Нулирайте Windows 10 (със или без инсталационен usb ключ) – Информация Рак, Windows 10 Как да нулирате компютъра и да запазите личните си файлове | Официална помощ | Асус Франция

<h1>Windows 10 Как да нулирам компютъра и да запазя личните си файлове</h1>
<blockquote>2. След като компютърът е въвел средата за възстановяване на Windows, изберете [<strong>Отстраняване на неизправности</strong>] ① .</blockquote>
<h2>Нулирайте Windows 10 (със или без инсталационен usb ключ)</h2>
<p><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2021/02/reinitialiser-reinstaller-windows-10-602d3e6ef0708.jpg” /></p>
<p>Windows 10 вече не работи правилно ? Стартирахте ремонт на Windows 10, но нищо не се е променило ? ТАКА <strong>Преинсталирайте Windows 10</strong> Със сигурност е идеалното решение да се върнете към добрите бази и да намерите чисто нов компютър.</p>
<p>В този урок ще видим <strong>Как да нулирате Windows 10</strong> По три различни начина:</p>
<ul>
<li>С фабрично реставрация (налично само ако имате компютър с марката)</li>
<li>С инструмента за нулиране този компютър</li>
<li>С инсталатора на Windows 10</li>
</ul>
<blockquote><p>Какъв метод да се използва за преинсталиране на правилния Windows 10 ?</p> </blockquote>
<p>Ако имате компютър с марката (Acer, Asus, Dell, Lenovo, HP и т.н.), използвайте <strong>Фабрично реставрация</strong> който възстановява вашия компютър в състоянието, в което е бил на първия ден с пилотите и софтуера на производителя.</p>
<p>Ако сами сте инсталирали Windows 10 на вашия компютър, използвайте<strong>Инструмент нулирайте този компютър</strong>.</p>
<p>Ако предишните методи са се провалили, използвайте <strong>Инсталатор на Windows 10</strong>.</p>
<h2>Нулирайте Windows 10</h2>
<h3>Метод N ° 1: С фабрично възстановяване</h3>
<p>Ако имате компютър с марката (Acer, Asus, Dell, Lenovo, HP и т.н.), можете да използвате дяла за възстановяване на производителя, за да възстановите компютъра си във фабриката. Windows 10 ще бъде напълно нулиран по време на този процес.</p>
<p>За да направите това, следвайте този урок:</p>
<h3>Метод N ° 2: С инструмента за нулиране този компютър</h3>
<p>За да нулирате Windows 10 с нулирането на този компютър с компютър, следвайте тези инструкции:</p>
<p><ol>
<li>Стартирайте инструмента <strong>Нулирайте този компютър</strong> :: <ul>
<li>[CASE N ° 1] Windows 10 вече не започва: <ol>
<li>Създайте USB ключ за инсталиране на Windows 10.</li>
<li>Стартирайте вашия компютър от USB клавиша Windows 10.</li>
<li>След валидиране на регионални и езикови опции на първия екран, щракнете върху <strong>Поправете компютъра</strong>. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/reparer-ordinateur-windows-10-5bd9d82a5db90.png” /></li>
<li>Кликнете върху <strong>Отстраняване на неизправности</strong>. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2020/03/winre-depannage-windows-10-5e8309c2c82e0-1024×576.jpg” /></li>
<li>След това нататък <strong>Нулирайте този компютър</strong><em>.</em><br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2020/03/winre-reinitialiser-ce-pc-windows-10-5e8309d0a843f-1024×576.jpg” /></li>
</ol>
</li>
<li>[CASE N ° 2] Все още имате достъп до Windows 10: <ol>
<li>Отворете страницата <strong>Възстановяване</strong> :: <ul>
<li>Чрез командата Execute: MS-Settings: Recovery .</li>
<li>чрез Настройки> Актуализация и безопасност> Възстановяване.</li>
</ul>
</li>
<li>В секцията &bdquo;Нулиране на този компютър&ldquo; щракнете върху бутона <strong>Да започна</strong>. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2016/09/commencer-reinitialiser-ce-pc-recuperation-parametres-windows-10-602bd8dd5f71f-1024×589.jpg” /></li>
</ol>
</li>
</ul>
</li>
<li>Изберете опцията <strong>Изтриване на всички</strong>. Това е препоръчителната опция като част от реално форматиране: всички файлове на четеца ще бъдат изтрити. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2020/03/supprimer-tout-reinitialiser-ce-pc-windows-10-602cee90e1364-1024×681.jpg” /></p>
<strong> <i>I</i> Забележка :</strong> ако искаш <strong>Запазете вашите файлове</strong>, Спрете там и следвайте тези инструкции.
