Мобилна мрежа, как работи? Радио вълни, мобилната мрежа – Cité des Telecom

<h1>Мобилната мрежа</h1>
<blockquote> <strong>Модел “Маршрут без рязане”:</strong> </blockquote>
<h2>Мобилна мрежа, как работи ?</h2>
<p>Мобилни комуникации Следват общия принцип на телефонията: Свържете двама отдалечени потребители, включително мрежовото оборудване на оператор, отговорен за управлението на услугата. Но за разлика от фиксираната, в мобилната мрежа, това не е нишки от медни или оптични влакна, които гарантират окончателната връзка, а радиопредаванията. Мобилният телефон на потребителя комуникира по въздуха с релейна антена, която сама по себе си комуникира с централизирания превключвател на оператора: компютър. Това насочва комуникация с кореспондента във фиксираната мрежа или чрез други релейни антени.</p>
<p>За да комуникира, мобилният потребител трябва да бъде в обсега на релейна антена. Това има ограничен обхват и обхваща само ограничена територия около него, наречена &bdquo;клетка&ldquo; (оттук и другото име на &bdquo;клетъчни мрежи&ldquo; често се използва за обозначаване на мобилни мрежи). За да покрият максимум територия и да гарантират, че потребителите винаги могат да се обадят по телефона, операторите разполагат с хиляди клетки, като всяка от тях е оборудвана с антени, като правят клетките си, за да не губят никога да не губят позиционирането на потребителите.</p>
<p><strong>Градове клетки, полева клетка</strong><br />Размерът на клетките зависи от множество критерии като вида на използваните релейни антени, релефа (обикновена, планина, долина и др.), Местоположението (селски район, градска зона и др.), Плътност на населението и др. Размерът на клетката също е ограничен от собствения диапазон на мобилния телефон, който трябва да може да установи връзката в замяна.</p>
<p>В допълнение, релейна антена има ограничен капацитет на предаване и може да се справи само с определен брой едновременни обаждания. Това е причината, поради която в града, където плътността на населението е голяма и броят на значителните комуникации, клетките са склонни да бъдат многобройни и малки – разположени няколкостотин или дори няколко десетки метра. В провинцията, където плътността на популацията е много по -ниска, размерът на клетките е много по -голям, понякога стига до няколко километра, но много рядко надвишава повече от десет километра.</p>
<p>Важно е да се подчертае, че спадът на силата на релевните антени води до намаляване на покритието на клетките. Умножението на тези подобрява мрежовия капацитет за продажба на глас или трафик на данни, но задължително изисква увеличаване на броя на релейни антени.</p>
<h2>Мобилната мрежа</h2>
<img src=”https://www.cite-telecoms.com/voy_content/uploads/2018/06/radome.jpg” />
<p>Как <b>Мобилна телефония</b> ни позволява да се присъединим към каквото и да е място, където се намирам ? Обадете се навсякъде и по всяко време изглежда естествено днес. Тази лекота на използване обаче крие голяма технологична сложност !</p>
<p> <strong>&bdquo;Разгръщане на внедряването на мрежата на територията&ldquo; и/или филма &bdquo;atout réso&ldquo;:</strong> </p>
<p>Мобилната мрежа се основава на различно оборудване, което има много специфична функция. Мобилната мрежа се основава на разделение на територията в зони, наречени клетки. В основата на клетката, антена (или група антени) гарантира връзката между мобилния терминал и мрежата. Комуникацията между мобилния телефон и антената преминава през радиовълни, след това се транспортира до мобилната мрежа, която осъществява връзка с фиксирани или мобилни телефонни мрежи или в мрежи за предаване на данни (Интернет, интранет и т.н.), чрез кабелната мрежа.</p>
<p><img src=”https://www.cite-telecoms.com/voy_content/uploads/2015/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-02-18-%C3%A0-16.22.00-613×436.png” alt=”Екранна снимка 2015-02-18 при 16.22.00″ width=”604″ height=”429″ /></p>
<p>Всяка релейна антена управлява ограничен брой едновременни обаждания. Колкото повече е попълнена зона, толкова повече антени са необходими за абсорбиране на трафика и осигуряване на добро качество на обслужване. Следователно в града мрежата на мрежата е затегнала: има антена на всеки 300 метра приблизително, в провинцията на всеки 2 км. <br />Когато е изграден крайградски район или търговски център, мобилната мрежа се разгръща. Капацитетът на мобилната мрежа се увеличава при подхода на оборудването, което претърпява ad hoc посещаемост: етапи, дворец на Конгреса, гари, летища и др. Същият сайт може да побере няколко антени. Мрежовото покритие на комуникационните оси е приоритет, по -специално, за да може да даде сигнал в случай на пътнотранспортно произшествие. По отношение на TGV линии мрежовото покритие е стратегическо: Мобилният интернет се оценява много от номадските работници.</p>
<p><img src=”https://www.cite-telecoms.com/voy_content/uploads/2015/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-02-18-%C3%A0-16.22.57-613×405.png” alt=”Екранна снимка 2015-02-18 при 16.22.57″ width=”604″ height=”399″ /></p>
