Карти на Revolut: стандарт, плюс, премиум и метал, планове за сравнение на дребно | Revolut Fr

<h1>Изберете вашия абонамент</h1>
<blockquote>Няма изненади, просто честни цени. Лесно сравнете абонаментите, след което изберете този, който ви подхожда най -добре.</blockquote>
<h2>Карти на Revolut: стандарт, плюс, премиум и метал</h2>
<p> <img src=”https://selectra.info/sites/selectra.info/files/styles/author_desktop/public/pictures/Sarah-Lambeau-photo.jpg?itok=t6mCU1xj” alt=”Сара Ламбо” /></p>
<p>Карти без условия за доходи, безплатни плащания, независимо от чуждестранната валута, борсовите операции без разходи и т.н. 4 -те карти за револют имат какво да угодят, но сред тях, което съответства на вас ? Открийте нашето подробно мнение за всяка карта на Revolut.</p>
<p>✔ Текуща сметка <br />✔ Джуниър акаунт <br />❌ Съвместна сметка <br />✔ Pro акаунт <br />✔ спестявания <br />✔ Крипто-монии <br />❌ Именски кредит и личен заем <br />❌ Фондова борса</p>
<p>От 0 €/месец</p>
<p>✔ Оферта за добре дошли: 3 месеца, предлагани на Revolut Premium <br />Ново: <strong>Код за спонсорство</strong></p>
<p>Google Play: ⭐ 4.5/5<br />Apple Store: ⭐ 4.8/5</p>
<p>✔ Неограничен ефемерни виртуални карти <br />✔ Бонус: джобове + пари в брой <br />✔ Безплатен акаунт с френско ребро отворено след няколко минути <br />✔ Ефективни инструменти за бюджетиране и анализ на разходите <br />✔ Отстъпки и връщане на пари за основните марки (Nike, Amazon, Adidas и др.)). <br />✔ Тегления и плащания в чужбина безплатно и по реалния валутен курс, в рамките на вашия абонамент</p>
<p>❌ Систематични карти за разрешение <br />❌ Оферта за ограничени допълнителни продукти <br />❌ Премиум непълна застрахователна опаковка <br />❌ Няма телефонна услуга</p>
<p>Актуализирани данни през септември 2023 г</p>
<h2>&#55357;&#56590; Обратни карти: Нашето мнение за всяка карта</h2>
<p>The <strong>Банкови карти Revolut</strong> са карти на <strong>незабавен поток</strong> и систематично разрешение, без разрешено овърдрафт. Revolut предлага <strong>4 банкови карти</strong> : Безплатна карта, класическа карта, първокласна карта и карта с висока степен.</p>
<p>Всички тези карти са карти, които описваме като <strong>мултидизми</strong>. Можеш <strong>Плащайте в основната чуждестранна валута без никакви разходи</strong>. Те включват един или дори няколко <strong>Младши акаунти</strong>. Можете също да се възползвате от спонсорството на Revolut. И накрая, Revolut има опция за <strong>Ефимерни виртуални карти</strong> За да се предпазите от измами с банкова карта.</p>
<h3>Стандартна карта на Revolut: Прегледи Преглед Преглед</h3>
<p><strong>Стандарт на Revolut</strong> <br /><strong>0 €/месец</strong></p>
<p>Международна карта MasterCard със систематично разрешение</p>
<p>✔ Незабавен дебит | ❌ Забавен</p>
<p>✔ Няма условие за доходите</p>
<p>❌ Няма застрахователно покритие</p>
<p>Без тавани за изтегляне</p>
<p>Без тавани за плащане</p>
<p>До 200 евро/месец и 5 тегления/месец без никакви разходи</p>
<p>До 200 евро/месец и 5 тегления/месец без никакви разходи</p>
<p>✔ Безплатен и неограничен</p>
<p>Актуализирани данни през септември 2023 г</p>
<p>The <strong>Стандартни тавани на Revolut Card</strong> са много високи за безплатна карта. Като контрол стандартната карта не позволява <strong>Без овърдрафт</strong>, Също така няма риск от харчене извън баланса ви. Основното ограничение се отнася до вашите пътувания заради <strong>Безплатни затворени тегления</strong> и на<strong>Липса на застраховка за пътуване</strong>.</p>
<p>✔ Безплатна карта <br />✔ Малки такси в чужбина <br />✔ revolut Junior акаунт <br />✔ Иновативно мобилно приложение</p>