<p></li>
<li>Изберете между <strong>Изтеглете ново копие на Windows 10 в облака</strong> (по -надежден, но изисква много висока скорост връзка и неограничен пакет от данни) или направете a <strong>местно преселване</strong>. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2016/09/reinstaller-windows-10-telechargement-dans-cloud-reinstallation-locale-reinitialiser-windows-10-602bde7d31ea5-1024×681.jpg” /></li>
<li>Следващият екран обобщава всички избрани от вас опции. Кликнете върху <strong>Променете параметрите</strong> За да се покажат повече опции. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2016/09/modifier-les-parametres-reinitialiser-ce-pc-windows-10-602bde5a7a9ca-1024×681.jpg” /></li>
<li>Изберете дали искате или не <strong>Почистете данни</strong> :: <ul>
<li><strong>Нежелание</strong> : Извършете бързо изтриване на читателя, файловете, присъстващи понастоящем на читателя, ще бъдат само дереофирани, но не са изтрити (те ще бъдат, тъй като новите файлове ще ги заменят на местата, които са пуснали). Това е най -бързото решение, но знайте, че винаги ще е възможно да възстановите старите си файлове със софтуер за възстановяване например (за известно време).</li>
<li><strong>Нахален</strong> : Извършете цялостно изтриване на читателя, всички файлове ще бъдат окончателно изтрити. Ще бъде невъзможно да ги възстановите. Това е най -сигурното решение, ако имате чувствителни данни, но знайте, че то е доста дълго (пребройте няколко часа в зависимост от размера на читателя).</li>
</ul></p>
<p><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2020/03/nettoyer-les-donnees-reinitialiser-ce-pc-windows-10-602cf02d30213-1024×681.jpg” /></p>
<p><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2020/03/supprimer-tous-les-fichiers-de-tous-les-lecteurs-reinitialiser-ce-pc-windows-10-602cf16c9ca02.jpg” /></p>
<p></li>
<li>Ако програмата за нулиране открие, че имате други играчи на диска, на който е инсталиран Windows (а също и читатели на други дискове), тя ще ви даде възможност за форматиране на всички тези читатели чрез опцията <strong>Изтрийте всички файлове на читателите</strong>. Конкретен пример: <ul>
<li>Имате диск 1 с дял <strong>СРЕЩУ</strong> на кои Windows е инсталиран и дял <strong>д</strong> върху които се съхраняват вашите лични файлове;</li>
<li>Имате и диск 2 с дял <strong>E</strong> върху които се съхраняват други лични файлове.</li>
</ul>
</p>
<p>Чрез проверка на тази опция ще бъдат форматирани дялове C, D и E. <br />Можете да видите списъка на читателите, засегнати от форматирането, като щракнете върху <strong>Покажете ми списъка на читателите, които ще бъдат загрижени</strong> На предишната страница.</p>
<p><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2020/03/me-montrer-la-liste-des-lecteurs-qui-seront-concernes-reinitialiser-ce-pc-windows-10-602cf5762b7e0.jpg” /></p>
<p>Ако се интересувате само от преселването на Windows 10, <strong>Премахнете отметката от кутията</strong>. С тази опция ще бъде форматиран само дял C</p>
<p></li>
<li>Последният екран обобщава действията, които програмата ще изпълнява като част от нулиране на Windows 10. След като сте готови, щракнете върху бутона <strong>Нулиране</strong>. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2020/03/lancer-reinitialisation-reinitialiser-ce-pc-windows-10-602cf61a5992e-1024×681.jpg” /></li>
<li>След дълги минути, които ще подадат вашето търпение на теста, ще намерите a <strong>Windows 10 чисто нов</strong>. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2020/03/bureau-windows-10-apres-reinitialisation-5e83075ed2a24-1024×576.jpg” /></li>
