Какво е производството на слънчев панел в kWh за 1 m2?, Годишно електрическо производство на слънчеви панели: Какво изчисление? Ами зимата?

<h1>Годишно електрическо производство на слънчеви панели: Какво изчисление? Ами зимата</h1>
<blockquote>Ако искате да настроите фотоволтаична инсталация, можете да направите симулация на нашия сайт.</blockquote>
<h2>Какво е производството на слънчев панел в kWh за 1 m2 ?</h2>
<p>Инсталирането на слънчеви панели у дома е да се направи крачка към енергийния преход, като същевременно постига значителни дългосрочни спестявания. Обаче не винаги е лесно да се знае колко kWh може да представлява всяка година. Тук ще подробно описваме средното годишно производство, в KWH, 1 m2 от фотоволтаичен панел.</p>
<strong>Инсталирайте слънчеви панели с Engie My Power</strong>
Спестете пари от сметката си за ток
<h2>Резюме</h2>
<h2>Колко енергия произвежда фотоволтаичен панел от 1 m2 ?</h2>
<h3>Средно производство на електроенергия за 1 м2 фотоволтаичен панел</h3>
<p>В зависимост от определени критерии, които ще подробно описваме по -долу, средните производствени са установени на национално ниво.</p>
<p>Считаме, че a <strong>Инсталацията на 1 kwc може да произвежда между 900 и 1400 kWh/година.</strong> За класическа къща, която задава 3 kwc, или 8 панела от 375 WC, това съответства на годишното производство на <strong>2700 до 4 200 kWh</strong>.</p>
<p>За да получим годишното производство на всеки панел, ние разделяме това количество на 8, броят на панелите. Извеждаме, че всеки панел произвежда между 338 и 525 kWh/година.</p>
<p>Средната повърхност на слънчевия панел е 1,6 m2. Следователно ние разделяме годишното производство на всеки панел на средната му повърхност, за да получим производство от M2. Резултатът е от 220 до 328 kWh, произвеждани всяка година на М2 от фотоволтаичен панел.</p>
<h3>Критериите, които влияят на производството на електроенергия</h3>
<p>Електрическото производство на слънчев панел зависи от различни фактори:</p>
<ul>
<li>The <strong>добив</strong>. Това е количеството светлинна енергия, трансформирано в електричество в сравнение с количеството енергия, което е влязло в системата. Добивът на монокристални панели е средно 16 до 24 %. Този на поликристалните панели е 13 до 18 %.</li>
<li>L<strong>Наклон</strong> Знаци. Между 30 и 35 °, той е оптимален.</li>
<li>L ‘<strong>ориентация</strong>. Именно със слънчеви панели, обърнати на юг, електрическото производство е най -високо.</li>
<li>Там <strong>географски район</strong>. Степента на слънцето не е същата в северната част на Франция, както на юг. По принцип производството е по -високо в най -слънчевите инсталации.</li>
<li>Старшинството на инсталацията. През годините фотоволтаичните панели произвеждат все по -малко електричество. Загубата на добив все още е доста ниска, дори след 25 години.</li>
</ul>
<h2>Как да конвертирате KWC в KWH ?</h2>
<p>За съжаление е така <strong>не е възможно да се конвертира</strong> Математически kWh в kWh. Всъщност броят на произведените kWh зависи от различните критерии, споменати по -горе: типът на панелите, наклона, ориентацията, скоростта на слънцето.</p>
<p>Най -често срещаният начин за конвертиране се състои от <strong>Използвайте национални средни стойности</strong> Наблюдава се, а именно около 900 kWh/година за 1 kwc, инсталиран в северната част на Франция и 1400 kWh/година за 1 kwc, инсталиран на юг.</p>
<p>Следователно производството на слънчев панел за 1 м2 се разбира средно <strong>Между 220 и 328 кВтч годишно</strong>. Ако обаче панелите ви са слабо ориентирани или наклонени, количеството произведено електричество може да бъде до голяма степен намалено. Ако планирате да инсталирате слънчеви панели у дома, не се колебайте да се свържете с професионалист, който може да се грижи<strong>Оценете прогнозата си годишно производство</strong> В зависимост от вашите лични условия.</p>
Каква повърхност на панела е необходима за 9 kwc ?
<p>За да знаете повърхността на инсталация от 9 kWC, първо трябва да изчислите броя на слънчевите панели, които това представлява. Ако изберете 375 WC модел, тогава имате нужда от 9 000/375 = 24 панела. Със средно 1,6 m2 на панел, това представлява <strong>Около 38,4 м2</strong>.</p>
Изгодно ли е да инсталирате слънчеви панели ?
<p>Инсталирането на слънчеви панели е печеливша дългосрочна операция. Всъщност, дори ако стартовата инвестиция е доста висока, това дава възможност <strong>Спестявания на фактури</strong> Енергия в продължение на много години. Освен това е възможно да продадете излишъка си или цялото си производство с доставчик на електроенергия като EDF.</p>
Произвеждат ли слънчевите панели през нощта ?
<p>Не, в момента слънчевите панели могат да произвеждат електричество само когато слънцето е повдигнато. Провеждат се проучвания, за да се направят панели способни <strong>Създайте електричество през нощта</strong>. За момента резултатите не са достатъчно обнадеждаващи да си представят маркетинга през следващите години.</p>
<h2>Годишно електрическо производство на слънчеви панели: Какво изчисление ? Ами зимата ?</h2>
<h2> <strong>Каква е силата на слънчевите панели ?</strong> </h2>
<p>Всеки слънчев панел с мощност на единица, който може да варира в зависимост от поколението или технологията на това. През 2023 г. панелът за стандартни размери обикновено има мощност на единица между 375 и 450 WC за професионални инсталации. Тези панели измерват средно 1,7 m².</p>
<blockquote> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: 1 Watt-Rête (1 WC) е максимална теоретична мощност, при оптимални условия. Например, панел от 400 тоалетни ще генерира мощност от 400W максимум и това в условия на слънчева светлина идеал. Днес панелите, инсталирани за професионални проекти (селскостопански, общности, висши или индустриални), са най -малко 400 WC и могат да надхвърлят технологията (и тяхното измерение на единицата).</p> </blockquote>
<p>Ако искате да настроите фотоволтаична инсталация, можете да направите симулация на нашия сайт.</p>
<h3><strong>Енергийното производство на фотоволтаичен слънчев панел w/m2</strong> </h3>
<p>За да разберем производството на ват слънчев панел на м², просто трябва да направим следното изчисление: разделена мощност по повърхността на панела. С други думи, за панел с 400 WC:</p>
<blockquote> <p>400/1.7 = 235.3 WC/m²</p> <p>По този начин, силата на слънчев панел в вата-креста на м² (WC/m²) възлиза на около 235.3 WC/m².</p> <p><em>Пример</em> : Ако покривът на вашия магазин или хангар е покрив с размери 850m², можете да инсталирате до 850 m² x 235.3 WC/m² = 200 005 WC или около 200 kW CRETE.</p> </blockquote>
<p>Размер на панел</p>
<p>Мощност на панел</p>
<h3> <strong>Производството на енергия на фотоволтаичен панел през зимата</strong> </h3>
<p>Значителен фактор е скоростта на слънцето (изчислена в WH/WC/година) или степента на облъчване на слънцето (изчислена в w/m²), което зависи от вашата геолокация и ориентацията/наклона на вашата повърхност, експлоатирана (паркинг покрив или сянка например).</p>
<p>Използваният процент е средна година -, но все пак можем да я разсечем през цялата година:</p>
<p> <em>Месечно разпределение на хоризонталното общо годишно облъчване във Франция</em> </p>