<p>❌ Без разрешен овърдрафт <br />❌ Брой ограничено оттегляне <br />❌ Без застраховка в чужбина <br />❌ Няма телефонно обслужване на клиентите <br />Доставка на плащане на карта</p>
<p>Актуализирани данни през септември 2023 г</p>
<p>В обобщение, <strong>Стандартна карта на Revolut</strong> Главно е насочена към хората, които търсят a <strong>безплатна карта</strong>, <strong>без условия на доходите</strong>. Ще бъде идеално за <strong>случайни пътешественици</strong> или хора, засегнати от <strong>Дръжте ръцете си на бюджета си</strong>.</p>
<h3>Revolut Plus Card: Мнение за ежедневната практическа карта</h3>
<p> <br /><strong>Revolut Plus</strong> <br /><strong>2,99 евро/месец</strong></p>
<p>Международна карта MasterCard със систематично разрешение</p>
<p>✔ Незабавен дебит | ❌ Забавен</p>
<p>✔ Няма условие за доходите</p>
<p>❌ Няма застрахователно покритие</p>
<p>Без тавани за изтегляне</p>
<p>Без тавани за плащане</p>
<p>До 200 евро/месец без никакви разходи</p>
<p>До 200 евро/месец без никакви разходи</p>
<p>✔ Безплатен и неограничен</p>
<p>Актуализирани данни през септември 2023 г</p>
<p>Доколкото <strong>Притежател на карта с револют плюс</strong>, Сега имате <strong>Приоритетен достъп до обслужване на клиенти</strong>, Достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата чрез LiveChat. Имате право на a <strong>Застрахователно покритие</strong> защита на вашите покупки от полет или счупване и покриване на <strong>Възстановяване на билети в случай на непредвидени</strong> (самолет, влак, шоу). освен това, <strong>Revolut Plus</strong> осигурява достъп до отсъстващи функции за деца, които имат <strong>Джуниър акаунт</strong> Стандартен Revolut (&bdquo;задачи&ldquo; и &bdquo;Цели&ldquo; функции).</p>
<p>✔ Карта без условие за доходи <br />✔ Иновативно мобилно приложение <br />✔ Малки такси в чужбина <br />✔ revolut Junior акаунт <br />✔ Приоритетна поддръжка на клиенти</p>
<p>❌ Без разрешен овърдрафт <br />❌ Брой ограничено оттегляне <br />❌ Без застраховка в чужбина <br />❌ Платена карта</p>
<p>Актуализирани данни през септември 2023 г</p>
<p>Там <strong>Revolut Plus Card</strong> е високопоставен ценен пазар, благодарение на <strong>Застрахователни гаранции</strong> и <strong>Допълнителни услуги</strong> стандарт.</p>
<h3>Premium Revolut Card: Карта с висок end за пътуване спокойно</h3>
<p><strong>Revolut Premium</strong><br /><strong>7,99 евро/месец</strong></p>
<p>Международна карта MasterCard със систематично разрешение</p>
<p>✔ Незабавен дебит | ❌ Забавен</p>
<p>✔ Няма условие за доходите</p>
<p>✔ Премиум застрахователно покритие</p>
<p>Без тавани за изтегляне</p>
<p>Без тавани за плащане</p>
<p>До 400 евро/месец без никакви разходи</p>
<p>До 400 евро/месец без никакви разходи</p>
<p>✔ Безплатен и неограничен</p>
<p>Актуализирани данни през септември 2023 г</p>
<p>Там <strong>Premium Revolut Card</strong> ти си <strong>Доставя се в Express безплатно</strong>, И вие имате <strong>Приоритетен достъп</strong> 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, за да говорите със съветник на Revolut чрез CAT. За разлика от стандартните и повече карти, Premium Revolut включва <strong>Гаранции за застраховка за пътуване</strong> и изисква a <strong>12 -месечен ангажимент</strong>. Въпреки че картата е премиум, <strong>Безплатните тегления са ограничени</strong> от друга страна.</p>
<p>✔ Застраховка в чужбина и в планината <br />✔ Безплатен достъп до салон с SmartDelay за 1+1 приятел <br />✔ Приоритетна поддръжка на клиенти <br />✔ Програма Cashbak <br />✔ Включен акаунт в Junior Revolut (2 деца)</p>
<p>❌ Без разрешен овърдрафт <br />❌ Брой ограничено оттегляне <br />❌ Платена карта</p>