</ol>
</p>
<p><strong> <i>✓</i> Честито !</strong> Вие сте преинсталирани правилно Windows 10 с помощта на инструмента за нулиране. &#55357;&#56397;</p>
<h3>Метод N ° 3: С инсталатора на Windows 10</h3>
<p>В този метод ще направим изцяло нова инсталация на Windows 10, използвайки<strong>Инсталатор на Windows</strong>, “Старо -моден” следователно !</p>
<p>Ще можете да запазите файловете на текущата си инсталация на Windows 10. След това те ще се съхраняват в продължение на 30 дни в папка C: \ Windows.Стар.</p>
<p>Стъпка 1: Стартирайте инсталатора на Windows 10</p>
<p>Първа стъпка, стартирайте инсталатора:</p>
<p><ol>
<li>Създавам <strong>USB ключ</strong> Инсталиране на Windows 10.</li>
<li>Стартирайте вашия компютър <strong>От клавиша USB</strong> Инсталиране на Windows 10 за достъп до инсталатора на Windows 10.</li>
<li>Валидирайте регионалните и езиковите опции. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/options-regionales-linguistiques-installeur-windows-10-5bd9dab6e92a7.png” /></li>
<li>Кликнете върху бутона <strong>Инсталирай сега</strong>. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/installer-maintenant-installeur-windows-10-5bd9db0b3be2a.png” /></li>
<li>Вие пристигате на екрана за въвеждане на ключове на Windows 10: <ul>
<li><strong>Ако сте направили безплатната актуализация на Windows 7 или 8.1 до Windows 10</strong>, Нямате продуктов ключ, но цифров лиценз на Windows 10. След като инсталацията приключи, Windows автоматично ще се активира, като възстанови вашия лиценз от Microsoft сървъри. Ако сте в този случай, щракнете върху <strong>Нямам продуктов ключ (продуктов ключ)</strong>. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/je-nai-pas-de-cle-de-produit-installeur-windows-10-5bd9dbf3d768d.png” /></li>
<li><strong>Ако сте закупили лиценз за търговски Windows 10</strong>, Въведете вашия продуктов ключ. Инсталаторът автоматично ще открие редактирането на Windows 10, към което имате право от вашия продуктов ключ.</li>
<li><strong>Ако имате компютър, на който Windows 10 е предварително инсталиран</strong>, Няма да имате този екран. Вашият компютър има лиценз за OEM от Windows 10 благодарение на SLP ключ, записан във фърмуера на UEFI на дънната платка, който автоматично се чете от инсталатора на Windows 10.</li>
</ul>
</li>
<li>Ако сте щракнали върху <strong>Нямам продуктов ключ (продуктов ключ)</strong>, Изберете Windows 10 Edition, което искате да инсталирате. Изберете изданието на Windows 10, което в момента е инсталирано на вашия компютър. Ако имате нужда от помощ: Идентифицирайте Windows 10 Edition, инсталиран на неговия компютър. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/edition-de-windows-10-a-installer-installeur-windows-10-5bd9de0ee6606.png” /></li>
<li>Приемете условията на лицензионния договор. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/termes-contrat-licence-windows-installeur-windows-10-5bd9de507ea0d.png” /></li>
<li>Кликнете върху <strong>Персонализирано: Инсталирайте само Windows (Advanced)</strong>. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/personalise-installer-windows-uniquement-avance-installeur-windows-10-5bd9deb3df1e1.png” /></li>
<li>Инсталирането на Windows 10 показва всички дялове на всички дискове на вашия компютър. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/liste-partitions-installeur-windows-10-5bd9e2a5bc6df.png” /></li>
<li>Продължете според вашите предпочитания: <ul>
<li>Избор n ° 1: Пожелавам <strong>Изтрийте всичко</strong> и отново инсталирайте чисто копие на Windows 10</li>
