Опцията Multisurf SFR, Multi Sim Red SFR: Има ли двойна опция за SIM в Red?

<h1>Multi Sim Red SFR: Има ли двойна опция за SIM в Red</h1>
<blockquote>С Multisurf споделям MO/GO на моя мобилен пакет с моя таблет, джобната ми кутия или друго 4G или 5G съвместимо оборудване.</blockquote>
<h2>Опцията за мултисърф на SFR, за да споделя пакета ми на друго устройство</h2>
<p>С Multisurf споделям MO/GO на моя мобилен пакет с моя таблет, джобната ми кутия или друго 4G или 5G съвместимо оборудване.</p>
<h3>Кой може да се възползва ?</h3>
<p>За да се възползвате от офертата за мултисърф, трябва да:</p>
<ul>
<li>Имайте 3G/4G/4G Mobile SFR пакет+ или 5G <strong>с изключение</strong> 2h 100MB предлага и 5GB 4G+ и 5GB 4G+ PRO гласови пакети, <br /></li>
<li>Имайте едно или повече 3G/4G/5G съвместимо оборудване в допълнение към вашия смартфон (таблет, джобна кутия или друга).</li>
</ul>
<p>ЗАБЕЛЕЖКА: За да се възползвате от 5G, трябва да имате 5G мобилен план и 5G съвместимо оборудване за Multisurf картата.<br /></p>
<h3>Какви са предимствата ?</h3>
<p>Офертата за мултитурф ви позволява да получите достъп до 3G/4G/4G+ и 5G мрежи със съвместимо оборудване, чрез SIM карта, която ще бъде изпратена до вас или рестартиране.</p>
<p><strong>Да знам.</strong> Можете да поръчате 1 мултисърфна карта. Запазени за мобилния интернет, те не правят възможно да се обаждат или да ги получават. Можете да използвате вашата мултисърфна карта в чужбина, при условията на вашия SFR Mobile Package.</p>
<p><img src=”https://static.s-sfr.fr/media/ass_visuel_multisurf.png” alt=”multisurf_sfr” /><br /></p>
<h3>Колко струва ?</h3>
<p>Multisurf SIM картата струва 10 €.</p>
<p>Преброяването и споделянето на MO/GO е включено във вашия съвместим мобилен пакет. Можете да използвате вашата мултисърфна карта в чужбина, при условията на вашия SFR Mobile Package.</p>
<h3>Как да се възползваме от него ?</h3>
<p>Можете да се възползвате от тази услуга с 3 единични стъпки.</p>
<p><img src=”https://static.s-sfr.fr/media/ass_etapes_multisurf_v2.png” alt=”schema_multisurf_sfr” /><br /></p>
<p><strong>1. Поръчайте вашата допълнителна мултибурфна SIM карта</strong> </p>
<ul>
<li>От вашата клиентска зона SFR</li>
<li><strong>Или</strong> В магазин за SFR.</li>
</ul>
<p>Можете да използвате своя <strong>Multisurf SIM карта</strong> При получаване, защото това ще бъде <strong>вече се активира</strong> (В случай на проблем с стартирането на мултибурфната карта на вашето устройство, свържете се с обслужването на клиенти на 1023 <strong>Или</strong> 09 70 83 1023).</p>
<p><strong>2. Въведете своята мултисърфна SIM карта във вашето оборудване</strong></p>
<p>Вашата Multisurf SIM карта има тройна изрезка (Nano-SIM, Micro-SIM и SIM стандартни формати), за да се адаптира към цялото оборудване, което позволява достъп до 3G/4G/4G+ и 5G мрежи (таблети, джобни кутии и т.н.)).</p>
<p><strong>Да знам.</strong> Внимателно проверете формата на SIM картата, използван от вашето оборудване, преди да го изрежете, и не забравяйте да запазите всички части за подреждане, за да се върнете в горния формат, ако е необходимо.</p>
<p><strong>3. Извършете настройките на вашето оборудване, ако тези настройки са поискани в устройството</strong> (В повечето случаи конфигурацията не се иска)</p>
<p>Понякога се изисква конфигурация в определено оборудване, в мрежовите настройки на вашето оборудване: може да се наложи да конфигурирате вашата &bdquo;точка за достъп (APN)&ldquo; в мобилната мрежа SFR. За да използвате офертата си, последното е: “SL2SFR”.</p>
заповядвам <br />Мултисърф SIM карта
<h3>За по -нататък</h3>
<p><strong>И ако променя офертата си ?</strong></p>
<p>Ако промените офертите за пакет, съвместим с мултисърф, вашата Multisurf SIM карта ще продължи да работи както преди.</p>
<p>И обратно, ако промените офертата си за пакет, съвместим с мултисърф, вашата мултисърфна услуга ще бъде автоматично прекратена и вашата мултисърфна SIM карта ще бъде неизползваема и няма да бъде активирана отново активира.</p>
<p><strong>И в случай на загуба или кражба на моята мултисърфна SIM карта ?</strong></p>