<p>Актуализирани данни през септември 2023 г</p>
<p>Премиумната карта Revolut е една от най -добрите карти за пътуване благодарение на своята <strong>Застрахователно покритие в чужбина</strong>.</p>
<h3>Металната карта на Revolut: ултра-премиумната карта на взискателни технофили</h3>
<p><strong>Метал на Revolut</strong><br /><strong>13,99 евро/месец</strong></p>
<p>Международна карта MasterCard със систематично разрешение</p>
<p>✔ Незабавен дебит | ❌ Забавен</p>
<p>✔ Няма условие за доходите</p>
<p>✔ Премиум застрахователно покритие</p>
<p>Без тавани за изтегляне</p>
<p>Без тавани за плащане</p>
<p>До 800 €/месец без никакви разходи</p>
<p>До 800 €/месец без никакви разходи</p>
<p>✔ Безплатен и неограничен</p>
<p>Актуализирани данни през септември 2023 г</p>
<p>Там <strong>Metal Revolut Card</strong> е най -много <strong>отгоре на линията</strong> предложено от британския необанк и ви се предлага с a <strong>Втора безплатна карта</strong>. Тази карта на <strong>Елегантен дизайн</strong> има <strong>Пълни застрахователни гаранции</strong> ежедневно и в чужбина. Една от основните луксозни услуги, доста рядко свързани с тази карта, е<strong>Безплатен достъп до летищни салони с 3 приятели в случай на забавен полет (SmartDelay)</strong>.</p>
<p>✔ Застраховка в чужбина и в планината <br />✔ Неограничена промяна на валутата <br />✔ Безплатен достъп до салон с SmartDelay за 1+3 приятели <br />✔ Приоритетна поддръжка на клиенти <br />✔ Програма за връщане на пари <br />✔ Включен акаунт в revolut Junior (5 деца)</p>
<p>❌ Без разрешен овърдрафт <br />❌ Брой ограничено оттегляне <br />❌ Платена карта</p>
<p>Актуализирани данни през септември 2023 г</p>
<p>както и да е <strong>Metal Card Revolut</strong> не е забавена дебитна карта, но a <strong>Незабавна дебитна карта със систематично разрешение</strong>, <strong>Без оторизиран овърдрафт</strong>. Този тип карта не се приема навсякъде. ВИЕ <strong>няма да може да плати с банкова карта</strong> В някои станции на есенция, на паркинги, в пътни такси. Други услуги като хотели или агенции за наем на превозни средства също могат да <strong>Откажете картата с метални револют</strong>. Използването е доста <strong>ограничен за карта с висок end</strong>.</p>
<h2>&#55356;&#57312; Каква карта за револют за ежедневна употреба ?</h2>
<h3>Обратно теглене на карти и плащания</h3>
<p>The <strong>Тавани за теглене или плащане на карти на Revolut</strong> са <strong>най -важното на пазара</strong> ! Наистина, <strong>Тавани на Revolut</strong> са толкова високи и следователно толкова малко ограничителни, че можем да считаме, че всички карти за револют са преместени.</p>
<p>Единственото ограничение се отнася до количеството видове, които можете да изтеглите безплатно. Отвъд максималната сума, <strong>Таксите се прилагат за всяко оттегляне</strong> до 2% от изтеглената сума.</p>
<p><strong>Стандарт на Revolut</strong> <br /><strong>0 €/месец</strong></p>
<p> <br /><strong>Revolut Plus</strong> <br /><strong>2,99 евро/месец</strong></p>
<p> <img src=”https://selectra.info/sites/selectra.info/files/carte-revolut-premium-100_63.png” alt=”Premium Revolut Card” /></p>
<p><strong>Revolut Premium</strong><br /><strong>7,99 евро/месец</strong></p>
<p><strong>Метал на Revolut</strong><br /><strong>13,99 евро/месец</strong></p>
<p>До 200 евро/месец и 5 тегления/месец без никакви разходи</p>
<p>До 200 евро/месец без никакви разходи</p>
<p>До 400 евро/месец без никакви разходи</p>
<p>До 800 €/месец без никакви разходи</p>
<p>До 200 евро/месец и 5 тегления/месец без никакви разходи</p>
<p>До 200 евро/месец без никакви разходи</p>