<li>Избор N ° 2: Искам да преинсталирам Windows 10 <strong>Чрез разговори на файловете</strong> от текущата ми инсталация на Windows</li>
</ul>
</li>
</ol>
</p>
<p>Стъпка 2A: Изтрийте всичко и преинсталирайте Windows 10</p>
<p>За да изтриете всичко и да инсталирате отново чисто копие на Windows 10:</p>
<p><ol>
<li>Извадете ги <strong>Четири дялове</strong> Windows 10 (ESP, MSR, Windows и възстановяване). Ако имате нужда от помощ, следвайте метода N ° 1 на този урок: <br />Деинсталирайте/изтрийте напълно Windows от вашия компютър</li>
<li>Получавате <strong>несвързано пространство</strong>. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/espace-non-alloue-installeur-windows-10-5bd9ea612ab3d.png” /></li>
<li>Създайте дяловете, необходими за работата на Windows 10, като изберете<strong>несвързано пространство</strong> ><strong>Ново</strong> ><strong>Приложи</strong>. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/nouveau-partition-installeur-windows-10-5bd9f7133173f.png” /></li>
<li>Потвърдете създаването на допълнителни дялове. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/windows-cree-partitions-supplementaires-installeur-windows-10-5bd9f7aa45784.png” /></li>
<li>Проверете дали новият &bdquo;основен&ldquo; дял е добре подбран и след това щракнете върху <strong>След</strong> За стартиране на инсталирането на Windows 10. <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/demarrer-installation-windows-installeur-windows-10-5bd9f80703cfe.png” /></li>
<li>Инсталаторът инсталира a <strong>всички ново копиране</strong> Windows 10 на вашия компютър.<img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/formater-et-reinstaller-windows-10-avec-ou-sans-cd-programme-installation-install-en-cours-56c58a29e957a.png” alt=”Format-ET-Reinstaller-Windows-10-Aveu-U-Sans-CD-POGRAM-Инсталация в Cours” width=”1024″ height=”768″ /></li>
<li>Конфигурирайте Windows 10 и това е, вие пристигате на работния плот на Windows ! <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2020/03/bureau-windows-10-apres-reinitialisation-5e83075ed2a24-1024×576.jpg” /></li>
</ol>
</p>
<p><strong> <i>✓</i> Честито !</strong> Вие сте преинсталирани правилно Windows 10 с помощта на инсталатора на Windows 10. &#55357;&#56397;</p>
<p>Стъпка 2B: Поставете отново Windows 10, докато запазвате своите файлове</p>
<p>За да инсталирате ново копие на Windows 10, като запазите личните си файлове:</p>
<p><ol>
<li>Изберете дяла, на който е инсталиран Windows 10 (“Reader 0 дял 4″ в заснемането по -долу), след което щракнете върху <strong>След</strong>. Обикновено това е &bdquo;основният&ldquo; дял и този, който е най -големият.<img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2019/08/partition-principal-ou-installer-partitions-windows-10-installeur-windows-10-5d4358cbaaaaa.png” /></li>
<li>След това инсталаторът ще инсталира чисто нова версия на Windows 10 на вашия дял. Това също върви <strong>Запазете всичките си лични файлове</strong> В папка C: \ Windows.Стар. Можете да ги възстановите след инсталирането. Не забравяйте да ги копирате в новата си потребителска директория C: \ Потребители \ nom_utiLizer \ защото папката <strong>Windows.Стар</strong> се изтрива автоматично 30 дни след инсталирането на Windows 10 ! <br />Windows 10: Изтрийте папката на Windows.Стар</li>
<li>Изчакайте, докато инсталирате Windows 10.<img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2015/09/formater-et-reinstaller-windows-10-avec-ou-sans-cd-programme-installation-install-en-cours-56c58a29e957a.png” alt=”Format-ET-Reinstaller-Windows-10-Aveu-U-Sans-CD-POGRAM-Инсталация в Cours” width=”1024″ height=”768″ /></li>