<p>Вашата мултисърфна линия може да бъде спряна, без да причинява спиране на вашата мобилна линия, към която е прикачена.</p>
<p><strong>Къде да намеря кода на PUK на моята мултитурфна SIM карта ?</strong></p>
<p>PUK кодът е на пластмасовата поддръжка на вашата мултисърфна SIM карта.</p>
<p>Ако не сте запазили тази подкрепа:</p>
<ul>
<li>Ще намерите своя PUK код в секцията на вашия клиент на SFR, раздел <strong>&bdquo;Спешни случаи и отстраняване на неизправности&ldquo;</strong>. След това ще трябва да се идентифицирате с мобилния номер на SFR, свързан с вашата мултитурфна SIM карта. Този номер е достъпен на вашата SFR мобилна фактура,</li>
<li><strong>Или</strong> Можете да се свържете със съветник за обслужване на клиенти на SFR, който ще съобщи PUK кода на вашата SIM мултисърфна карта на вас.</li>
</ul>
<h2>Multi Sim Red SFR: Има ли двойна опция за SIM в Red ?</h2>
<p>Вие сте червен от клиента на SFR и искате да се възползвате от втора SIM карта, за да използвате вашия пакет ? Каква е много SIM услугата ? Има ли опция за много SIM Red SFR ? Какви са решенията, за да се насладите на двоен SIM Red SFR ? Кои са другите оператори, които предлагат тази опция ? Ние правим равносметка заедно.</p>
<ul>
<li>Важното</li>
<li>Мулти SIM услугата е опция, която ви позволява да се възползвате от a <strong>Втора SIM карта</strong> За да се възползвате от текущия си мобилен план от друго устройство.</li>
<li>няма <strong>Multi Sim Red SFR</strong>. От друга страна, можете да промените червеното си по SFR оферта за пакет SFR, за да се възползвате от опцията <strong>Multi Surf Sfr</strong>.</li>
<li>Опцията Multi Surf SFR е <strong>Предлага се на цена от 10 евро</strong> да се плаща наведнъж при поръчка.</li>
<li>Други оператори предлагат услуга <strong>Двойна сим</strong>. Това се случва особено с Orange и неговото SOSH дъщерно дружество и Bouygues Telecom.</li>
</ul>
<h2>За какво е много SIM опция и какви са неговите предимства ?</h2>
<p><img src=”https://www.echosdunet.net/sites/echosdunet.net/files/esim-230×200-20.png” alt=”СИМ карта на смартфон” /></p>
<p>Извадете a <strong>Опция за много SIM</strong> Позволява ви да се възползвате, в допълнение към текущата ви SIM карта, свързана с вашия мобилен план, от a <strong>Втора SIM карта</strong>. Тази втора SIM карта също е свързана с вашата мобилна оферта.</p>
<p>Следователно, това ви позволява да се възползвате от същите услуги, включени във вашия мобилен пакет, <strong>От друго устройство</strong> че вашият текущ смартфон. Можете да свържете две устройства едновременно, с един мобилен пакет.</p>
<p>По този начин опцията мулти -SIM има предимството да бъде <strong>лесен за използване</strong>, И по -специално ви пречи да се налага да активирате вашата услуга <strong>споделяне на линията</strong> За да се свържете с интернет от друг телефон или от таблет, без да се абонирате за друг мобилен пакет .</p>
<p>Всъщност, ако споделянето на връзката е много практично, това изисква да сте <strong>близо до</strong> на второто устройство, за да можете да използвате мобилните данни на вашия пакет. Multi SIM позволява връзка и използване на пакета <strong>независимо</strong>.</p>
<p>Можете да използвате втората си SIM карта от:</p>
<ul>
<li>Втори смартфон, посветен на вашата професионална дейност, например.</li>
<li>Таблет.</li>
<li>Свързан часовник.</li>
<li>4G ключ.</li>
<li>Всяко друго съвместимо оборудване, което има SIM порт.</li>
</ul>
<p>Благодарение на <strong>Multi Sim</strong>, Така че не е нужно да имате своя смартфон наблизо или да активирате нещо, за да използвате пакета си. Наистина можете да осъществявате обаждания, да изпращате SMS, да получите достъп до интернет или да плащате без контакт с a <strong>независим</strong>.</p>
<p>Когато се свържете с интернет от това друго оборудване, консумирате <strong>мобилни данни</strong> на вашия мобилен план. Всъщност, ако имате мобилна оферта с 20 GB мобилен интернет на месец и използвайте 3 GB от вашия таблет например, ще имате само 17 GB плик.</p>