<p>До 400 евро/месец без никакви разходи</p>
<p>До 800 €/месец без никакви разходи</p>
<p>Актуализирани данни септември 2023 г</p>
<h3>Virtual Cards Revolut</h3>
<p>Revolut е единствената банка, която предлагаше <strong>Безплатни виртуални карти</strong> на своите клиенти. Тази услуга наистина е включена без разходи в <strong>Оферти за премиум и револют на Revolut</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Класическата виртуална карта</strong> : под ръка карта. Класическата виртуална карта е дематериализация на вашата физическа банкова карта за извършване на мобилни плащания чрез Google Pay Etapple Pay. Виртуалната карта може да се използва веднага след отваряне на акаунта, дори преди да получи физическата карта.</li>
<li><strong>Ефемерната виртуална карта Revolut</strong> : Щит срещу онлайн измами. Благодарение на ефимерната виртуална карта, клиентите на Revolut имат уникален номер на банкова карта за всяка онлайн покупка. Тази карта автоматично е остаряла, след като транзакцията ви приключи</li>
</ul>
<h2>✈ Каква карта за револют да изберете да пътувате ?</h2>
<p>The <strong>Две най -добри карти за пътуване за пътуване</strong> са картата <strong>Revolut Premium</strong> и картата <strong>Метал на Revolut</strong>. Техен <strong>Банковите разходи в чужбина са ниски</strong> И всеки от тях предлага a <strong>Застрахователно покритие</strong>.</p>
<h3>Разходите в чужбина на карти за револют</h3>
<p>Картата Revolut е една от най -практичните карти за пътуване благодарение на своята <strong>Система за обмен и плащания в чужбина</strong>.</p>
<p>Картите на Revolut са мултидизъм, с които <strong>Няма да плащате никакви разходи за обмен, като плащате в чуждестранна валута</strong>.</p>
<p>Освен това, <strong>Оттеглянията в чужбина са безплатни</strong> Стига да уважавате прага, определен от вашата карта. Можете да изтеглите до 200 евро на месец със стандартната безплатна карта на Revolut и до 800 евро с металната карта Revolut. Всяко теглене извън прага на вашата карта се таксува със скорост 2% от сумата.</p>
<p>Накрая можете да осъзнаете <strong>1 Безплатен международен трансфер на месец</strong>. Отвъд това ще трябва да платите 0,50 евро за трансфер.</p>
<h3>Застраховка на обратни карти</h3>
<p>За да оставите покрити, трябва да <strong>Изберете между първокласната карта на Revolut и металната карта Revolut</strong> Тъй.</p>
<p><strong>Revolut Premium</strong><br /><strong>7,99 евро/месец</strong></p>
<p><strong>Метал на Revolut</strong><br /><strong>13,99 евро/месец</strong></p>
<p>Международна карта MasterCard със систематично разрешение</p>
<p>✔ Незабавен дебит | ❌ Забавен</p>
<p>Международна карта MasterCard със систематично разрешение</p>
<p>✔ Незабавен дебит | ❌ Забавен</p>
<p>☑ застрахователни гаранции:</p>
<ul>
<li>&#55357;&#56977; Медицинско покритие</li>
<li>&#55358;&#56819; Гаранция за забавяне на багажа</li>
<li>❄ гаранция за сняг и планина</li>
</ul>
<p>☑ Гаранции за помощ:</p>
<ul>
<li>&#55357;&#56977; Медицинска репатриране</li>
<li>&#55356;&#57317; Хоспитализация в чужбина</li>
<li>⚖ Юридическа помощ в чужбина</li>
</ul>
<p>☑ Други услуги:</p>
<ul>
<li>&#55357;&#57037; Закупуване на застраховка</li>
<li>&#55357;&#57042; Защита за връщане</li>
<li>&#55356;&#57208; Умно забавяне</li>
<li>&#55356;&#57259; Защита на билетите</li>
</ul>
<p>☑ застрахователни гаранции:</p>
<ul>
<li>&#55357;&#56977; Медицинско покритие</li>
<li>&#55358;&#56819; Гаранция за забавяне на багажа</li>
<li>❄ гаранция за сняг и планина</li>
</ul>
<p>☑ Гаранции за помощ:</p>
<ul>
<li>&#55357;&#56977; Медицинска репатриране</li>
<li>&#55356;&#57317; Хоспитализация в чужбина</li>
<li>&#55357;&#56982; Шофьор за подмяна</li>
