След сервиз и ремонт на iPhone – Apple Assistance (FR), след обслужване и ремонт на iPhone – Apple Assistance

<h1>Услуга след продажбата и ремонт на iPhone</h1>
<blockquote>Организирайте пощенската доставка на вашия продукт директно на Apple.</blockquote>
<h2>Услуга след продажбата и ремонт на iPhone</h2>
<p><img src=”https://cdsassets.apple.com/live/7WUAS350/sfaq/SFAQ-header-iphone_2x-gray.png” alt=”Услуга след продажбата и ремонт на iPhone” width=”328″ height=”240″ /></p>
<p>Уговорете среща в одобрен от Apple сервизен център или магазин на Apple.</p>
<h3>Ремонт</h3>
<p>Организирайте пощенската доставка на вашия продукт директно на Apple.</p>
<h3>Свържете се с нас</h3>
<p>Говорете със съветник или съветник по подпомагане на Apple.</p>
<h2>Предложени услуги</h2>
<p><img src=”https://cdsassets.apple.com/live/7WUAS350/sfaq/SFAQ-featured-iphone-battery_2x-gray.png” alt=”Поправяне на батерията” width=”160″ height=”160″ /></p>
<h3>Поправяне на батерията</h3>
<p>Можем да заменим батерията за вашия iPhone за разходи. Нашата гаранция не покрива батериите, използвани от нормална употреба.</p>
<p>Вашият продукт отговаря на условията за подмяна на батерията без допълнителни разходи, ако сте извадили договор за Applecare+ и ако батерията на вашия продукт поддържа по -малко от 80 % от първоначалния му капацитет.</p>
<p><img src=”https://cdsassets.apple.com/live/7WUAS350/sfaq/SFAQ-featured-glass-screen-repair_2x-gray.png” alt=”Ремонт на екрана” width=”160″ height=”160″ /></p>
<h3>Ремонт на екрана</h3>
<p>Сменяме напуканите екрани за такси. Случайните щети не се покриват от гаранцията на Apple.</p>
<p>Ремонтите на екрана са допустими за покритие срещу случайни щети, произтичащи от лошото управление по Applecare+.</p>
<h2>Колко ще струва ?</h2>
<p>В случай на ремонти, извършени директно от Apple, използвайте нашия инструмент &bdquo;Получаване на оценка&ldquo;, за да получите оценка на цената на ремонта. Ако се обадите на други сервизни центрове, попитайте ги за оферта, защото те определят собствените си цени. За ремонти, обхванати от договор за Applecare+, цената на инцидент остава същата, независимо от избрания център за обслужване. Ние ще инспектираме вашия продукт при приемане. Ако видим други щети, могат да ви бъдат фактурирани допълнителни разходи.</p>
<p>Хардуерният ремонт може вече да не се предлага за по -стари продукти.</p>
<h2>Услуга след продажбата и ремонт на iPhone</h2>
<p><img src=”https://cdsassets.apple.com/live/7WUAS350/sfaq/SFAQ-featured-iphone-battery_2x-gray.png” alt=”Поправяне на батерията” width=”160″ height=”160″ /></p>
<p><img src=”https://cdsassets.apple.com/live/7WUAS350/sfaq/SFAQ-header-iphone_2x-gray.png” alt=”Услуга след продажбата и ремонт на iPhone” width=”328″ height=”240″ /></p>
<p>Можем да заменим батерията за вашия iPhone за разходи. Нашата гаранция не покрива батериите, използвани от нормална употреба.</p>
<p><img src=”https://cdsassets.apple.com/live/7WUAS350/sfaq/SFAQ-featured-glass-screen-repair_2x-gray.png” alt=”Ремонт на екрана” width=”160″ height=”160″ /></p>
<h3>Ремонт на екрана</h3>
<p>Сменяме напуканите екрани за такси. Случайните щети не се покриват от гаранцията на Apple.</p>
<h2>Колко ще струва ?</h2>
<p>Одобрените от Apple сервизни центрове определят свои собствени цени; Поискайте оферта. Избор на сервизен център, ремонт на материали вече не може да се предлага за по -стари продукти. Древни и остарели продукти</p>
<h4>Гаранция</h4>
<p>Ограничената гаранция на Apple обхваща вашия iPhone и аксесоарите на Apple, предоставени в кутията на вашия продукт срещу производствени дефекти за една година от датата им на покупка. Аксесоари за ябълки, закупени отделно, са покрити от ограничената гаранция на Apple за аксесоари. Това включва адаптери, резервни кабели, безжични зарядни устройства или калъфи.</p>
Нашата гаранция се добавя към правата, предвидени от закона за защита на потребителите.
<p>Ако проблемът ви не бъде покрит, ще ви се таксуват разходите. Ако проблемът, който срещнете с вашия iPhone, не отговаря на условията за услугата, може да се наложи да платите цялата стойност на заместващата стойност.</p>
<h4>Гаранции</h4>
<p>Нашият ремонт, включително резервни части, е гарантиран за 90 дни или до края на вашата гаранция на Apple, като най -дългият период се запазва. Това се добавя към вашите права, предвидени от Закона за защита на потребителите.</p>
<p>Подмяна на оборудването, което Apple предоставя в рамките на услугата за ремонт или подмяна, може да съдържа нови или предишни ябълки или предишни резервни части, които са тествани и отговарят на функционалните изисквания на функционалния Apple Functional.</p>