<h2>Възможно ли е да се възползвате от опция за много SIM червено ?</h2>
<p>За съжаление,<strong>Multi SIM SFR Red Option</strong> Понастоящем не е наличен от оператора. От друга страна, SFR предлага опция, озаглавена <strong>Multi Surf</strong>.</p>
<p>Тази услуга е достъпна за клиентите на SFR, притежаващи 4G или 5G мобилен план, от офертата от 80 GB и които имат съвместимо устройство, в допълнение към смартфона, в който се намира основната SIM карта. Следователно пакетите 2 h 100 MB и 5 GB не са съвместими с опцията <strong>Двойна SIM червена SFR карта</strong>.</p>
<p>Multi Surf SFR SIM картата се фактурира сумата от <strong>10 €</strong>. За да се възползвате от това, просто направете поръчка на уебсайта на SFR или в SFR Store.</p>
<p>Активирането на мулти SIM картата е <strong>Автоматично</strong>. След получаване на вашия <strong>Двоен Sim Red SFR</strong>, Следователно можете да използвате услугите на вашата мобилна оферта. Втората карта на SIM SFR, която получавате, има тройното рязане, така че можете да изберете необходимия формат според устройството, което искате да използвате.</p>
<p>За да поръчате, следвайте тези няколко стъпки:</p>
<ol>
<li>Посетете уебсайта на SFR.</li>
<li>Кликнете върху раздела <em><strong>Пакети и телефони</strong></em>.</li>
<li>Изберете секцията <em><strong>Multi Surf: Допълнителен SIM</strong></em>.</li>
<li>Кликнете върху бутона <em><strong>Поръчка</strong></em> От вашата клиентска зона SFR.</li>
<li>След приемане (обикновено в рамките на 72 часа), поставете вашата карта <strong>Multi Sim Red SFR</strong> Вече активиран във вашето устройство.</li>
</ol>
<p>Вашият Multi Sim Red SFR не работи или не се активира ? Можете да се свържете с SFR обслужване на клиенти на <strong>1023</strong> За да бъде свързан със съветник и по този начин да се разбере дисфункцията.</p>
<h2>Как да се възползвате от двойна SIM Red SFR карта ?</h2>
<h3>Преминете от червено от SFR към SFR, за да се възползвате от опцията Multi Surf</h3>
<p><strong>Искате да сравните офертите за SFR ?</strong></p>
<p>Интересувате се от<strong>Опция за много сърф на SFR</strong> Но вие сте част от червените от абонатите на SFR ? Имате възможност за <strong>Променете червеното си от SFR Mobile оферта</strong> За да се възползвате от оферта SFR с опцията Multi Surf.</p>
<p>За да преминете от оферта за червено от SFR до пакет SFR, направете както следва:</p>
<ol>
<li>Отидете при вашия <strong>Клиентна зона</strong> Червено от SFR от уебсайта или от приложението Red и I.</li>
<li>Свържете се с вашия <strong>Червено от SFR мобилни идентификатори</strong>.</li>
<li>Кликнете върху секцията <em><strong>Оферта и мобилна</strong></em>.</li>
<li>Изберете опцията <em><strong>Промяна</strong></em>.</li>
<li>Изберете SFR Mobile пакет, след което потвърждавайте промяната на офертата.</li>
</ol>
<p>Промяна на офертата червено от SFR към SFR е <strong>Безплатно</strong>. Всъщност офертите за червено от SFR Mobile са всички <strong>Без ангажимент за продължителност</strong>, Нямате разходи за прекратяване, които да плащате. Освен това запазвате текущия си номер на мобилен телефон благодарение на преносимостта на номера между операторите.</p>
<p>От друга страна, не е нужно да кандидатствате за вашия код в Рио, както е случаят с класически абонамент. Промяната на офертата с <strong>Прехвърляне на номер</strong> е автоматичен. В случай на промяна на офертата, не можете да получите нов мобилен номер.</p>
<p>Можете също да промените мобилната си оферта за пакет SFR, като директно се обадите на <strong>SFR обслужване на клиенти</strong> при 1023. Съветникът ще се погрижи за промяната с вас по телефона и ще се погрижи за всички <strong>Промяна на процедурите за оферта</strong>.</p>
<p>Не знаете кой SFR мобилен план да изберете ? Ето <strong>Обобщена таблица</strong> Предлагат се в момента оферти, съвместими с опцията Multi Surf.</p>
<h3>Абонирайте се за друг червен от пакет SFR с трансфер на повиквания</h3>
<p><strong>Искате да извадите червено по SFR оферта ?</strong></p>