<li>Конфигурирайте Windows 10 и това е, вие пристигате на работния плот на Windows ! <br /><img src=”https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2020/03/bureau-windows-10-apres-reinitialisation-5e83075ed2a24-1024×576.jpg” /></li>
</ol>
</p>
<p><strong> <i>✓</i> Честито !</strong> Вие сте преинсталирани правилно Windows 10 с помощта на инсталатора на Windows 10. &#55357;&#56397;</p>
<h2>Нулирайте Windows 10 от облака</h2>
<p>От Windows 10 2004 е възможно да <strong>Нулирайте Windows 10 от облака</strong> (онлайн) Вместо да го нулирате на местно ниво (офлайн), както току -що видяхме тук.</p>
<p>За да разберете как да го направите, следвайте този урок:</p>
<h2>Полезни връзки</h2>
<ul>
<li>Windows 10: Започнете от нулата без предварително инсталиран софтуер</li>
<li>SFC: Ремонт на прозорци с проверка на системния файл (SFC.Exe)</li>
<li>Поправете Windows 10 стартиране</li>
<li>Автоматичен ремонт в контур на Windows 10: Решения</li>
<li>Поправете изображението на Windows 10 с Disc</li>
<li>Windows 10: Всички инструменти за архивиране и възстановяване на данни</li>
</ul>
<p>Тази статия е публикувана за първи път на 9 септември 2015 г . Той беше напълно преработен на 17 февруари 2021 г. и актуализиран за последен път на 29 декември 2022 г .</p>
<ul>
<li>USB ключ</li>
<li>форматиране</li>
<li>нулиране</li>
<li>презаселване</li>
<li>Windows</li>
<li>Windows 10</li>
</ul>
<h2>[Windows 10] Как да нулирам компютъра и да запазя личните си файлове</h2>
<p>Microsoft предлага два метода за преинсталиране на Windows и можете да изберете един или друг, за да го изпълните. (Нулирането на компютър може да отнеме средно между тридесет минути и няколко часа, в зависимост от различните модели/спецификации.))</p>
<p>Моля, достъп до съответните инструкции според текущата операционна система Windows на вашия компютър:</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2021/10/21/a1bef743-5991-4749-b275-7e985de476ee.png” /></p>
<p>1. Въведете и търсите [<strong>Нулирайте този компютър</strong>] В лентата за търсене на Windows, след това щракнете [<strong>Отворен</strong>] ② . <br /></p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2021/10/21/299155c5-3b8e-4a3a-a4d3-c680ff82882d.png” /></p>
<p>2. В областта <strong>Нулирайте този компютър</strong>, кликнете върху [<strong>Нулирайте компютъра</strong>] ③ . <br /></p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2021/10/21/a8fc5680-1551-427f-8536-c08a095e041c.png” /></p>
<p>3. Изберете [<strong>Пазете моите файлове</strong>] ④ . <br /></p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2021/10/21/d3921241-690c-4b43-9a3a-b472b58e2e33.png” /></p>
<p>4. Изберете [<strong>Местно преселване</strong>] ⑤ . <br /><strong>Забелязано</strong> : Ако не можете да преинсталирате Windows чрез <strong>Местно преселване</strong> или ако са възникнали грешки, можете да изберете <strong>Изтегляне на облак</strong> За да инсталирате отново Windows. (Компютърът ви трябва да е в интернет среда, достъпна за изтегляне в облака.)) <br /></p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2021/10/21/f32c2f8c-e428-4958-a754-4df6999149de.png” /></p>
<p>5. Кликнете върху [<strong>Променете параметрите</strong>] ⑥ . <br /></p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2021/10/21/9650071c-5405-4df4-bf82-c540a6b75869.png” /></p>