<p>- Основна станция: Оборудване за радиопредавания за мобилни мрежи. Състои се от релейна антена и електронен шкаф, отговорен за управлението на комуникациите от радиовълни. <br />Има една на клетка и всички мобилни телефони, разположени в клетката, са свързани. (BTS за GSM и GPRS – възел B за UMTS) <br />- Контролер: Интелигентният орган: Той разпределя каналите и управлява пътуването на клиентите между клетъчните покрития (BSC за GSM и GPRS – RNC за UMTS) <br />- Switch: осигурява комуникационни връзки. Той взаимодейства с база данни, в която се записва информацията, свързана с абонати (номер, опция, местоположение и т.н.), в която се записва информация <br />- Интернет шлюз: шлюз за взаимосвързаност между мрежата за мобилни пакети (GPRS – UMTS) и външни IP мрежи). 4 g използва IP мрежата.</p>
<p>Преходът от класическа мобилна телефония към 3G, след това 4G се извършва постепенно. Цялата мрежа се развива, за да предлага максимално покритие на потребителите.</p>
<p> <strong>Модел “Маршрут без рязане”:</strong> </p>
<p>Този модел показва последователността на антените, които се грижат за комуникация от Gare de l’est до CSI. Мобилната се свързва с най -близката или най -малко наситената релейна антена. Когато мобилният се движи, комуникацията се препредава от друга антена. Този трансфер на комуникации без съкращения се нарича “предаване”. Проходът от една антена към друга се извършва в приемственост, без връх на мощност. Благодарение на тази иновация, потребителят на 3G мобилен (UMTS) е 50 до 100 пъти по -малко изложен на вълните, отколкото в 2G (GSM).</p>
<p> <strong>Снимки, представящи камуфлажа на антените:</strong> </p>
<p>Тези снимки представят как антените са камуфлирани, за да се интегрират в градския или селския пейзаж. С мобилната телефония в пейзажа се появиха нови елементи: антени и техните опори (мачти, пилони). Държавата, местните общности и операторите са решили да разработят обща политика за тяхната интеграция в околната среда. Установени са принципи и правила, като използването на по -компактни антени с две или три ленти (GSM 900, GSM 1800, UMTS), вертикални, поставени с тяхната опора, боядисани или дори облечени в композитни структури (тип фалшива камина, фалшива Дърво, камбанария, Dovecote и т.н.)).</p>
<h2>Как да идентифицираме мобилното покритие на неговия регион ?</h2>
<img src=”/files/2019-04/LOGO-BERCY-INFO-H-VIOLET.png” alt=”Специфична информация на Bercy” width=”150″ height=”75″ />
<p>За да ви позволи да знаете услугата, предоставена от различните оператори на телефония, регулаторният орган за електронни комуникации и публикации (ARCEP) поставя онлайн карти от France Voice, SMS и мобилен интернет за всеки оператори. Разказваме ви повече за тази услуга.</p>
<h2>Определете покритието на гласа и SMS на различните мобилни оператори</h2>
<p>От януари 2017 г. регулаторният орган за електронни комуникации и длъжности (ARCEP) изисква операторите да публикуват карти за покритие на територията, представляващи оценка на покритието на различни нива, за услугата Voix и SMS.</p>
<p>ARCEP публикува на своя сайт Monreseaumobile.FR карта за мобилни покрития, обогатена за цялата континентална Франция.</p>
<p>Тази карта ви позволява да идентифицирате областите на мобилното покритие на всеки оператор, с четири нива на оценка: &bdquo;много добро покритие&ldquo;, &bdquo;добро покритие&ldquo;, &bdquo;Ограничено покритие&ldquo; или &bdquo;Без покритие&ldquo;.</p>
<h2>Определете 3G, 4G и 5G мобилен интернет покритие на различните мобилни оператори</h2>
<p>Мястото на Monreseaumobile.FR също така поставя онлайн картографски инструмент с мобилно покритие в интернет 3G, 4G и 5G от четирите основни оператори (безплатен, оранжев, буйги, SFR).</p>
<p>Този инструмент ви позволява да сравнявате интернет покритие на различни оператори.</p>
<p>Влизайки например името на вашия град или улица в търсачка, можете да знаете мобилното покритие на съответната зона.</p>
<h2>Определете качеството на гласа, SMS и мобилен интернет покритие на всеки оператор</h2>
<p>Мястото на Monreseaumobile.Също от измереното качество на гласа и SMS услуги от една страна, мобилен интернет от друга, в транспорт за всеки оператор.</p>
<p>Възможно е да се покаже измереното качество:</p>
<ul>
<li>По главните пътища</li>
<li>В TGV,</li>
<li>В междурелтенията/TER,</li>
<li>В RERS и транзилистите</li>
<li>В метрото (Лил, Лион, Марсилия, Париж и Тулуза)</li>
</ul>
<p>Относно местата на живота, Monreseaumobile.FR подробно описва измереното качество на гласа, SMS, уеб и видео навигационни услуги онлайн за всеки оператор за цяла Франция, както и за селски, междинни, плътни райони, както и туристически обекти.</p>
<h2>Това съдържание също може да ви заинтересува</h2>
<h2>Научете повече за мобилното покритие на територията</h2>
<ul>
<li>На мястото на ARCEP (регулаторен орган за електронни комуникации и публикации)</li>
<li>Достъп до интернет: Познаване на състоянието на покритието или деклариране на дефект<em>Относно екологията.gouv.Fr</em></li>
</ul>
<h2>Какво казва законът</h2>
<ul>
<li>Решение N ° 2016-1678 от 6 декември 2016 г. (Процедури за предоставяне на информация, свързана с покритието на мобилните услуги и методите за проверка на надеждността на тази информация</li>
<li>Указ от 11 януари 2017 г. Одобряване на решението N ° 2016-1678 на ARCEP от 6 декември 2016 г</li>
</ul>