<li>⚖ Юридическа помощ в чужбина</li>
</ul>
<p>☑ Други услуги:</p>
<ul>
<li>&#55357;&#57037; Закупуване на застраховка</li>
<li>&#55357;&#57042; Защита за връщане</li>
<li>&#55356;&#57208; Умно забавяне</li>
<li>&#55356;&#57259; Защита на билетите</li>
</ul>
<p>Актуализирани данни през септември 2023 г</p>
<h2>&#55356;&#57286; Отзиви за обратна карта: Други предимства на картите на Revolut</h2>
<h3>Junior Revolut Card: Нашето мнение за тийнейджърската карта Revolut</h3>
<p>Revolut се откроява от други банки с неговите <strong>Младши акаунти</strong> Интегрирани в банковите му карти. Идеята е да предоставите на детето си от a <strong>Безплатна младша карта за револют</strong> Да го научи да управлява разходите си благодарение на незначителната си банкова карта.</p>
<p>Имате предимството да можете да контролирате управлението на <strong>Тавани на револют младша карта</strong>, The <strong>блокиране</strong> на картата, <strong>Известия</strong>, всичко в <strong>овластяване на вашето дете</strong>.</p>
<h3>Карта Revolut за двама: Нашето мнение за съвместната сметка на Revolut</h3>
<p>Revolut не предлага <strong>Няма съвместна сметка</strong>. От друга страна, Neobank предлага a <strong>алтернатива</strong> да имаш <strong>Обща сметка при други клиенти на Revolut</strong>. Тези са <strong>групирани сандъци</strong>, много по -гъвкав по отношение на правните задължения.</p>
<p>За разлика от съвместната сметка, <strong>Револют споделен сандък</strong> не предполага съвместно отговорността на дълговете например. Има <strong>Без банкова карта също</strong> или възнаграждение за платените суми, защото това не е спестовна сметка.</p>
<p>Това е добро решение за <strong>басейн</strong> В очакване на проект с приятели, семейство или двойка.</p>
<h2>&#55357;&#56492; Често задавани въпроси на банковите карти Revolut</h2>
<h3>&#55358;&#56593; Как да имате безплатна карта на Revolut ?</h3>
<p>За <strong>Вземете безплатната карта на Revolut</strong>, Достатъчно е за вас:</p>
<ul>
<li>Да бъде на 18 години или повече</li>
<li>За да изтеглите Revolut на приложението Android или iOS</li>
<li>Въведете валиден телефонен номер</li>
<li>За да представите вашата самоличност карта</li>
<li>Платете безплатни разходи за доставка на карти (5,99 евро)</li>
<li>За да доставите акаунта си поне 10 евро при откриването</li>
</ul>
<p><strong>Предполагайте безплатната карта на Revolut ?</strong></p>
<h3>&#55357;&#56499; е револют кредитна карта ?</h3>
<p>Revolut предлага само <strong>Незабавни дебитни карти със систематично разрешение</strong>. При всяка транзакция сумите се вземат директно, които прекарвате само в границата на вашия акаунт.</p>
<p><strong>Искате да извадите оферта за Revolut ?</strong></p>
<h3>⚖ Изберете карта на Revolut или N26 ?</h3>
<p>Revolut и N26 имат много общи точки: това са банки с <strong>безплатни карти</strong>, достъпни без условия на доходите, основният <strong>Банковите операции са безплатни</strong>, включително <strong>плащания в чужбина</strong>.</p>
<p>От друга страна, двата Neobancas не предлагат <strong>не същите тавани</strong>, същото <strong>Застраховка за пътуване и помощ в чужбина</strong>, същите съоръжения, които да направите <strong>Международни трансфери</strong> или да се направи <strong>Операции за обмен</strong>.</p>
<p>&#55356;&#57217; Добри сделки &#55356;&#57217; <br />Банкови промоции</p>
<p> <br /><strong>до 120 €</strong> <br />Вижте офертата</p>
<p> До <strong>100 €</strong> Предлага се да видите офертата</p>
<p> <br />до <strong>230 €</strong> <br />Вижте офертата</p>
<p>Така че го правим заедно ? 1,6 милиона френски хора вече ни се довериха</p>