<p>6. Определете опцията [<strong>Възстановете приложенията и параметрите, предоставени с този компютър</strong>] на Да ⑦, след това изберете [<strong>Потвърдете</strong>] ⑧ . <br /><strong>Забелязано</strong> : Ако вашият компютър е оборудван с интегрираната операционна система Windows, той ще изтрие <strong>Всички приложения и всички настройки на ASUS, предварително инсталирани на вашия компютър</strong> След като сте определили опцията [<strong>Възстановете приложенията и параметрите, предоставени с този компютър</strong>] На не. <br /></p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2021/10/21/48addfc0-153a-4805-9cac-8a1223093b8c.png” /></p>
<p>7. Проверете дали настройките са правилни, след което изберете [<strong>След</strong>] ⑨ . <br /></p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2021/10/21/c6995d57-28b8-4fbe-8352-392bdd8db12e.png” /></p>
<p>8. Можете да получите следното известие, изберете [<strong>След</strong>] ⑩ За да продължите процеса на нулиране. <br /></p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2021/10/21/fb7baedf-3d44-4380-9fbe-eb070f18ffd3.png” /></p>
<p>9. Кликнете върху [<strong>Покажете приложенията, които ще бъдат изтрити</strong>] ⑪ . <br /></p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2021/10/21/545c4222-6183-41e6-ad2c-32bc437550c2.png” /></p>
<p>10. Всички ваши приложения ще бъдат изтрити след нулиране на компютъра. Някои приложения не могат да бъдат преинсталирани от Microsoft Store, следователно ще трябва да преинсталирате тези приложения от мрежата или инсталационните дискове. Изберете [<strong>обратно</strong>] ⑫ За да направите следващата стъпка. <br /></p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2021/10/21/f62122b2-d600-4203-987a-04fb5c45b11e.png” /></p>
<p>11. Изберете [<strong>Нулиране</strong>] ⑬ За да стартирате Windows 11 презаселване и компютърът ви ще се рестартира, след като презаселването приключи. <br /><strong>ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че променливият адаптер е свързан по време на процеса на нулиране. В допълнение, моля, не принуждавайте спирането да избягвате никакъв проблем.​</strong> <br /></p>
<p>1. Въведете и търсите [<strong>Нулирайте този компютър</strong>] ① В лентата за търсене на Windows след това щракнете [<strong>Отворен</strong>] ② . <br /></p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/67066314-43d2-4671-8d0b-776fc88ae4d7.png” /> <br /></p>
<p>2. Кликнете върху [<strong>Да започна</strong>] ③ .</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/212f6371-d9f0-4315-9d09-dfec9b09965d.png” /> <br /></p>
<p>3.Изберете [<strong>Пазете моите файлове</strong>] ④ .</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/4e3d5326-8599-4c29-a637-d589b8afdc86.png” /> <br /></p>
<p>4. Изберете [<strong>Местно преселване</strong>] ⑤ .</p>
<p>Ако не можете да преинсталирате Windows чрез локално презаселване или ако са възникнали грешки, можете да изберете изтегляне на облак, за да преинсталирате Windows. (Компютърът ви трябва да е в интернет среда, достъпна за изтегляне в облака.))</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/8a879934-bf56-4cdd-a7e9-e914f656a4cf.png” /> <br /></p>
<p>5. Кликнете върху [<strong>Променете параметрите</strong>] ⑥ .</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/846e2a91-84ef-4cfa-b31c-04673b797f49.png” /> <br /></p>
<p>6. Определете [<strong>Възстановете приложенията и настройките, предоставени с тази опция за компютър</strong>] Както да ⑦, след това изберете [<strong>Потвърдете</strong>] ⑧ .</p>