<p><img src=”https://www.echosdunet.net/sites/echosdunet.net/files/deuxieme-appel-230×200-20.png” alt=”Една жена получава две обаждания” /></p>
<p>Искате да останете в червено от SFR ? Да се ​​насладите на a <strong>Двоен Sim Red SFR</strong>, Просто се абонирайте за друго червено от пакет SFR, в допълнение към текущата ви мобилна оферта.</p>
<p>Ще получите a <strong>Нова червена SIM карта</strong>, че можете да използвате от друго устройство (смартфон, таблет, свързан часовник и т.н.)).</p>
<p>За да получите обажданията си от тази нова SIM карта и този нов червен мобилен номер, трябва да направите заявка за <strong>Прехвърляне на обаждания</strong>.</p>
<p>Това ви позволява да получавате и да отговаряте на обажданията, които получавате на този нов червен пакет, директно на текущия ви номер . По този начин всичките ви комуникации ще бъдат пренасочени към един номер.</p>
<p>Ако прехвърлянето на повиквания е алтернатива на опцията <strong>Червен SFR Multi Sim</strong> Което ви позволява да получавате всичките си обаждания на един и същи номер и следователно на едно и също устройство това не се отнася.</p>
<p>Търсите друг червен от SFR Mobile Package за второто ви устройство ? Ето наличните в момента оферти.</p>
<h2>Опции за много SIM от други мобилни оператори</h2>
<p>Ето различните оферти за много SIM, предлагани от операторите.</p>
<p>Опции за много SIM, реферирани безплатно и класифицирани по цена.</p>
<p>Четирима оператори предлагат a <strong>Опция за много SIM</strong> С техните мобилни пакети:</p>
<ol>
<li>Офертата <strong>Мулти Сим Интернет</strong>Bouygues Telecom се предлага на 2 евро/месец без задължение и ви позволява да се възползвате от втора 4G SIM карта, за да използвате плика за мобилни данни на текущия ви пакет на друго мобилно устройство. Тази опция е достъпна с всички пакети за мобилни сензации и с пакетите B & You от 20 GB . <br /></li>
<li>Orange предлага две оферти за мулти SIM: Офертата <strong>1 GB интернет</strong> и офертата <strong>Обаждания и интернет</strong>. Двете опции се предлагат на цена от 5 евро/месец без задължение . Опцията 1 GB интернет ви позволява да използвате целия плик за мобилни данни на вашия пакет и добавя 1 GB мобилен интернет към този плик за данни. Той е включен безплатно за всеки абонамент за Orange 5G мобилен пакет. Втората опция ви позволява да се наслаждавате на интернет плика си, но също така се обажда. <br /></li>
<li>SOSH, който е дъщерното дружество на Orange, предлага същите опции за много SIM, а именно опцията <strong>1 GB интернет</strong> което позволява използването на оригиналния пакет + 1 GB мобилен интернет и опцията <strong>Обаждания и 1 GB интернет</strong>. Двете варианта се предлагат на 5 евро/месец без задължение . Интернет опцията Multi Sim Sosh 1 GB е достъпна с 20 GB и плюс пакети, а опцията Multi SIM и опцията за интернет са достъпни с всички мобилни планове на SOSH. <br /></li>
<li>И накрая,<strong>Опция за много сърф</strong> От SFR, наличен от пакета SFR 80 GB, се предлага на цена от 10 евро, но не е месечна ставка. Всъщност тази цена се прилага за един път, към момента на вашата поръчка.</li>
</ol>
<p>Ето бързо сравнение на цената на всяка опция <strong>над 12 месеца</strong>, С оглед къде нямате право на безплатен вариант на един от тези оператори.</p>
<table >Цена на всяка опция за много SIM над 12 месеца – валидна на 06 февруари 2023 г <tr><th>Оператор</th> <th>Опционална цена</th> <th>Цена за 12 месеца</th> </tr></th><tbody><tr><td> <br /><strong>Bouygues Telecom</strong></td> <td>2 €/месец</td> <td>24 €</td> </tr><tr><td> <br /><strong>Оранжево</strong></td> <td>5 €/месец</td> <td>60 €</td> </tr><tr><td> <br /><strong>Sosh</strong></td> <td>5 €/месец</td> <td>60 €</td> </tr><tr><td> <br /><strong>Sfr</strong></td> <td>€ 10 при поръчка</td> <td>10 €</td> </tr></tbody></table>
<p><strong>Търсите мобилна оферта, адаптирана към вашите нужди ?</strong></p>
Безплатна услуга Selectra
Актуализирано на 30.03.2023
<p>Емануел отговаря за създаването на новини и ръководства за Echosdunet. Той се занимава с много телекомуникации и страници, посветени на операторите.</p>