<p>Вашите банкови процедури</p>
<p>Спестете от банковите си такси, като се консултирате с нашите практически ръководства</p>
<h2>Изберете вашия абонамент</h2>
<img src=”https%3A%2F%2Fassets.revolut.com%2Fwebsite%2Fassets%2Fretail%2FPlans%2FComparison%2F00-Hero.png%3Fauthuser%3D0″ />
<p>Няма изненади, просто честни цени. Лесно сравнете абонаментите, след което изберете този, който ви подхожда най -добре.</p>
Стандартен плюс премиум метален ултра
Ultra 45 €/месец Оферта за добре дошли
Ежедневни предимства
<p>Безплатна европейска сметка</p>
По -персонализирана карта
Персонализирана премиум карта
Персонализирана метална карта
Платинена карта с платина
<p>Кешбек за всички плащания по карта</p>
<p>Приоритетна поддръжка на клиенти</p>
Незабавни съобщения на приложението
Незабавни съобщения на приложението
Незабавни съобщения на приложението
Започнете разговор в незабавни съобщения на приложението или поискайте напомняне
<p>Международни разходи за предаване</p>
<p>Безплатни тегления в DAB</p>
200 €/месец или 5 тегления
Лимит от 2000 евро/месец
<p>Включени абонаменти за партньори</p>
1 акаунт с ограничени функции
2 акаунта с пълен достъп
2 акаунта с пълен достъп
5 акаунта с пълен достъп
5 акаунта с пълен достъп
<p>Достъп до летищните салони</p>
<p>Застраховка анулиране на пътувания и събития</p>
<p>Променете валутата без разходи</p>
Лимит от 1000 евро/месец
Лимит от 1000 евро/месец
<p>Кешбек за настаняване</p>
<p>Международна медицинска застраховка</p>
<p>Застраховка за франчайз за коли под наем</p>
<p>Зимна спортна застраховка</p>
<p>Загубена застраховка за багаж, повредена или забавена</p>
<p>Застраховка за лична отговорност</p>
Ограничение от 1 000 000 евро/година
Ограничение от 1 000 000 евро/година
<p>Комитет -безпроблемни операции на фондовата борса</p>
<p>Такси за фондовата борса</p>
<p>Обмен на разходи за суровини</p>
1,99 % (минимални разходи от 1 евро)
1,99 % (минимални разходи от 1 евро)
1,49 % (минимални разходи от 1 евро)
1,49 % (минимални разходи от 1 евро)
1,49 % (минимални разходи от 1 евро)
<p>Риск от загуба на капитал. Ограниченията за справедливо използване се прилагат за всички борси. Това означава, че всеки месец можете да обменяте валути и суровини до комбиниран лимит от 1000 евро. Ако надхвърлите лимита, ние начисляваме допълнителни справедливи разходи за заетост от 1 % за стандартните клиенти и 0,5 % за клиентите повече при всяка борса в допълнение към обичайните разходи или увеличения през уикенда. Моля, консултирайте се с полицейската формулировка и други свързани застрахователни документи, за да разберете пълния набор от покритие. Услугите за суровини не се регулират от органите за финансов контрол.</p>
<h2>Изберете вашия абонамент</h2>
<h3>Стандарт</h3>
<h4>Безплатно</h4>
<p>Независимо дали искате да спестите пари, когато харчите в чужбина, или уважавате бюджета си с нашето интегрирано бюджетиране, възползвайте се изцяло от парите си със стандарт.</p>
<h3>| Повече ▼</h3>
<h4>2,99 евро/месец</h4>
<p>Увеличавайте финансите си ежедневно. Начертайте най -доброто от парите си за по -малко от цената на кафе.</p>
<h3>Премия</h3>
<h4>7,99 евро/месец</h4>
<p>Отидете на международен начин на живот. Спечелете доверието, необходимо за харчене, инвестиране и спестяване на по -интелигентно по целия свят.</p>
<h3>Метал</h3>
<h4>13,99 евро/месец</h4>
<p>Възползвайте се от пълния пакет. Открояват се с изключителна безконтактна метална карта, спечелете до 1 % пари в брой и много други.</p>
<h3>Ultra</h3>
<h4>45 €/месец</h4>
<p>Живейте изключителните, с изключителни предимства на начина на живот, международни пътувания в клас и платинена карта, проектирана точно.</p>