsoft® Outlook, Gmail, екипи на Microsoft® или WhatsApp, за да споделите връзката с получателите.</li>
<li>Изпратете връзка или прикачете файла на имейл.</li>
</ul>
<p><img src=”https://helpx.adobe.com/content/dam/help/fr/acrobat/using/access-control-shareable-links/share-link.png.img.png” alt=”Споделяне на връзка с други хора” /></p>
<h2>Създаване на сигурни и споделяни PDF връзки с разрешения за достъп <br /></h2>
<p>Когато споделяте линк към вашия PDF файл с други потребители, можете да приложите интегрирани предварително определени параметри за дефиниране на разрешения за публични, частни или бизнес достъп. Ако получателят няма достъп до файла, той може да ви поиска. <br /></p>
<ul>
<li><b>Частни връзки</b> Само гост -служители могат да имат достъп до споделената връзка с PDF файл. <br /></li>
<li><b>Организационни връзки</b> Всеки в организацията може да получи достъп до споделения PDF файл чрез връзката.</li>
<li><b>Публични връзки</b> Всеки, който има достъп до връзката, може да се консултира с споделения PDF файл. Тази опция е полезна за споделяне с голяма аудитория и не изисква получателите да се свържат. <br /></li>
<li><b>Поискване на достъп</b> Ако получател желае да получи достъп до частен споделен документ, той може да поиска достъп. Собственикът на документа е информиран за получаване на нови заявки и може да реши да предостави или откаже достъп, като същевременно поддържа общ контрол върху достъпността на документа.</li>
</ul>
<p>Бизнес администраторите могат да управляват достъпа на потребителите чрез администраторска конзола Adobe. Тези параметри ще останат непроменени, независимо от контролите за достъп, които сте конфигурирали в Acrobat. <br /></p>