Valyuta məzənnəsi, Valyuta Dəyişikliyi: Avro, Dollar – Birja, Valyutalar: Xəbərlər, Converter çeviricisi, məzənnə – Boursorama

Boursorama məzənnəsi

Əsas valyutaların məzənnələrini burada tapın: USD dolları, EURO EUR, Yen JPY, GBP kitabı, İsveçrə frankı .

Valyuta məzənnəsi

Bir valyutanın məzənnəsi bu valyutanın digərinə nisbətdə, valyuta pariteti adlandırıldığı dadir.

Əsas valyutaların məzənnələrini burada tapın: USD dolları, EURO EUR, Yen JPY, GBP kitabı, İsveçrə frankı .

“Forex” adlı valyuta bazarında sadalanan məzənnə, mübadilə və reytinq yerindən asılı olaraq daimi dəyişir. Mübadilə məzənnəsi iki valyutanın hər birinin tədarükü və tələbi ilə müəyyən edilir: ilk valyutaya olan tələbat tədarükü üstələyirsə, onun kursu ikinci valyuta ilə müqayisədə artdıqca. Avropa Mərkəzi Bankının (ECB) və ABŞ-ın federal ehtiyatı (FED) pul siyasəti məzənnələrə ciddi təsir göstərir. Valyuta artımı və ya amortizasiya ölkənin iqtisadi fəaliyyətinə təsir göstərir.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti dərəcəsi

ABŞ dolları 1.06535
Ciyər 158.21
GBP 0.87035
Chf 0.96715
Kad 1.43698
Dəli Əqrəb.9575
Ciyər 7-yə.6531
Thb 38.379
Onlar 4-ə.0562
Ovuşdurmaq 102.5932
Avro 0.93866
Ciyər 148.285
GBP 0.81693
Chf 0.9065
Kad 1.34935
Dəli Əqrəb.2625
Ciyər 7-yə.2995
Thb 35.96
Onlar 3-cü.8074
Ovuşdurmaq 96.3-cü
Avro 0.0063301
ABŞ dolları 0.00674
GBP 0.00551
Chf 0.006113
Kad 0.0091
Dəli 0.06921
Ciyər 0.04922
Thb 0.24257
Onlar 0.02568
Ovuşdurmaq 0.64942
Avro 1.149
ABŞ dolları 1.2241
Ciyər 181.46
Chf 1.1096
Kad 1.6486
Dəli Əqrəb.56233
Ciyər Əqrəb.93348
Thb 44.03088
Onlar 4-ə.66064
Ovuşdurmaq 117.88083
Avro 1.03548
ABŞ dolları 1.10314
Ciyər 163.49
GBP 0.90119
Kad 1.48853
Dəli 11.32103
Ciyər Əqrəb.05074
Thb 39.68009
Onlar 4-ə.20011
Ovuşdurmaq 106.23278
Avro 0.69564
ABŞ dolları 0.7411
Ciyər 109.89366
GBP 0.60542
Chf 0.6718
Dəli 7-yə.60552
Ciyər Əqrəb.40853
Thb 26.65728
Onlar 2-ci.82166
Ovuşdurmaq 71.3677
Avro 0.09147
ABŞ dolları 0.09744
Ciyər Əqrəb.44955
GBP 0.0796
Chf 0.08833
Kad 0.13149
Ciyər 0.71115
Thb 3-cü.50508
Onlar 0.37102
Ovuşdurmaq Əqrəb.38392
Avro 0.12862
ABŞ dolları 0.13702
Ciyər 20-ci il.31858
GBP 0.11194
Chf 0.12421
Kad 0.18489
Dəli 1.40621
Thb 4-ə.92875
Onlar 0.5217
Ovuşdurmaq Əqrəb.1954
Avro 0.0260956
ABŞ dolları 0.0278
Ciyər 4-ə.12246
GBP 0.02271
Chf 0.02,52016
Kad 0.03751
Dəli 0.28531
Ciyər 0.20289
Onlar 0.10585
Ovuşdurmaq 2-ci.67723
Avro 0.24654
ABŞ dolları 0.26265
Ciyər 38.9468
GBP 0.21456
Chf 0.23809
Kad 0.3544
Dəli 2-ci.69546
Ciyər 1.91681
Thb Əqrəb.44746
Ovuşdurmaq Əqrəb.29305
Avro 0.0097472
ABŞ dolları 0.01038
Ciyər 1.53982
GBP 0.00848
Chf 0.0094133
Kad 0.01401
Dəli 0.10657
Ciyər 0.07578
Thb 0.37352
Onlar 0.03954

Valyuta

Valyutalardakı bütün məlumatlar, alətlər və xəbərlərə müraciət edin: Valyuta çeviricisi, valyuta məzənnələri və son məlumatlar (xüsusilə avro, dollar, yen) Kurs, kitab. )).

Pul vəsaitlərinin hərəkəti dərəcəsi

ABŞ dolları 1.06535
Ciyər 158.21
GBP 0.87035
Chf 0.96715
Kad 1.43698
Avro 0.93866
Ciyər 148.285
GBP 0.81693
Chf 0.9065
Kad 1.34935
Avro 0.0063301
ABŞ dolları 0.00674
GBP 0.00551
Chf 0.006113
Kad 0.0091
Avro 1.149
ABŞ dolları 1.2241
Ciyər 181.46
Chf 1.1096
Kad 1.6486
Avro 1.03548
ABŞ dolları 1.10314
Ciyər 163.49
GBP 0.90119
Kad 1.48853
Avro 0.69564
ABŞ dolları 0.7411
Ciyər 109.89366
GBP 0.60542
Chf 0.6718