<p><strong>Забелязано</strong>: Ако вашият компютър е с интегрираната операционна система за 10 Windows 10, той ще изтрие всички приложения на ASUS и предварително инсталирани настройки на вашия компютър, след като имате дефинирани приложения [<strong>Възстановете приложенията и настройките, предоставени с тази опция за компютър</strong>.</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/861b96c2-a567-4256-a1cb-c1f3678e2cb8.png” /> <br /></p>
<p>7. Потвърдете, че настройките са правилни, след което изберете [<strong>След</strong>] ⑨ .</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/38374c80-ab59-49a5-9338-e73e913b1c92.png” /> <br /></p>
<p>8. Кликнете върху [<strong>Покажете приложенията, които ще бъдат изтрити</strong>] ⑩ .</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/ab694fe3-8cbb-4ebe-a9f7-61c6031eaf82.png” /> <br /></p>
<p>9. Всички ваши приложения ще бъдат изтрити след нулиране на компютъра. Някои приложения не могат да бъдат инсталирани от Microsoft Store. Следователно ще трябва да преинсталирате тези приложения от уеб или инсталационни дискове. Изберете [<strong>обратно</strong>] ⑪ За да продължите следващата стъпка.</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/35c70643-2467-4102-ba29-5e343ae73d6a.png” /> <br /></p>
<p>10. Изберете [<strong>Нулиране</strong>] ⑫ За да започнете преинсталиране на Windows 10 и компютърът ви ще се рестартира, след като презаселването приключи.</p>
<p><strong>※</strong> <strong>Забелязано</strong> <strong>: Уверете се, че секторният адаптер е свързан по време на процеса на нулиране. В допълнение, моля, не принуждавайте спирането да избягвате никакъв проблем.</strong> </p>
<p><strong><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/d66fc019-b8e4-4140-9fea-0e255d7e2519.png” /></strong> </p>
<p>1. Първо оставете вашия компютър да влезе в средата за възстановяване на Windows Recovery. Можете да научите повече за това как да влезете в средата за възстановяване на Windows.</p>
<p>2. След като компютърът е въвел средата за възстановяване на Windows, изберете [<strong>Отстраняване на неизправности</strong>] ① .</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/a731cc41-94ed-4dd4-b745-e77d64c88922.png” /> <br /></p>
<p>3. Изберете [<strong>Нулирайте този компютър</strong>] ② .</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/a2da47cf-beea-48d9-8a2c-e055afa18cdb.png” /> <br /></p>
<p>4. Изберете [<strong>Пазете моите файлове</strong>] ③ .</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/83a5833e-23d2-46fe-ae6f-f578e4b210b4.png” /> <br /></p>
<p>5. Изберете <strong>Вашата сметка</strong> ④ .</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/672c64a2-92b6-4758-88e5-5f76ebc923bc.png” /> <br /></p>
<p>6. Влез в <strong>Парола за този акаунт</strong> ⑤, след това изберете [<strong>продължи</strong>] ⑥ . Ако не сте конфигурирали парола за този акаунт, изберете Продължи директно.</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/c2ceb7fc-eb2a-406b-a3c2-5156dc984cd5.png” /> <br /></p>
<p>7. Изберете [<strong>Местно преселване</strong>] ⑦ .</p>
<p>Ако не можете да преинсталирате Windows чрез локално презаселване или ако са възникнали грешки, можете да изберете изтегляне на облак, за да преинсталирате Windows. (Компютърът ви трябва да е в интернет среда, достъпна за изтегляне в облака.))</p>
<p><img src=”https://kmpic.asus.com/images/2020/12/14/633bf8bc-4e1b-4f79-b475-a3a21ff762f8.png” /> <br /></p>
<p>8. Изберете [<strong>Нулиране</strong>] ⑧ За да започнете преинсталиране на Windows 10.</p>
<p><strong>※</strong> <strong>ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че променливият адаптер е свързан по време на процеса на нулиране. В допълнение, моля, не принуждавайте спирането да избягвате никакъв проблем.​</p>